,,Krašto gynybos“ modulis gimnazijoje

,,Krašto gynybos“ modulis gimnazijoje pradėtas dėstyti tik šiais mokslo metais. Gimnazistai visus mokslo metus ne tik stiprino savo fizinį pasirengimą, bet ir ugdėsi tvirtą charakterį, savarankiškumą, mokėsi nebijoti atsakomybės, stiprino ištikimybę Tėvynei. Mokantis šio modulio siekiama išugdyti įstatymų ir elgesio normų besilaikantį asmenį, gerbiantį Lietuvos įstatymus ir turintį ateities viziją tapti Lietuvos gynėju.

Krašto gynybos modulio uždaviniai: sudaryti sąlygas susipažinti su būsimo krašto gynėjo fizinio pasirengimo reikalavimais ir vertybinėmis nuostatomis; ugdyti būtinas fizines ypatybes ir gebėjimus bei stiprinti sveikatą; ugdyti lyderio savybes; stiprinti motyvaciją ir plėtoti tautinę tapatybę ugdant pagarbą ir lojalumą savo valstybei ir tautai, jos istorijai ir tradicijoms, demokratinėms vertybėms. Šį modulį sėkmingai baigė 16 III gimnazijos klasės mokinių.  Birželio 3d. d. Rukloje, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, įvyko pasirenkamojo kūno kultūros modulio „Krašto gynyba“ varžybos, kurias organizavo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos kartu su Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos Fizinio rengimo centro specialistais. Šiais mokslo metais programoje dalyvavo mokiniai iš Vilniaus licėjaus, Vilniaus Žemynos, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijų. Prieš varžybas dalyviai apsilankė ir susipažino su karinių mokymų kasdienybe, gyvenimo sąlygomis, ginklais bei karine ekipiruote. Varžybų dalyviai varžėsi asmeninėse karinio kliūčių ruožo, granatos metimo, šaudymo lazerinėje šaudykloje ir kliūčių ruožo įveikimo su sužeistuoju rungtyse. Po varžybų nugalėtojams buvo įteikti diplomai bei atminimo dovanėlės. Jas  įsteigė Lietuvos kariuomenės mokykla, Jonavos visuomenės sveikatos biuras. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM atstovai įteikė diplomus visų dalyvavusių gimnazijų atstovams. Sveikiname Šabūnaitę Gretą, užėmusią pirmą vietą merginų šaudymo rungtyje ir Klaidą Vyšniauską, užėmusį II vietą granatos mėtymo rungtyje. Tikimės, kad ir ateityje Krašto gynybos modulį rinksis gimnazijos III- (i)okai.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

Font Resize
Contrast