Category Archives: Be kategorijos

Kvietimas į šventę!

Respublikinė anglų kalbos konferencija

Kovo 23 d. „Saulės“ gimnazijoje vyko respublikinė anglų kalbos konferencija „Mes didžiuojamės savo gimtuoju kraštu“. Svečiavosi pranešėjai iš Vilniaus, Šiaulių, Anykščių, Akademijos gimnazijų. Žinoma, daugiausia buvo kauniečių.  Tarp jų ir mūsų gimnaziją puikiai reprezentavę abiturientai Gabrielė Krukauskaitė, Inga Valiaugaitė ir Jokūbas Ainis Daukšas bei mokyt. Linos Jurkšienės mokiniai Klementina Leonavičiūtė ir Justė Kavaliūnaitė. Jų pranešimuose atsispindėjo lietuvių tradicijos, požiūris į mokslą ir ateities perspektyvas bei  užsienio turistų lankomiausias  miesto vietas..

 Mokytoja Juzefa Sobolienė

Užsiėmimas KTU „ Žvilgsnis į chemiją“

Vasario 6  ir 7 dienomis Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos 7d ir II b gimnazijos klasių  mokiniai, vadovaujami chemijos mokytojos Ingridos Raguckienės, vyko į Kauno technologijų universitetą, Cheminės technologijos fakultetą. Laboratorijoje vyko užsiėmimas ,,Kas yra chemija? Žvilgsnis į chemiją,“ kurį vedė KTU  studentė Aistė Kveselytė. Septintokai susipažino su chemijos mokslo objektais,  laboratorijos įranga,  stebėjo ir atliko įdomius neorganinės chemijos  bandymus.  Mokiniai dalyvavo  Aplinkosaugos technologijos katedros dr.doc. Violetos Kaunelienės paskaitoje apie Žemėje vykstantį šiltnamio efektą bei klimato kaitą. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su pasaulinėmis oro užterštumo problemomis, sužinoti apie šį procesą veikiančius energetikos, pramonės procesus. Paskaitos žinioms įtvirtinti  surengta viktorina, kurios metu mokiniai už teisingus atsakymus  apdovanoti puikiais Aplinkosaugos katedros prizais. Sėkmė ypač lydėjo II b klasės mokinį Titą Bagočių, laimėjusį net keletą prizų už puikias žinias. Globalinių reiškinių svarba šiomis dienomis turi būti aktuali visiems,  ypač jaunajai kartai.  Labai svarbu vaikams suteikti žinių apie aplinkos saugojimą.

Mokytoja Ingrida Raguckienė ir IIb kl. mokinė Kamilė Varanavičiūtė

 

Mokytojų patirties sklaidos konferencija

2016 m. gruodžio 28 d. gimnazijoje vyko mokytojų praktinės sklaidos konferencija ,,Praktinė patirtis  realizuojant pasiekimų visiems politiką“. Konferencijoje pranešimus skaitė 19 mokytojų. Konferencijos moderatorius – gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė.

Konferencijos pranešimų temomis pasidomėkite atsiversdami lankstinuką. 
Konferencijos_lankstinukas2016-12-28

