Informacija tėvams ir globėjams

TĖVŲ APELIAVIMO TVARKA

  1. Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.
  2. Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.
  3. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

MOKYKLINĖ UNIFORMA

Dėl mokyklinės uniformos siuvimo kreiptis telefonais 8 37 424272 ir 8 699 53315

AKTUALI INFORMACIJA TĖVAMS IR GLOBĖJAMS

„Vaikų linijos“ telefono numeris pasikeitė į bendrą europinį pagalbos vaikams numerį 116111

VAIKŲ PAVĖŽĖJIMAS Į MOKYKLĄ

Lietuvoje, ypač didmiesčiuose, tėvai susiduria su didele problema, susijusia su vaikų nuvežimu į mokyklą ar darželį rytais – darželių ir mokyklų stovėjimo aikštelės prigrūstos mašinų, tėvams reikia derinti rytinį laiką taip, kad suspėti nuvežti vaiką (-us), bei nuvažiuoti į darbą per kamščius. Problematiška išlieka ir popietė, kada prireikia vaikus (-ą) iš mokyklos pasiimti. O jeigu dar vaikai (-as) lanko ir kitas ugdymo įstaigas (krepšinis, futbolas, muzikos ir dailės mokyklos, įvairūs būreliai ir t. t.)?

„Kol vaikas mažas, jam reikalinga priežiūra, todėl bijau jį vieną išleisti… Tokiems vežiojimams sugaištu apie 2 valandas per dieną, o kartais ir daugiau. Tačiau, atsiradus interneto svetainei, skirtai keliaujantiems automobiliu Eurocom, man kelionių skaičių pavyko sumažinti pusiau – naudodamasi šia svetaine ir patalpinęs skelbimą, kad darbo dienomis vežioju savo vaiką konkrečiu maršrutu ir galiu paimti pakeleivių/taip pat ieškau, kas galėtų mano vaiką nuvežti, mane susirado netoli gyvenanti kaimynė, kuri mielai pasidalino vaikų vežiojimo našta, mat mudviejų vaikai lanko tą patį sporto būrelį. Taip mūsų šeimos sutaupo laiko ir pinigų, kas šiuo metu yra aktualu daugeliui.“ (vilnietis Vaidas Kokanauskas).

ATVYKSTANČIŲ Į MOKYKLĄ ASMENŲ REGISTRAVIMO TVARKA

211. Atvykstančius į mokyklą asmenis, kurie nėra mokyklos darbuotojai arba mokiniai, registruoja budėtoja.

212. Pradinių klasių mokinių tėvai, atvykstantys su mokiniais arba ateinantys jų pasiimti po pamokų, įleidžiami į mokyklą be registracijos.

213. Asmenys, norintys išsikviesti mokinį pokalbiui ir nesantys jo artimi giminaičiai (tėvai, broliai, seserys), į mokyklą neįleidžiami. Budėtojas užregistruoja asmens vardą, pavardę, iškvietimo tikslą ir paprašo klasės auklėtojo iškviesti pageidaujamą mokinį. Apie iškvietimą informuojama mokyklos administracija.

214. Asmenys, atvykstantys pas mokyklos administraciją ir darbuotojus, į mokyklą įleidžiami, kai parodo budėtojui asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Budėtojas užregistruoja asmens vardą, pavardę, vizito tikslą ir laiką.

215. Jei asmuo atsisako pateikti asmens dokumentą, įžūliai elgiasi ar yra neblaivus, budėtojas apie tai privalo informuoti administraciją, o jei tuo metu jos nėra – iškviesti policiją.

216. Kilus nenumatytoms problemoms, budėtojas apie jas nedelsiant informuoja mokyklos administraciją.

217. Kaip vykdoma atvykstančių į mokyklą asmenų registravimo tvarka kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

PREVENCINĖS VALANDOS

Policijos pareigūnai, priskirti mokyklai:

Kauno miesto Santakos policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus tyrėjas Gintas Ašmena,

tel.: +370 37 22 8496, gintas.asmena@policija.lt

Kauno miesto Santakos policijos komisariato Šilainių policijos nuovados specialistė Danutė Bružienė,

+370 37 30 3538, +370 37 36 6668, danute.bruziene@policija.lt

Mokykloje vyks prevencinės valandos, kurių metu tėvus, globėjus, rūpintojus, klasių vadovus, mokytojus konsultuos Kauno apskrities VPK, Santakos policijos komisariato, Šilainių policijos nuovados specialistė Danutė Bružienė.

Vieta: 216a kab.

Laikas 11:00-12:00 val.

prašome iš anksto registruotis socialinio pedagogo telefonu: 867974706 arba

el. paštu: kristinavaranaviciene@gmail.com