Gimnazijoje lankėsi svečiai iš Kupiškio

Vasario 19d. gimnazijoje svečiavosi dailės ir technologijų mokytojų delegacija iš Kupiškio. Gimnazijos savitą meninio ugdymo modelį pristatė direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vilija Demjanova, Darius Talijūnas ir Undinė Diana Tumavičienė. Trumpai papasakota mokyklos istorija, pristatyta sėkminga formalaus ir neformalaus ugdymo integracija, diegiamos programos, įvairios patirties sklaidos formos. Ekskursijos po mokyklą metu kolegoms iš Kupiškio buvo sudarytos sąlygos pamatyti mokinių kūrybinių darbų ekspozicijas, specializuotus dailės ir technologijų kabinetus, galerijas, muziejų. Gimnazijos mokytojos A.Miliauskienė, M.Kalinienė, R.Keturkienė, A.Markvaldienė, J.Gudžiuvienė, R.Klingaitė, V.Sakalauskienė ir S.Venskūnienė dalinosi patirtimi. Susitikimo apibendrinimo metu svečiai padėkojo už naudingą patirties sklaidą ir išreiškė norą užsimezgusią pažintį pratęsti ateityje organizuojant įvairius kūrybinius projektus.

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Demjanova

Accessibility