Gerosios darbo patirties sklaidos konferencija

2020-02-19 gimnazijoje vyko mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos konferencija „Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“.Konferencijos programoje – 11 pranešimų. Juos ruošė metodinių grupių pranešėjai. Moderatorius – gimnazijos direktorė U.D.Tumavičienė. Mokytojai dalinosi patirtimi apie mokinių ugdymą neformaliajame švietime, diferencijavimo galimybes anglų, lietuvių kalbos ir kitų dalykų pamokose, dailės, technologijų, chemijos, vokiečių kalbos tarpdalykinę integraciją. Apie  ugdymo suasmeninimą patirtį skleidė matematikos-informacinių technologijų, biologijos, dorinio ugdymo, kūno kultūros mokytojai. Ši konferencija tarsi seminaro ,,Ugdymo personalizavimas“ tęstinumas. Mokykloje labai svarbu, kad kiekvienam vaikui būtų suteikiama galimybė mokytis pagal savo atskirą kelią, todėl mokytojai ieško būdų, kaip pritaikyti ugdymo turinį kiekvienam mokiniui.

Accessibility