„Imkit mane ir skaitykit“

2020-02-16 Šilainių parapijos Šv. Dvasios bažnyčios salėje įvyko Vasario 16-osios minėjimas, kurį organizavo ir vedė  Juozo Grušo ir Šv. Kazimiero kuopų ateitininkai. Jie parodė sceninį vaizdelį „Imkit mane ir skaitykit“. Istorinę Vasario 16-osios reikšmę nušvietė Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio štabo pirmininko pavaduotojas Zigmas Tamakauskas.

Juozo Grušo ateitininkų kuopos vadovė Vida Zulonaitė

Accessibility