Category Archives: Be kategorijos

Sveikiname Kauno miesto kompiuterinių atvirukų „Velykų belaukiant“ nugalėtoją!

2020 m. gegužės mėn. vyko Kauno miesto mokinių kompiuterinių atvirukų  konkursas „Velykų belaukiant”. Konkurse dalyvavo 5d klasės mokinė Eglė Ožekauskaitė. Sveikiname Eglę statinių atvirukų kategorijoje laimėjusią I vietą.

Plačiau  https://velykubelaukiant.wixsite.com/2020

Informacinių technologijų mokytoja Odeta Stanevičienė

Sveikiname ateitininkų virtualaus-orientacinio konkurso prizininkes!

2020 05 14 vyko Kauno miesto ateitininkų virtualus-orientacinis konkursas ,,Kaunas visada buvo Lietuvos laisvės simbolis, o Laisvės alėja-Kauno širdis“. Jame dalyvavo Juozo Grušo gimnazijos ateitininkai. Gimnazijos ateitininkų komanda laimėjo II-ą vietą. II-os vietos laimėtojais tapo G.Kačiulytė, A.Kiliokaitė, S.Kvietkauskaitė- (7 kl.) ir I. Sadauskaitė – (11 kl.). Sveikiname prizininkes!

Ateitininkų kuopos vadovė V.Zulonaitė

Sveikiname virtualios viktorinos nugalėtoją!

2020 04 23 nuotoliniu būdu vyko Kauno miesto ateitininkų istorijos viktorina ,,Pažink Tėvynę“. Viktorinoje dalyvavo Kauno miesto mokyklų ir gimnazijų ateitininkai. Juozo Grušo gimnazijai atstovavo dvi 7 ir 10-11 kl. komandos. I-os vietos laimėtoja tapo ateitininkė Iveta Sadauskaitė (IIId kl.).

Ateitininkų kuopos vadovė V. Zulonaitė

Kaune startuoja atnaujinta registracija į mokyklas: daugiau pasirinkimų gyventojams

Balandžio 15-osios vidurdienį Kaune prasideda mokinių registracija į mokyklas. Tiesa, šiemet priėmimo tvarka bus kiek kitokia. Esminis pokytis – pakoreguota prioritetų eilė. Taip siekiama užtikrinti, kad visi Kauno moksleiviai patektų į jiems ar jų tėvams priimtiniausias bei patogiausias ugdymo įstaigas.

Pirmenybė – arčiau gyvenantiems

„Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad Kauno vaikai bei jų tėvai turėtų prioritetą renkantis norimą mokyklą, o visas atrankos procesas vyktų aiškiau ir teisingiau. Atnaujinus tvarką priėmimas tampa skaidresnis: kauniečiai, gyvenantys atokiau nuo mokyklos, įgyja pirmumo teisę prieš kitų savivaldybių gyventojus. Iki šiol to nebuvo. Dažnai mūsų miesto žmonės būdavo priversti vežioti vaikus į mokyklas kitame miesto gale, toli nuo namų. Vien dėl to, kad artimesnes įstaigas užpildydavo užmiesčio gyventojų atžalos. Tai ne tik nepatogu kauniečiams, bet ir nepalanku visam miestui, nes formuojasi transporto spūstys, gaištamas brangus žmonių laikas“, – teigė Kauno vicemerė Rasa Šnapštienė.

Pasak jos, su naująja tvarka miestas jokiu būdu neketina užkirsti kelio į Kauno mokyklas kitų savivaldybių gyventojams, tačiau pirmumas į jas patenkant turi būti suteiktas arčiausiai gyvenantiems.

Iki šiol pirmenybę turėdavo tik vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Kitaip tariant – jei gyvena netoli mokyklos. Likus laisvų vietų, toliau eilės tvarka buvo priimami vaikai iš visos Lietuvos. Dėl to dalis kauniečių, kurie gyvena tik šiek tiek toliau nuo norimos lankyti mokyklos, dėl vietos į ją konkuruodavo su visais kitais, ne vien Kauno, bet ir kitų savivaldybių gyventojais.

Nuo šiol iškart po pirmojo prioriteto arčiausiai gyvenantiems kauniečiams toliau įvesti du nauji – atokiau gyvenantiems kauniečiams ir galiausiai viso miesto gyventojams.

Taigi į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmas, penktas bei devintas klases užsiregistravus šalia mokyklos gyvenantiems kauniečiams, jeigu lieka laisvų vietų, toliau pirmenybė teikiama vaikams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Po pastarųjų – tiems, kurie gyvena ir toliau nuo mokyklos nutolusiose miesto vietose.

Į ugdymo įstaigą priėmus visus patekti norinčius Kauno miesto gyventojų vaikus, registruotis gali ir norintieji iš kitų savivaldybių.

Atkirtis fiktyvioms deklaracijoms

Numatyta ir dar viena naujovė. Jei prašymų iš mokyklai priskirtos teritorijos gyventojų būtų gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atitinkamai bus atsižvelgta į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ar mokykloje jau besimokančių auklėtinių broliams bei seserims.

