Juvelyrikos ABC

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, vadovaujama direktorės N. Šimienės, nuolat siekia plėsti dailės ir technologijų dalykų pasiūlą, kuri leistų mokiniams kūrybiškiau atskleisti save.  Dailės iir technologijų  mokytojos M. Kalinienė, J. Gudžiuvienė, J. Stankevičienė, R. Klingaitė, R. Ratkevičienė, S. Venskūnienė, R. Keturkienė, I. Raguckienė, A. Miliauskienė dalyvavo Kauno taikomosios dailės mokyklos rengiamuose juvelyrikos kursuose. Tarp mokyklų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, atvėrusi galimybę dailės ir technologijų mokytojams įgyti juvelyrikos teorinių ir praktinių žinių. Kursų metu atlikome praktines užduotis , susipažinome su technologiniais procesais. 

Mokytoja J. Gudžiuvienė

Accessibility