Category Archives: Be kategorijos

Gimnazijos mokinių prezidento rinkimų rezultatai

2020-10-23 gimnazijoje įvyko Mokinių prezidento rinkimai. Rinkimuose savo valią išreiškė visi norintys 5-12 klasių mokiniai. Prezidente tapo IIb klasės gimnazistė Karolina Vagnoriūtė. Sveikiname Karoliną,  linkime kūrybiškumo, įdomių veiklų, prasmingo dialogo su gimnazijos bendruomene.

Vengrijos revoliucijos metinių minėjimas

„Žmogus yra laisvas tada, kai gyvena laisvoje visuomenėje, gali išsakyti savo nuomonę, išlikti orus. Esame maža tauta. Bet galime reikšti savo mintis, turime galimybę būti pastebėti. Turime galimybę palaikyti tautas, kurios turėjo panašią laisvės istoriją. Būti kartu su jais. Tai ir yra LAISVĖ…“

2020-10-21 Ramybės parke vyko 1956 metų Vėlinių įvykių ir Vengrijoje vykusios antisovietinės revoliucijos minėjimas. Renginyje dalyvavo Vengrijos ambasadorius Lietuvoje, įvykių dalyviai, Kauno savivaldybės atstovai, taip pat kitų mokyklų ir mūsų gimnazijos mokiniai. Gimnazijos IIc kl. mok. A. Račkauskaitė skaitė eiles apie laisvę, abiturientės E. Nemanytė, Gabija ir Gabrielė Obolenytės atliko dainą. 8a kl. mokiniai su vėliavėlėmis rankose priminė, kokia brangi laisvė kiekvienai tautai. Mokinius tradicinei tarptautinei akcijai parengė mokytojos L. Dekerienė, E.Grybienė, V. Zulonaitė. Apie asmeninę žmogaus laisvę nepažeidžiant aplinkinių orumo bei atsakomybę už ją kalbėjo Vengrijos ambasadorius bei Kauno savivaldybės atstovas S. Sirtautas. Pasibaigus Vengrijos revoliucijos 64-iųjų metinių minėjimui Vengrijos ambasadorius mūsų gimnazijos mokinius apdovanojo saldžia dovana – tortu, papuoštu Vengrijos vėliava bei pažymėtu įvykių data.

J.Grušo kuopos vadovė V.Zulonaitė. Nuotraukos A.Račkauskaitės

Ateitininkų Vėlinių susikaupimo valanda

2020-10-20 Juozo Grušo meno gimnazijos ateitininkai dalyvavo Kauno miesto ateitininkų susikaupimo valandoje Panemunės kapinėse. Lankėme įžymių kultūros veikėjų, politikų, savanorių, gynusių Lietuvos laisvę, kapus. Susikaupėme maldai, uždegėme atminimo žvakutes prie jų Amžino poilsio vietų, klausėmės pasakojimų apie ateitininką, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą, prezidentą A.Stulginskį, ateitininką, filosofijos mokslo pradininką Lietuvoje Praną Kuraitį, Prisiminimais dalinosi A.Stulginskio kuopos ateitininkai ir Ateitininkų federacijos narys Vidas Abraitis. Popiežiaus Jono Pauliaus  II-ojo kuopos ateitininkai dalinosi prisiminimais apie nepriklausomos Lietuvos ministrą pirmininką Juozą Tūbelį. Kun. J.Bosko kuopos ateitininkai pasakojo apie lakūną konstruktorių J.Dobkevičių bei jo bendražygius ir savanorius, kritusius už Lietuvos laisvę. Mokiniai pagerbė  jų gyvenimą ir veiklą Tėvynei Lietuvai.

J.Grušo ateitininkų kuopos vadovė V.Zulonaitė

Netradicinė rusų kalbos pamoka

Spalio 19 d. 10a, c ir d kl. mokiniai vyko į netradicinę rusų kalbos pamoką Vilniuje, A. Puškino literatūriniame muziejuje. Kodėl būtent šią dieną? Todėl, kad 1811-10-19 Buvo atidarytas licėjus, kuriame mokėsi A. Puškinas. Moksleiviai susipažino su dvaro, kuris priklausė poeto sūnui Grigorijui, istorija, išgirdo pasakoijmą apie A. Puškino gyvenimą ir kūrybą, dalyvavo edukaciniame žaidime, pasigrožėjo XIX a. dvaru, koplyčia, parku, pasivaišino arbata. Mokinius lydėjo rusų kalbos mokytojos Lijana Sirutavičienė, Svetlana Sapunova, Tatjana Rūškienė.

