Istorijos popietė ,,Pasijutau lietuviu esąs“

2014 m. gruodžio 9 d. mokyklos aktų salėje vyko istorijos popietė, skirta dr.Vinco Kudirkos gyvenimui ir veiklai įprasminti. Trumpą pranešimą apie šios asmenybės nuopelnus Lietuvai parengė ir skaitė 9e klasės mokinė Gabija Misevičiūtė. Renginyje dalyvavo gerbiamas svečias Zigmas Tamakauskas, kurio iniciatyva buvo rodomas filmas „Pasijutau lietuviu esąs“. Filme panaudota istorinė, archyvinė medžiaga. Tai pasakojimas apie V.Kudirkos gyvenimą ir kūrybą, apsisprendimą keisti savo ir Lietuvos gyvenimą. Mokiniai, žiūrėdami filmą, atliko užduotis – atsakė į istorijos mokytojos E.Paškauskienės parengtą klausimyną.

Po V.Kudirkos mirties praėjo 115 metų, tačiau jo idėjų, veiklos taurumas ir prasmingumas, stiprinęs ir įtvirtinęs lietuvybės dvasią, stebina ir įkvepia jaunąją kartą iki šių dienų.

Parengė istorijios mokytoja Eugenija Paškauskienė

Font Resize
Contrast