Dalyvavome Margučio šventėje

2018 m. balandžio 8 d. Šilainių parapijos Šventosios Dvasios bažnyčios salėje įvyko Margučio šventė, kurią organizavo Tėvynės Sąjungos – Krikščionių demokratų partijos Šilainių skyrius ir Kauno miesto šv. Kazimiero kuopos ateitininkai.  Šventės globėjai – Lietuvos Respublikos Seimo narys R. Jonas Dagys, Seimo nario referentė Kaune Danguolė Juralevičienė,  Juozo Grušo  ateitininkų kuopos vadovė  Vida Zulonaitė. Šventėje dalyvavo Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos 1a, 4b, 2c klasių mokiniai bei ateitininkai. Šventės dalyviai stebėjo lėlių spektaklį ,,Karaliūčia ir oželis“, kurį sukūrė  ateitininkė Laima Kubilienė. Tėvynės Sąjungos-Krikščionių demokratų partijos Velykų bobutė pradžiugino margučių gausa, saldumynais ir dovanomis. Pasidžiaugę nuotaikinga pasaka, žaidėme Atvelykio žaidimus, ridenome margučius. Po šventės margučių pilnus krepšelius ir pavasario šilumą parsinešėme kiekvienas į savo namus.

Ateitininkų Juozo Grušo kuopos vadovė Vida Zulonaitė

Accessibility