Rusų kalbos mokytojos T. Rūškienė, S.Sapunova

Nuotraukos S.Sapunovos

Dėl Tarptautinio dailės miniatiūrų konkurso

Dėl Covid-19 situacijos Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų  konkursas  „Dialogai su gamta. Mano augintinis“ tampa virtualus. Pristatome atnaujintus nuostatus. Nufotografuotus ar nuskenuotus darbus siųskite iki spalio 31 dienos konkurso nuostatuose nurodytu el. paštu.  Atsiųstas miniatiūras pritaikysime virtualiam formatui. Sukurtas virtualus katalogas bus pristatytas KPKC ir Kauno Juozo Grušo meno  gimnazijos internetiniuose puslapiuose. Laukiame Jūsų kūrinių!

Konkurso nuostatai (atsisiųsti)

Dailės mokytoja ekspertė R. Klingaitė

Europos kalbų diena gimnazijoje

Rugsėjo 26 dieną visoje Europoje  minima Europos kalbų diena. Tikslas – didinti toleranciją ir sąmoningumą kitų kalbų bei kultūrų atžvilgiu bei skatinti mokytis kalbų. Europos kalbų diena mūsų gimnazijoje paminėta įvairiomis veiklomis per užsienio kalbų pamokas.
Mokiniai su anglų kalbos mokytoju A.Rumšu klausėsi dainų įvairiomis Europos Sąjungos kalbomis (portugalų, ispanų, slovėnų, čekų, bulgarų, olandų). Mokytojas padėjo mokiniams suprasti dainų tekstus, atskleisdamas skirtingų kalbų tarpusavio ryšius bei įdomesnius gramatikos ir socialinio bendravimo aspektus, atsakinėjo į  mokinių kausimus. Paskatinti anglų kalbos mokytojos J.Kasparienės IIId klasės mokiniai diskutavo apie kalbų svarbą šiuolaikiniame pasaulyje ir motyvaciją mokytis kalbų. Diskusiją moderavo mokinės A.Špokaitė ir N.Dagytė. Anglų kalbos mokytojos J. Kasparienė, R.Navickienė ir A. Kuliešienė organizavo  viktoriną, skirtą Europos kalbų dienai paminėti, o anglų kalbos mokytojos M. Langienė ir R.Navickiene su 5 klasės mokiniais gamino  Europos Sąjungos šalių vėliavėles, prisimindami Europos šalių pavadinimus anglų kalba ir kalbas, kuriomis kalbama Europoje. Anglų kalbos mokytoja A.Kuliešienė su savo mokiniais  taip pat kūrė plakatus su šalių vėliavomis ir ieškojo, kaip įvairiomis kalbomis pasisveikti, atsisveikinti ar padėkoti, piešė pasirinktos šalies simbolius, žaidė protmūšius,  kartu su mokytoja L. Žūtautiene organizavo juokingų greitakalbių kūrimą, rašydami visus sakinio žodžius iš tos pačios raidės, iliustravo populiarius angliškus posakius ir ieškojo atitikmens lietuvių kalboje. 4-ų klasių mokiniai kartu su anglų kalbos mokytojomis A.Varškevičiene ir A. Zemleriene ruošė projektus apie pasirinktą Europos šalį ir pristatė savo mėgstamiausius angliškus žodžius. 3-ių ir 2-ų klasių mokiniai gamino įvairių Europos šalių vėliavėles. Kiti mokiniai ne tik patys sužinojo įdomių faktų apie Europos kalbas, tačiau ir gimnazijos bendruomenei parengė plakatą su klausimais ir atsakymais bei  plakatus apie Europos kalbas. Šias veiklas organizavo vokiečių kalbos mokytoja J. Valentukonienė, o vadovaujant rusų kalbos mokytojoms S Sapunovai, L.Sirutavičienei ir T.Ruškienei mokiniai dalyvavo XX moksleivių meninės saviraiškos konkurse „Mano Aleksandras Puškinas“, Sankt-Peterburgo universiteto organizuotame tarptautinės rusų kalbos olimpiados II ture, rašė rašinį „Ką pasiūlyčiau perskaityti Aleksandrui Puškinui“, kūrė komiksus pagal A.Puškino kūrinius ir vertė į lietuvių kalbą jo eilėraščius.

Vokiečių kalbos mokytoja J. Valentukonienė

Gerosios darbo patirties sklaida

Bendradarbiaujant su Goethe‘s institutu mūsų gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė ir Kauno Jono Jablonskio gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Šapkauskienė, rugpjūčio 24-25 dienomis vedė integruotam dalyko ir vokiečių kalbos mokymui skirtas nuotolines dirbtuves respublikos mokytojams, nuo rudens prisijungusiems prie Goethe‘s instituto projekto „CLILiG – Integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is) Lietuvoje“. Lektorės dalinosi savo darbo praktika, vedant integruotas vokiečių kalbos ir dalyko pamokas, pateikė integruotų pamokų planus, supažindino su metodine medžiaga, kartu su mokymų dalyviais gilinosi į dalyko ir kalbos integracijos didaktiką ir metodiką.

