Informacija tėvams ir globėjams

 Pamokų laikas

1   8.00 8.45
2   8.55 9.40
3   9.50 10.35
4   11.00 11.45
5   12.10 12.55
6   13.05 13.50
7   14.00 14.45
8   14.55 15.40
9   15.50 16.35

Trimestrų, pusmečių trukmė, atostogos:

Trimestrai (1-8 kl.) ir pusmečiai (I-IV gimnazijos kl.)

Trimestrai:

 • Rugsėjo 1 d. – lapkričio 24 d.
 • Lapkričio 27 d. – kovo 2 d.
 • 1-4 kl. – kovo 5 d. – gegužės 31 d.,  5-8 kl. – kovo 5 d. – birželio 15 d. 

Pusmečiai:

 • I pusmetis – rugsėjo 1 d. – sausio 12 d.
 • II pusmetis – sausio 15 d. – gegužės 25 d. (IV gimnazijos klasės);
 • Sausio 15 d. – birželio 15 d.  – I – III gimnazijos klasės.

Ugdymo proceso trukmė:

Visų klasių mokiniai pradeda mokytis nuo rugsėjo 1 d.

Mokslo metai baigiami:

 • 1-4 kl.: gegužės 31 d., trukmė 34 savaitės (170 dienų)
 • 5-8 kl.: birželio 15 d., trukmė 36 savaitės (181 diena)
 • I – III gimnazijos  kl.: birželio 15 d., trukmė 36 savaitės (181 diena)
 • IV gimnazijos kl.: gegužės 25 d., trukmė 33 savaitės (166 dienos)

Atostogos:

 • 1-8, I – IV kl.spalio 30 d. – lapkričio 3 d.; gruodžio 27 d. – sausio 3 d.; vasario 19 d. – 23 d.; balandžio 3 d. – 6 d.
 • Vasaros atostogos 1-4 kl. – nuo birželio 1 d., I – III gimnazijos kl. – nuo birželio 16 d.

Informacija dėl uniformos: Informaciją apie naujosios uniformos įsigijimą rasite žemiau. Spauskite ant paveikslėlio, kad padidintumėte. Mokiniai, turintys senojo modelio uniformą, gali dėvėti ją.

Kauno Juozo Grušo meno vid. mokykla-1Tėvų apeliavimo tvarka

 1. Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.
 2. Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.
 3. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

Atvykstančių į gimnaziją asmenų registravimo tvarka:

211. Atvykstančius į mokyklą asmenis, kurie nėra mokyklos darbuotojai arba mokiniai, registruoja budėtoja.

212. Pradinių klasių mokinių tėvai, atvykstantys su mokiniais arba ateinantys jų pasiimti po pamokų, įleidžiami į mokyklą be registracijos.

213. Asmenys, norintys išsikviesti mokinį pokalbiui ir nesantys jo artimi giminaičiai (tėvai, broliai, seserys), į mokyklą neįleidžiami. Budėtojas užregistruoja asmens vardą, pavardę, iškvietimo tikslą ir paprašo klasės auklėtojo iškviesti pageidaujamą mokinį. Apie iškvietimą informuojama mokyklos administracija.

214. Asmenys, atvykstantys pas mokyklos administraciją ir darbuotojus, į mokyklą įleidžiami, kai parodo budėtojui asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Budėtojas užregistruoja asmens vardą, pavardę, vizito tikslą ir laiką.

215. Jei asmuo atsisako pateikti asmens dokumentą, įžūliai elgiasi ar yra neblaivus, budėtojas apie tai privalo informuoti administraciją, o jei tuo metu jos nėra – iškviesti policiją.

216. Kilus nenumatytoms problemoms, budėtojas apie jas nedelsiant informuoja mokyklos administraciją.

217. Kaip vykdoma atvykstančių į mokyklą asmenų registravimo tvarka kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Prevencinės valandos

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos vadybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus bendruomenės pareigūnė Reda Antanavičiūtė:

el. p.: reda.antanaviciute@policija.lt

tel. +370 672 44021

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos viršininkas Gintautas Žukauskas:

el.p.: gintautas.zukauskas@policija.lt,

Tel.: +370 37 303137

Vieta: 216a kab.

Laikas 11:00-12:00 val.

Prašome iš anksto registruotis socialinio pedagogo telefonu: 867974706 arba

el. paštu: kristinavaranaviciene@gmail.com

Font Resize
Contrast