Kasmetiniai pavasariniai dailės plenerai

Birželio 2-5 d. mūsų mokykloje buvo organizuoti kasmetiniai pavasariniai dailės plenerai. Septintokai su mokytojais Aidu Augusčiu, Rima Keturkiene, Aušra Lavickiene ir klasių auklėtojais Jurgita Girdauskiene bei Visvaldu Stanevičium tapė Botanikos sodo žalumą, aštuntokai Kauno marių pakrantėse su mokytojomis Jūrate Gudžiuviene, Meile Kaliniene ir Audra Miliauskiene kūrė žemės meną. Devintokai, vadovaujami mokytojų Vytos Sakalauskienės bei Simos Venskūnienės, lankėsi Raudondvario dvaro parke ir analizavo architektūros motyvus, o vienuoliktokai su mokytoja Rasa Klingaite piešė panoramas IX forto apylinkėse. 9 b klasės mokiniai, lydimi mokytojų Aido Augusčio, Aušros Lavickienės ir klasės auklėtojos Redos Šarienės lankėsi dar ir Keramikos muziejuje bei M. Žilinsko dailės galerijoje,  7c klasės mokiniai su mokytojais Sima ir Ričardu Venskūnais tapė Linkuvos dvaro peizažus, o 8ab klasės su mokytojomis Jūrate Gudžiuviene ir Meile Kaliniene eskizavo gamtos motyvus Šilainių erdvėse. Penktadienį mokyklos antro aukšto fojė vyko pavasario plenero kūrybinių darbų peržiūra.

Parengė mokytoja Rasa Klingaitė

 

 

 

Accessibility