Integruotas ugdymas gimnazijoje

Nuo 2019 metų rudens gimnazijos mokytojų komanda prisijungė prie vokiečių kalbos instituto vykdomo projekto „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“. Dvi projektinės mokinių grupės vieną kartą per savaitę integruotai nagrinėja pasirinktą temą. I gimnazijos klasės mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbą, integruotose vokiečių kalbos, chemijos, technologijų ir dailės užsiėmimuose kalbėjo apie temperatūros įtaką medžiagų savybėms. Teorines žinias mokiniai pritaikė praktikoje: suformulavę hipotezę atliko eksperimentą „3D formos iš mikrobangų krosnelės“ dirbdami grupėse pagal aprašą vokiečių kalba, o atlikdami eksperimentą mokiniai išbandė reljefinės formos kūrimo būdą. Skatinant ekologišką požiūrį į supančią aplinką spalvos ir kvapo išgavimui buvo naudojami ne dažai, bet natūralios medžiagos: cinamonas, kakava, vanilė. Mokiniai ne tik sužinojo pagrindinę informaciją apie temperatūros įtaką medžiagų savybėms, praplėtė vokiečių kalbos žodyną, bet ir pritaikė žinias kūrybinėje veikloje ir įgijo tiriamojo darbo įgūdžių. 5 kl. mokiniai dar nesimoko vokiečių kalbos, tačiau per integruotus vokiečių kalbos ir dailės užsiėmimus susipažino su vokiečių kalbos abėcėle, išmoko prisistatyti, pristatyti savo piešimo priemones ir žmogaus kūno dalis. Mokiniai kūrė  kūrybinius darbus temomis „Linijos ir taško dermė“,  „Taško vizualizacija“ ir juos trumpai pristatė vokiečių kalba. Mokiniai ne tik įgyvendino savo kūrybines idėjas linijos ir taško pagalba ant popieriaus lapo, išmoko savo pirmuosius vokiškus žodžius, bet ir ugdė viešojo kalbėjimo įgūdžius. Integruotas veiklas rengė ir vedė vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė, chemijos ir technologijų mokytoja Rasa Ratkevičienė ir dailės mokytojos Rasa Klingaitė ir Rima Keturkienė.

Mokytoja Jurgita Valentukonienė

Accessibility