Tai užtikrintų, kad vietas mokyklose gautų ne fiktyviai savo gyvenamą vietą mieste deklaravę kitų teritorijų gyventojai, bet realūs kauniečiai, kuriems ir priklauso pirmenybė rinktis ugdymo įstaigą.

Priėmimo prioritetų tvarka keičiasi ir besiruošiantiems į 11–12 klases. Pirmumas teikiamas mokykloje jau baigusiems 9–10 klases ir norintiems toliau mokytis ten pat. Likus laisvų vietų, toliau priimami visi kiti Kauno moksleiviai, o prioritetinė eilė sudaroma pagal gyvenamosios vietos deklaravimo mieste datą. Užsiregistravus visiems norintiems ir likus laisvų vietų, toliau į mokyklą priimami moksleiviai iš visos Lietuvos.

Analogiški prioritetai būtų taikomi ir pretendentams į Kauno gimnazijas. Tuo metu į specializuotas programas vykdančias mokyklas, kaip ir iki šiol, vaikai būtų priimami pagal jų gebėjimų vertinimo, stojamųjų egzaminų rezultatus.

Elektroniniai prašymai

Pateikti prašymus Kauno miesto gyventojams jau nebe pirmus metus tampa gerokai patogiau. Kauniečiai jau baigia pamiršti „naktinius budėjimus“ eilėse prie mokyklų durų. Nuo šiol viskas atliekama per elektroninę sistemą internete imokykla.kaunas.lt. Čia galima teikti prašymus į vieną arba dvi pasirinktas mokyklas.

Jeigu tarp pageidaujamų mokyklų nėra priskirtosios pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, informacinė sistema automatiškai ją parinks kaip papildomą variantą.

Registracija pradedama vykdyti nuo balandžio 15 d. 12 val. ir registruotis sistemoje leidžiama iki gegužės 31 d. Vėliau prašymus bus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.

Mokykloms priskirtas aptarnavimo teritorijas galima rasti čia: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

Šiuo metu Kauno mokyklose mokosi 31,5 tūkst. moksleivių, iš kurių beveik 4,5 tūkst. – kitų savivaldybių gyventojai.

Ryšių su visuomene skyriaus informacija

1,2% parama mokyklai

Brangūs tėveliai, alumnai, mokytojai ir kiti geradariai,

Kasmet džiaugiamės Jūsų skirta parama Kauno Juozo Grušo meno gimnazijai. Šiais metais ji kaip niekada mums reikalinga. Dėl susiklosčiusios situacijos netenkame didelės dalies planuoto gimnazijos biudžeto, todėl numatomiems pokyčiams įgyvendinti neišvengiamai truks lėšų. Kviečiame Jus pagal galimybes paremti gimnaziją 1,2 proc. pajamų mokesčio.

Numatomos investicijos pristatomos skelbime.

Nuoširdžiai dėkinga už Jūsų paramą –

 Undinė Diana Tumavičienė, gimnazijos direktorė

Dėl mokinų priėmimo

Kauno miesto gyventojai pildo prašymus sistemoje 
adresu https://imokykla.kaunas.lt/


GYVENTOJAMS, NEDEKLARAVUSIEMS GYVENAMOSIOS VIETOS KAUNO MIESTE ARBA NETURINTIEMS GALIMYBĖS pateikti savivaldybės informacinėje sistemoje:
Prašymas (atsisiųsti)

Prašymo formą atsisiųskite, užpildykite, pasirašykite ir nuskenavę atsiųskite:
dėl priėmimo į 1-6 kl. vilija.demjanova@gruso.lt
dėl priėmimo į 7-IV gimnazijos kl. darius.talijunas@gruso.lt
​Pildydami būtinai nurodykite visus prašyme įvardintus duomenis, nes trūkstant bet kurio duomens, prašymas negali būti įkeltas į sistemą.
Džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų gimnaziją.

Pirmumą priimti mokytis kriterijus pagrindžiantys ir patvirtinantys dokumentai gimnazijoje priimami nuo 2020-05-06d., 103 kab., paliekant juos pašto dėžėse. Dokumentai turi būti užklijuotame voke. Vokai metami į paruoštas dėžes.
Dokumentus galite pateikti nuo 8.00 iki 16.00 val.

Atvykstant į gimnaziją būtina laikytis visų saugos reikalavimų: į patalpą užeiti po vieną, esant reikalui palaukti gimnazijos kieme.​

Įsakymas dėl asmenų į Kauno miesto bendrojo ugdymo moyklas 2020-2021 mokslo metams organizavimo

Sprendimas dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Privalomos mokinių atostogos-keičiamos atostogų datos

ŠMSM patvirtino, kad dėl viruso grėsmės, atsižvelgus į kitų šalių patirtį, bus nustatytos privalomos vaikų atostogos ir taip stabdomas ugdymo procesas.
Kadangi ugdymo procesas stabdomas, dėl privalomų vaikų atostogų (nustačius infekcijų plitimą ribojantis režimas), tėvai galės gauti ligos socialinio draudimo išmokas, kaip numato įstatymas. Plačiau komentuoja SADM.

