Istorijos popietė „Žmonės ir jų likimai“

Vasario 12 dieną susitikti su garbingais svečiais Vitaliu Staugaičiu ir Zigmu Tamakausku buvo pakviesti I-IV klasių gimnazistai. Tremtinys V.Staugaitis 1941 metų birželio mėn. su šeima – mama ir dviem broliukais – buvo ištremtas į Altajaus ir Jakutijos sritis. Į Lietuvą sovietų valdžia jiems leido grįžti tik 1959 metais. 1989 metais į tolimąją Jakutijos šiaurę pagerbti mirusiųjų ir įamžinti jų atminimo išsiruošė 15 žmonių grupė iš Kauno ir Vilniaus. Tai pirmoji ekspedicija, aplankant tremties vietas. Tarp jų buvo ir V. Staugaitis. Nuspręsta pastatyti keturis paminklus. 1989 metais liepą ekspedicijoje Tit-Arų saloje iškilo pagrindinis paminklas, kiti trys –  Bykovsko, Muostacho ir Trofimovsko vietovėse. Ekspedicijos „Lena 89“ dalyviai tikėjo, kad tvirtai pastatyti paminklai išsilaikys šimtmečiais, liudydami tragiškus įvykius ir žiaurią istoriją. Mes žinome, kad Rusija šiais metais „Misija Sibiras“ dalyviams nedavė vizų vykti į Rusijoje buvusias tremties vietas, todėl gerbiamas V.Staugaitis pasirūpino, kad Lietuvos žmonės žinotų – tolimiausiuose Rusijos vietovėse liko ne tik skaudūs prisiminimai, mūsų dalies tautos palaikai, bet ir pagerbimo, įamžinimo simboliai. Pagal buvusio tremtinio sukurtą eskizą Kauno staklių gamykla pagamino keturis paminklų maketus ir vieną iš jų padovanojo mūsų gimnazijai.

Z.Tamakauskas – disidentas, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas, Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 212 kuopos šaulys, publicistas, istorikas, politikas. Šio svečio apsilankymas mūsų gimnazijoje – didelė garbė. Pasveikindamas mūsų bendruomenę su artėjančia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, papasakojo apie A.Smetonos ir A.Stulginskio veiklą, jų nuopelnus Lietuvai. Žiūrėjome filmą „Lietuvos prezidentai“. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė įteikė svečiams padėkos raštus, mokiniai – tautinius šalikus už prasmingą, švietėjišką bendradarbiavimą.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Accessibility