KTU mokslininikai padeda mokiniams gilinti chemijos žinias

Vasario mėnesį III klasių gimnazistai, pasirinkę mokytis chemijos, dalyvavo dviejose nuotolinėse paskaitose, kurias organizavo KTU Cheminės technologijos fakulteto dėstytojai. Vasario 2 d. lektorė dr. Vida Malinauskienė pravedė užsiėmimą  ,,Kaip ir kodėl kuriamos naujos organinės molekulės?” Vasario 11 d. mokiniai klausėsi docentės dr. Joanos Solovjovos paskaitos ,,Organinių junginių instrumentinė analizė”. Šių užsiėmimų metu mokiniai įgijo   naujų naudingų mokslo žinių,  sužinojo, kokias savybes savyje turi ugdytis jaunas žmogus, kad  baigęs mokyklą toliau galėtų sėkmingai studijuoti Cheminės technologijos fakultete. Esame dėkingi  šio fakulteto  darbuotojams, kurie labai nuoširdžiai dalijasi savo žiniomis, įžvalgomis ir patarimais su mūsų moksleiviais.

Mokytojos  I.Raguckienė ir J.Žukauskienė

Accessibility