75 metų Vilniaus grąžinimo Lietuvai paminėjimas

2014 m. lapkričio 5 dieną vyko Vilniaus grįžimo Lietuvai 75 metų minėjimo popietė 12 klasių mokiniams. Renginį organizavo istorijos mokytojos J.Jablonauskienė ir E.Paškauskienė. Svečias, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio štabo narys d. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas, kalbėjo apie Viniaus krašto grąžinimo Lietuvai sudėtingas aplinkybes, pademonstravo filmą „Lietuvos generalinis konsulatas Vilniuje 1939 metais“. Filme pasakojama, kaip Lietuvos generalinis konsulatas gelbėjo tūkstančius lenkų ir žydų. Nepaisant patirtų istorinių skriaudų, karo akivaizdoje Lietuvos valstybės prioritetai buvo grindžiami ne politiniu pragmatizmu, o krikščioniškojo humanizmo idėjomis. Šias vertybes išpažino, jomis darbe ir gyvenime vadovavosi tuometinio Lietuvos generalinio konsulato lenkų užimtame Vilniuje tarnautoja Birutė Verkelytė-Federavičienė, kurios atsiminimais ir pasakojimu, kurdamas šį filmą,   rėmėsi režisierius J.Sobolius.

Parengė istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Accessibility