Integruota etikos – tikybos pamoka arkikatedroje bazilikoje

2022 m. spalio 28 d. Kauno Šv. apaštalų  Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje vyko integruota etikos – tikybos pamoka „Šventųjų asmenybės ir jų pavyzdžio galia šiandieniniam žmogui“. Pamokoje dalyvavusiems 8d klasės mokiniams buvo aiškinama, kaip dorovinio akto ir religijos giminingumą suprato Bernadetos Giesmės autorius Franz Werfel. Svarstydami ir gyvenimiško patyrimo vedami, negalėjome nepripažinti, kad už kiekvienos  dorybės ir net už atskiro sunkesnio dorybės akto stovi antžmogiškos jėgos, kurios tą dorybę pagrindžia ir ją padaro galimą. Artėjant Visų Šventųjų ir  Vėlinių dienai aplankėme kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Maironio ir kitų iškilių asmenybių kapavietes, o pagerbdami mirusiųjų atminimą, uždegėme atminimo žvakes ir sukalbėjome maldą.

Etikos mokytas Tomas Pažarauskas

Tikybos mokytojas Virginijus Štilpa

Accessibility