Kalėdinė šeimų vakaronė „Kas ten teka per dvarelį?“

Gruodžio 21 d. gimnazijos aktų salėje vyko tradicinė šeimų vakaronė „Kas ten teka per dvarelį?“. Prie simbolinio Kūčių stalo gausiai susėdo gimnazijos bendruomenės šeimos. Visi kartu dainavo kalėdines dainas, prisiminimais apie savo vaikystės Kalėdas dalinosi Žygimanto senelis Vytautas, Medeinos močiutė Valerija, Mato močiutė Ona, Kajaus prosenelė Onutė, gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, pavaduotoja Vilija Demjanova, Seimo nario R. J. Dagio patarėja Danguolė Juralevičienė. Prieš renginį gruodžio 8 ir 14 d. vakarais mokytojai  Artūras Sinkevičius, Dalia Razumienė, Vaida Gailiuvienė, Gitana Kairienė, Laima Špelverienė, Zita Ragelienė, Erika Gylienė, Rita Subatkevičienė, Jolita Kaučikaitė-Radvilienė kvietė į gimnazijos aktų salę visus bendruomenės narius, norinčius išmokti kalėdinių dainų. Atėjusieji  artimiau susipažino, dainų žodžius pasikartojo, dainavo  gitara pritariant etnokultūros mokytojui Artūrui Sinkevičiui,  balsus suderino. Dainų personažus sukūrė ir „prakalbino“ „Šešėlių“ teatro nariai. Salės erdvę papuošė mokytojos Aušra Lavickienė, Jolita Kaučikaitė-Radvilienė, Erika Gylienė. Vakaro metu vyko  vyresniųjų klasių mokinių, vadovaujamų dailės ir technologijų mokytojų, meno darbų paroda-mugė. 

Mokytoja Erika Gylienė

Nuotraukos mokytojos Jolitos Kaučikaitės-Radvilienės

Accessibility