Linksma mūsų šeimynėlė

Tautines tradicijas puoselėjančios šeimos, mokytojai, administracijos atstovai spalio 25 d. vakare susirinko į tradicinį šokėjų renginį-šventę ,,Linksma mūsų šeimynėlė“. Aktų salėje šokių pynes pynė tautinių šokių kolektyvo „Gintarėlis“ šokėjai: jaunučiai – 1b, 2b, 3ab, 4a, jauniai ir jaunuoliai (5-7 klasių mokiniai ir gimnazistai). Gausiam vaikų ir jaunimo būriui vadovavo nepailstanti choreografijos mokytoja, kolektyvo vadovė Ina Skirmantienė. Jai talkino mokytojos E. Gylienė, V. Gailiuvienė, G. Kairienė, J. Kaučikaitė- Radvilienė, R. Subatkevičienė, auklėtojos D. Daukšienė ir Jolita Trapulionienė. Šokėjams aplodismentų negailėjo gausiai susirinkę žiūrovai, gimnazijos diretorės pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova įteikė padėkas aktyviems šokėjų tėveliams, talkinantiems vadovei ir mokytojoms. Šventę baigėme įspūdingais fejerverkais, nušvietę vakarinį Šilainių dangų.

Parengė mokytoja Erika Gylienė

Accessibility