Konkurso sėkmė

J.Grušo meno gimnazijos 2-12 klasių mokiniai dalyvavo Kauno arkivyskupijos kalėdinių sveikinimo atvirukų „Su šventomis Kalėdomis“ konkurse. Konkurso laureatais tapo Atėnė Adrija Aleškevičiūtė (3c), Andrėja Artemanovskytė – mokyt. A.Lavickienė, A.Pundinienė; Rusnė Pakalniškytė (Id) – mokyt. R.Keturkienė, V.Zulonaitė. Mokinių Gabrielės Giliūtės (8c), Gabrielės Rinkevičiūtės (Id) ir Viltės Bagdonavičiūtės (5c) kalėdiniai atvirukai  atrinkti į gražiausių atvirukų parodą. Sveikiname laureatus ir linkime kūrybinų ieškojimų kituose konkursuose.

Tikybos mokytojos A. Pundinienė ir V. Zulonaitė

Accessibility