Daugiau informacijos rasite čia: https://www.facebook.com/ post’as

Vokiečių kalbos mok. Jurgita Valentukonienė

Teigiamų pokyčių link judame kartu su „Renkuosi mokyti!“

Šiuos mokslo metus pradedame su nauju iššūkiu – prisijungėme prie programos „Renkuosi mokyti!“ ir esame pasiruošę savo mokykloje inicijuoti teigiamus pokyčius. Šios programos tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas. Tad džiaugiamės turėdami galimybe būti šios bendruomenės dalimi ir savo mokykloje įgyvendinti pokyčio projektą. Programa remiasi įtraukiojo ugdymo samprata ir per dvejus programos įgyvendinimo metus kviesime visą mūsų mokyklos bendruomenę (vadovus, pedagogus, mokinius ir tėvus) kartu mokytis, dirbti, bendrauti ir diskutuoti tam, kad kiekvienas mūsų mokyklos mokinys galėtų atskleisti savo mokymosi potencialą. Kas mūsų laukia?

  • Susitiksime su tyrėjais ir kartu identifikuosime ir išsigryninsime mokykloje norimą keisti sritį.
  • Susitiksime su pokyčio projekto konsultantu, su kuriuo suburta mokyklos pokyčių komanda parengs pokyčio projekto planą.
  • Kad pokyčius išjudinti sektųsi dar sklandžiau, į juos bus įtraukiama visa bendruomenė. Mokyklai bus teikiamos verslo ir vadybinės konsultacijos, bus sudaryta galimybė bendradarbiauti ir mokytis ir iš kitų projekte dalyvaujančių mokyklų.
  • Tam, kad visi kartu galėtume pasidžiaugti padaryta pažanga ir nueitu keliu, pokyčių projekto eiga bus stebima ir tiriama.

                          Programą įgyvendina VšĮ Mokyklų tobulinimo centras, jau ne vienerius metus inicijuojantis teigiamus pokyčius Lietuvos mokyklose, pagrindinis programos partneris – Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“.

Kviečiame į Brandos atestatų įteikimo šventę

Informuojame, kad Brandos atestatų įteikimo šventė XXX laidos abiturientams vyks rugpjūčio 11 d. 11 val. aikštelėje prieš pagrindinį įėjimą į gimnaziją.

Gerbiamus mokytojus, tėvelius, draugus kviečiame dalyvauti šventėje ir pasidžiaugti vasaros pilnatve – tikrąja branda.

Administracija

Akcija „Koronos jausmai“

Per karantiną atsiradus privalomam apsauginių kaukių dėvėjimui, veido mimikos, parodančios jausmus, pasislėpė po jomis. Siekiant parodyti, kad yra svarbu kalbėti apie savo jausmus tam, kad kūnas ir elgesys nepradėtų „kalbėti“ už mus, mūsų gimnazijos psichologės inicijavo akciją „Koronos jausmai“. Buvo pabrėžta, kad egzistuoja  įvairūs jausmai, galintys atsispindėti ir nuotraukoje. Akcentuota, kad atpažinus savo jausmą, atsiranda galimybė jį išreikšti socialiai priimtinu būdu bei geriau suprasti kito savijautą (vystyti empatiškumą). Mokytojai ir mokiniai apie jausmus pranešė įvairiais būdais: vieni – nusipiešdami jausmą ant apsauginės kaukės, kiti – nuotaiką išreikšdami nuotraukos fone esančiomis aplinkos detalėmis. Kai kurie dalyviai kartu su nuotrauka atsiuntė savo jausmo priežasties aprašymą, ir tai skatino tęsti pokalbį apie savijautą.  Pradinių klasių mokiniams akcijoje dalyvauti padėjo jų tėvai, taip pastiprindami ir palaikydami kalbėjimo apie jausmus idėją. Tokiu būdu net mažiausieji gavo galimybę patirti, kaip gera ir svarbu būti bendruomenės dalimi.  Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos akcija „Koronos jausmai“ karantino metu sumažino socialinį atstumą tarp bendruomenės narių, skatino kūrybiškumą ir vystė socioemocines kompetencijas.

Gimnazijos psichologės Ringailė Stravinskienė ir Monika Matonytė.

Accessibility