Kauno miesto ateitininkų meninio skaitymo konkursas ,,Graži tu, mano brangi tėvyne“

2018 m. vasario 14 d. susirinkome į Kauno miesto ateitininkų meninio skaitymo konkursą ,,Graži tu, mano brangi tėvyne“, skirtą Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti. Konkursas vyko B. Brazdžionio mokykloje. Renginyje dalyvavo penki  J. Grušo meno gimnazijos ateitininkai. Jie skaitė B. Brazdžionio, H. Nagio, S. Račiūno, J. Aisčio eiles. Konkurso laureatais tapo S. Kvietkauskaitė, A. Kiliokaitė, L. Maslauskaitė, G. Pareikaitė. Kol vertinimo komisija skaičiavo taškus, ateitininkai rašė laišką Lietuvai, kurį perskaitys Kovo 11-ąją dieną. Pasidžiaugę diplomais ir dovanomis, išklausę trijų geriausių skaitovų deklamuojamas eiles, vaišinomės šventinio stalo gėrybėmis. Į gimnaziją sugrįžome dainuodami ir pakilios nuotaikos. 

Juozo Grušo kuopos ateitininkų vadovė mokytoja Vida Zulonaitė

Accessibility