Projektas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia“

Metų ratas sukasi, šarmos ornamentais dabindamas kelius ir takelius, kuriais kiekvienas mintimis keliaujame link Kalėdų stebuklo, ieškodami danguje tos vienintelės ŽVAIGŽDĖS… Kauno Juozo Grušo meno gimnazija kasmet dalyvauja Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus, Moksleivių aplinkotyros centro, Dailės mokytojų tarybos organizuojamame projekte „SVEIKA GYVA, KALĖDŲ VIEŠNIA“. Gimnazijos puošimo kalėdine tematika projekto „Metų kelias žiemos raštais grįstas“ koordinatorė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, idėjos autoriai – dailės ir technologijų mokytojai.  Papuoštos erdvės: stiklo galerija  „Naktis svajonėm žaidžia prie mūsų prakartėlės, o akys gaudo žvaigždę Kalėdų naktį vėlią. Žvaigždė sušildo širdį į sielą prasiskverbus…“ (Ic kl., mokytojos Vyta Sakalauskienė, Audronė Miliauskienė, Rasa Klingaitė); laiptinė „Šalčio raštai mūsų miestą dengia“ (Ib kl., mokytoja Aušra Lavickienė); langai „Saulė žeme ritasi“( 5-III kl., mokytojai Rima Keturkienė, Aidas Augustis);
aktų salės langai „Šaltis šerkšno siūlą verpia“ (7a kl., mokytoja Aušra Lavickienė); kiemeliai „Kalėdų viešnios sodeliai“ (5 – II kl., mokytojos Jūratė Gudžiuvienė, Sima Venskūnienė); I aukšto  fojė
„Šarmos raštų pasaka“ (5 –I kl., mokytojos  Jūratė Gudžiuvienė, Meilė Kalinienė, Audronė Miliauskienė). Be to, parengta kalėdinių kompozicijų paroda galerijoje ,,Akvariumas“ (5-II kl., mokytojos Jūratė Gudžiuvienė, Aldona Markvaldienė, Audronė Miliauskienė, Ingrida Raguckienė, Rasa Ratkevičienė).

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

Lankstinuką galite peržiūrėti čia: >>Lansktinukas<<

Kviečiame į parodą.

Mokinių reportažų anglų kalba konkursas „About Me“

Gruodžio 16 d. įvyko Kauno miesto 2 klasių mokinių reportažų anglų kalba konkursas „About Me“. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos moksleivis Rokas Šukauskas (2b kl.) laimėjo II vietą ir apdovanotas diplomu. Mokiniui konkursui padėjo pasiruošti anglų kalbos mokytoja Aušra Zemlerienė ir mokyklos informacinių technologijų specialistas Mantas Deksnys.

Mokytoja Aušra Zemlerienė

Tarptautinei verslumo savaitei pasibaigus

2016 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienį, Kauno „Vyturio“ gimnazijoje vyko kompiuterinis monopolio turnyras, skirtas Tarptautinei verslumo savaitei. Renginyje dalyvavo 105 I-IV-ųjų gimnazijų ir progimnazijų klasių mokiniai, atstovavę 13 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų. Turnyre sėkmingai dalyvavo ir Juozo Grušo meno gimnazijos moksleiviai. Sveikiname mūsų gimnazijos nugalėtojus: I vietaTitas Bogočius, Gabrielė Adomaitytė. Mokinius konkursui paruošė  IT/ekonomikos mokytoja metodininkė Sandra Paštuolytė.

Daugiau informacijos: http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinei-verslumo-savaitei-pasibaigus/.

Renginio akimirkos, nuoroda: https://goo.gl/photos/Au768uRtPt1BJhit6

Ekonomikos mokytoja Sandra Paštuolytė

 

Pasivaikščiojimas rudeniškoje menų galerijoje

Lapkričio mėnuo puikiai tinka pasivaikščiojimui po meno objektus. Šįkart, lapkričio 18 d., išvykome į Vilniaus nacionalinę dailės galeriją. Įtaigiai kalbantis parodos kuratorius Vytenis Burokas perteikė meno kūrinių idėjų suvokimą, kūrinius analizavo literatūros, istorijos, kultūros kontekstuose. Gilios įžvalgos praturtino meno pažinimo žiniomis. Dėkojame dailės mokytojoms Vytai Sakalauskienei bei Rasai Klingaitei už po kelionės organizavimą bei po kelionės likusius įspūdžius, gimnazijos direktorei Nijolei Šimienei už suteiktą galimybę pasivaikščioti rudeniškoje menų galerijoje.

Gimnazijos mokinių parlamento atstovas Martynas Kliučininkas