Gimnazija prisijungė prie Goethe’s instituto projekto

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija prisijungė prie Goethe’s instituto vykdomo projekto „CLILiG@Litauen – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“. Projekto partneriai – Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.  Projekte dalyvauja net 4 mūsų mokyklos mokytojos: dailės mokytojos Rima Keturkienė, Rasa Klingaitė, chemijos ir technologijų mokytoja Rasa Ratkevičienė ir vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė. Mokytojos organizuos integruotus vokiečių kalbos ir dailės, technologijų bei chemijos užsiėmimus, per kuriuos mokiniai  gilins vokiečių kalbos ir dalykų žinias, ugdys bendradarbiavimo, tolerancijos ir kritinio bei kūrybinio mąstymo, tarpkultūrinę kompetencijas. Integruotas ugdymas papildys mokykloje įgyvendinamą meninio ugdymo modelį prijungiant gamtos mokslus ir vokiečių kalbą. Šiuolaikiniame pasaulyje reikia matyti visumą, o trijų dalykų integracija mokiniui parodys šių dalykų kaip visumos pritaikomumą. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti: https://www.goethe.de/ins/lt/lt/spr/unt/kum/cll.html

Vokiečių ir rusų kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė 

 

Accessibility