Gimnazijos 30-mečio šventė ,,Jūs turite sielą“

Lapkričio 29-ąją šventėme gimnazijos trisdešimtmetį. Jis sutapo su dramaturgo Juozo Grušo 117-osiomis gimimo metinėmis. Šventės credo tapo Juozo Grušo žodžiai, užrašyti aktorei, sukūrusiai Barboros Radvilaitės vaidmenį, Rūtai Staliliūnaitei – JŪS TURITE SIELĄ. Gimnazijai Juozo Grušo vardas suteiktas prieš 20 metų. Jau 15 metų teikiamos vardinės Juozo Grušo premijos, kurių iniciatorė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, abiturientams, daugiausiai pasiekusiems mokslo ir meno srityse. Gimnazijos 30-mečio šventėje svečiavosi ir Lietuvoje gyvenantys, ir užsienio šalyse leidžiantys šaknis  Juozo Grušo premijos laureatai. Taip pat bendruomenę sveikino LR Seimo narys R.J.Dagys ir referentė Kaune D. Juralevičienė, Lėlių teatro direktorius S.Klibavičius, Juozo Grušo memorialinio muziejaus vedėja N.Majerienė, Architektūros studijos vadovė J.Kančienė.

Accessibility