Kryžius – meilės ir padėkos ženklas Viešpačiui

2018-09-13 d. gimnazijos bendruomenė bei direktorė Nijolė Šimienė gimnazijos kieme sustojo prie meniško medinio kryžiaus. Jį pagarbiai laikė ateitininkas Žygintas Laurikaitis (Ic) ir abiturientas Tomas Kanapickas (IVa). Kryžių sukūrė dailės mokytojas Ričardas Venskūnas, pašventino Šilainių parapijos Šv. Dvasios bažnyčios klebonas Žydrūnas Paulauskas. Pilni vilties ir džiaugsmo išvykome į piligriminę kelionę Šiluva – Kryžių kalnas. Kelionė neįprasta. Su mumis keliauja  J. Grušo meno gimnazijos kryžius, kuris bus atstatytas Kryžių kalne vietoj sudegusio. Pasimeldę Šiluvos Švč. Dievo Motinos Marijos apsireiškimo koplyčioje, viltingai laukdami Popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą, dalyvavome šv. Mišiose. Po jų išvykome į Kryžių kalną. Pastatę mūsų bendruomenės kryžių padedant mokytojui R. Venskūnui ir gimnazijos darbuotojui M. Jablonauskui,   palikome savo kryželius kaip meilės ir padėkos ženklą Viešpačiui.

Tikybos mokytoja Vida Zulonaitė

Font Resize
Contrast