Kviečiame dalyvauti Respublikiniame vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurse ,,Po Vyčio ženklu.“ 

Kviečiame dalyvauti Respublikiniame vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurse „Po Vyčio ženklu“, skirtame Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečiui. Projekto dalyvių darbuose- dailės miniatiūrose (nedidelio formato tapybos, grafikos, aplikacijos, tekstilės, šilko tapybos, stiklo, keramikos, kompiuterinės grafikos ar mišria technika atliktuose kūrinėliuose) turi atsispindėti dailės kalbos priemonėmis perteiktos Lietuvos valstybės kūrimo žingsnius, nuo Mindaugo, Gedimino, Vytauto iki šių dienų aktualijų, saugotinų vertybių, tautinės kultūros paveldo, šiuolaikinių bendražmogiškųjų vertybių, lietuviško identiteto suvokimo ir išsaugojimo pasauliniame kontekste. Kuriant siūlome nukreipti mokinius domėtis savo krašto istorija ir kultūra, valstybės heraldikos raida, dvasinėmis vertybėmis ir kovų už laisvę atminimu, savaip perteikti patriotinių idėjų gyvybingumą, pilietiškumą, aktualumą, išsaugojimą ateities kartoms. Informacija apie konkursą skelbiama Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos tinklapyje  http://www.grusas.kaunas.lm.lt/, Kauno miesto dailės mokytojų būrelio feisbuko puslapyje https://www.facebook.com/Kauno-Dailės-mokytojų-būrelis-197366540600824/ ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro  internetinėje svetainėje  https://www.kpkc.lt/index.php/renginiai  .

Nuostatus pridedame.
Jūsų kūrinių laukiame iki š. m. kovo 1 d.
Accessibility