Dėl mokinų priėmimo

Kauno miesto gyventojai pildo prašymus sistemoje 
adresu https://imokykla.kaunas.lt/


GYVENTOJAMS, NEDEKLARAVUSIEMS GYVENAMOSIOS VIETOS KAUNO MIESTE ARBA NETURINTIEMS GALIMYBĖS pateikti savivaldybės informacinėje sistemoje:
Prašymas (atsisiųsti)

Prašymo formą atsisiųskite, užpildykite, pasirašykite ir nuskenavę atsiųskite:
dėl priėmimo į 1-6 kl. vilija.demjanova@gruso.lt
dėl priėmimo į 7-IV gimnazijos kl. darius.talijunas@gruso.lt
​Pildydami būtinai nurodykite visus prašyme įvardintus duomenis, nes trūkstant bet kurio duomens, prašymas negali būti įkeltas į sistemą.
Džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų gimnaziją.

Pirmumą priimti mokytis kriterijus pagrindžiantys ir patvirtinantys dokumentai gimnazijoje priimami nuo 2020-05-06d., 103 kab., paliekant juos pašto dėžėse. Dokumentai turi būti užklijuotame voke. Vokai metami į paruoštas dėžes.
Dokumentus galite pateikti nuo 8.00 iki 16.00 val.

Atvykstant į gimnaziją būtina laikytis visų saugos reikalavimų: į patalpą užeiti po vieną, esant reikalui palaukti gimnazijos kieme.​

Įsakymas dėl asmenų į Kauno miesto bendrojo ugdymo moyklas 2020-2021 mokslo metams organizavimo

Sprendimas dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Accessibility