Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (LRK) Senjorų klubo padėka

2018 metų gruodžio mėnesio 19 dieną pakilia nuotaika Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (LRK) Senjorų klubo nariai rinkosi į paskutinį šiais metais susitikimą ,,Pabūkime baltumo šventėj“, kuris vyko LRK centro ,,InLT“ mokymų salėje. Renginys prasidėjo L.Abariaus (muz.) ir H. Aušrienės (žodžiai) kūriniu ,,Tyliai, tyliai“ , kurį atliko  kanklininkė Agnė Simutytė. Senjorės skaitė poetės, LNRS narės  Danutės Ruseckajos eilėraščius „Advento žvakės“, ,,Mano vaikystės Kūčios“, ,,Gimė Viešpats“ bei savo kūrybos eiles ,,Aš laukiu Kalėdų“, ,,Kalėdinė viltis“. Skambant poezijos posmams, visą laiką fone girdėjosi atliekama  kanklėmis ,,Tyli naktis“ melodija. Į renginį atvykusi profesorė, Tarptautinio karalienės Jadvygos studijų ir mokymo instituto direktorė, LNRS narė Genovaitė Stulpinienė, dalijosi savo prisiminimais apie kunigą Ričardą Mikutavičių, jo atminimui išleidusi eilėraščių rinkinį ,,Palaimintas, laiminęs kiekvieną“, skaitė eiles. RK senjorus atvyko pasveikinti Kauno Juozo Grušo meno mokyklos moksleiviai su pradinių klasių mokytoja Stase Didžgalviene. Moksleiviai popietės dalyviams skyrė eiliuotus palinkėjimus – Kūčių vakarui, Šv. Kalėdų rytui, Naujųjų metų nakčiai bei visam gyvenimui, padovanojo įrėmintus savo darbus. Pasak pradinių klasės mokytojos, 3c ir 5-6 klasių moksleiviai, žinodami, kam bus skirtos dovanėlės, darbus  atliko su didele meile, naudojo šilko grafiką, o jiems padėjo  dailės mokytoja Sima Venskūnienė. Renginio dalyvius pradžiugino šalia Kalėdinės eglutės  naujametinės dovanėlės! Šventinė dalyvių nuotaika tęsėsi prie vaišių stalo, kartu dainavome lietuvių liaudies dainą ,,Sodai sodai, leliumoj“, o kanklininkė Agnė Simutytė visus nustebino muzikos takeliu iš serialo ,,Sostų karai“. Dėkojame Kauno Juozo Grušo meno mokyklos mokiniams bei jų mokytojoms Simai Venskūnienei, Stasei Didžgalvienei.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus  Kauno skyriaus Senjorų klubo

pirmininkė  Birutė Zeigienė

Font Resize
Contrast