Kiekvienas žmogus – vertybė

2014 m. tęstinis meninis projektas ,,Dovana mokyklai‘‘

Meninė kūryba – tai spalvingas pavasario vėrinys gamtai, žmogui, gyvenimui. Dešimtokų kūryba – tai vainikas, kuriuo baigiama paslaptingo ir nelengvo saviraiškos ir bendravimo su menu atkarpa, kuri bus ir toliau tęsiama pasirinktose srityse, – kalbėjo mokyklos direktorė, projekto kuratorė Nijolė Šimienė 2014-ųjų balandžio 11-osios vidurdienį 67 mokiniams, šiemet sukūrusiems baigiamųjų dailės darbų stebuklus, jų tėveliams ir mokytojams, kurių bendrą veiklą vainikavo meninio projekto baigiamųjų darbų šventė. – Džiugina tai, kad pagrindinis mūsų įstaigos meninio ugdymo veikos principas – puoselėti natūralų, įgimtą vaiko norą savo emocijas ir santykį su aplinka reikšti per vaizdą, ugdyti poreikį kurti pačiam, pažinti meno pasaulį, sąmoningai dalyvauti kūrybinėje veikloje tampa gilia mokyklos tradicija.

Šventėje dalyvavo Seimo narė D.Teišerskytė, Kauno miesto formaliojo švietimo poskyrio vedėja A.Adaškevičienė ir neformaliojo švietimo poskyrio vedėja V.Kučiauskienė, Seimo nario R.J.Dagio padėjėja Danguolė Juralevičienė, Alvydas Malinauskas – Dainavos mikrorajono seniūnijos seniūnas ir 10a klasės mokinės Marijos Emilijos tėtis , šauni Swedbank atstovė V. Miliukienė , atvežusi dovanų banko išleistas projekto knygeles , DNB banko padalinio vadovė R . Kraujutaitienė , visada remianti vaikus , dalyvaujančius įvairiuose projektuose . Svečiai pamatė, kokias plačias galimybes atveria Juozo Grušo išsakyta mintis ,,Kiekvienas žmogus – tai vertybė‘‘, kaip įvairiapusiškai galima pažvelgti į žmogų, matyti jo didybę, vertybes, siekius ir pašaukimą, kiek išmonės, idėjų sugebama atskleisti tapybos, grafikos, stiklo vitražo, keramikos, tekstilės darbais. Pasisakydami ir džiaugdamiesi jaunųjų kūrėjų darbais – dovanomis mokyklai garbūs svečiai pabrėžė, kad jaunieji dailininkai suvokia laiko svarbą, kad fiksuoja svarbiausias gyvenimo akimirkas, kad kalba apie žmogaus ir gamtos ryšio būtinybę. Linkėjo tikėti savo kūrybingumu, sėkme, Žmogaus darbo ir proto galia.

Visiems mokiniams ir svečiams mokyklos direktorė padovanojo po mokinių kūrybinių darbų knygelę.

Parengė lietuvių kalbos mokytoja A . Venzlauskienė

Font Resize
Contrast