Įsakymas (peržiūrėti)

Sveikiname konkurso laimėtojus

2020-03-07 Vilniaus Arkikatedroje vyko konkurso ,,Jei Šv.Kazimieras gyventų mūsų laikais“ nugalėtojų apdovanojimas. Mūsų gimnazijos mokiniai į konkursą įsijungė aktyviai, kūrė maldas, eilėraščius, skulptūrėles, laiškus. Laiško Šventajam Kazimierui konkurse  Rokas Motiejaitis (Ic) laimėjo I,  Saidas Zajančkauskas (Ic) klasė II vietas, Karolis Baranovas (Ic)  apdovanotas Padėka. Nugalėtojai dalyvavo Vilniaus Arkikatedroje šv. Mišiose, kurios vyko Šv.Kazimiero koplyčioje. Vladislovo koplyčioje nugalėtojams įteikti diplomai, padėkos, dovanėlės ir  Šv. Kazimiero lelijų žiedai. Ateitininkams dar teko keliauti katedros požemių labirintais. Visi lankėmės Kaziuko mugėje. Mokiniams laimėjimų siekti padėjo mokytojai L. Dekerienė, D.Pupiuvienė, M.Petravičienė, J.Sereikienė, R.Keturkienė, A.Pundinienė, V.Zulonaitė.

Tikybos mokytoja Vida Zulonaitė

Sveikiname Lietuvos mokinių technologijų olimpiados nugalėtojus!

Baigėsi Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „2020 miniatiūra 20×20“ II etapas. Mūsų gimnazijos mokiniams olimpiadoje sekėsi puikiai. Sveikiname pasiekus puikių rezultatų: Miglę Laukytę, Ic kl., I vieta (Tekstilė, „Baltos svajonės“,  nominacija už subtilumą ir profesionalumą kūryboje, mokyt. A.Markvaldienė); Eimantą Rutkauską, Ic kl., II vieta (Konstrukcinės medžiagos, elektronika, „Knygos atgimimas“, nominacija už knygos prikėlimą naujam gyvenimui, mokyt. R. Ratkevičienė); Lukreciją Maslauskaitę, 7 kl., II vieta, (Tekstilė, „Samanėlė samana“, nominacija už gamtos spalvų ir formų perteikimą siuvinėjime, mokyt. Aldona Markvaldienė); Kamilę Rentauskaitę, II kl., II vieta (Taikomasis menas, amatai ir dizainas, „Peliuko svajonė“, mokyt. A. Lavickienė); Deimantę Butkutę, II kl., II vieta (Mityba, „Saldu gardu“, nominacija  už subtilų gaminio ir aplinkos vientisumą, mokyt. I. Raguckienė); Gabrielę Žinkaitę, 8b kl. (Konstrukcinės medžiagos,  Fotoaparatas, mokyt.  M. Kalinienė); Emiliją Žuravliovaitę, IIIb kl. (Taikomasis menas, amatai ir dizainas, „Gyvenimo pusės“, nominacija už skulptūrą ir estetiką keramikoje, mokyt. J.Gudžiuvienė).

Į Lietuvos mokinių technologijų olimpiados III etapą deleguojama Miglė Laukytė (mokyt. A.Markvaldienė).

 

 

 

TARPTAUTINIO VAIKŲ IR JAUNIMO DAILĖS MINIATIŪRŲ KONKURSO „DIALOGAI SU GAMTA. MANO AUGINTINIS“ NUOSTATAI

Projekto dalyvių darbuose – dailės miniatiūrose (nedidelio formato tapybos, grafikos, aplikacijos, tekstilės, šilko tapybos, stiklo, keramikos, kompiuterinės grafikos ar mišria technika atliktuose kūrinėliuose) turi atsispindėti dailės raiškos priemonėmis perteiktas žmogaus ir gamtos santykis. Apsidairę nesunkiai rasime žmogų, kuris turi augintinį. Kiekvienas augintinis, koks jis bebūtų – švelniakailis, plunksnuotas ar dygliuotas – suteikia savo šeimininkui įvairiausių emocijų, naujų potyrių, padeda pamatyti naujai kasdienybės spalvas: pralinksmina, nustebina, kelia gailestį, padeda išgyventi netektį ar greičiau pasveikti. Žmonių, kurie laisvalaikį leidžia su augintiniu, vis daugėja.Reikia manyti, kad tai nėra vienadienė užgaida, o sąmoningas bei atsakingas požiūris į gyvūną, jo poreikius ir galimybę bendrauti. Konkurso dalyviai – bendrojo bei neformaliojo meninio ugdymo įstaigų 6–19 metų mokiniai ir pageidaujantys mokytojai. Darbai pristatomi iki 2020 m. balandžio 1 d. į Kauno Juozo Grušo meno gimnaziją,

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

Mano augintinis 2020m. konkurso nuostatai

International children and youth art miniature contest dialogues with nature 2020m. My pet regulations

Accessibility