Category Archives: Be kategorijos

Kalėdinė kino popietė

Norėdami sustiprinti švenčių laukimo atmosferą gimnazijoje gruodžio 8 dieną po pamokų  5-8, I-II gimnazijos klasių mokinai susirinko į Mokinių tarybos organizuojamą kino popietę. Žiūrėjome visų mėgstamą ir niekad nenusibostantį filmą „Vienas namuose“.  Juk tikriausiai nė vienas neįsivaizduojame kalėdinio laikotarpio be šio filmo.  Susirinkę vaišinomės kakava ir saldumynais, mėgavomės jaukia  aplinka, pasišnekučiavome vieni su kitais ir linksmai praleidome penktadienio popietę. Tikimės, jog ateityje dar bus surengta filmų peržiūrų, o jomis susidomės dar daugiau mokinių.

Mokinių tarybos atstovė Eglė Striškaitė

Skaitovų konkursas anglų kalba

Lapkričio 16 d. mūsų mokyklos 6b klasės mokinė Rusnė Rupšytė (mokytoja Julija Mažrimienė) dalyvavo kasmetiniame skaitovų konkurse Kauno jėzuitų gimnazijoje. 5 – 8 kl. Kauno miesto mokyklų mokiniai tobulino anglų kalbos žinias deklamuodami eiles, skirtas vaikystės prisiminimams. Rusnė susirinkusiems mokiniams, mokytojams ir  komisijai deklamavo G. Smith eilėraštį ,,Empty swings“ (liet. „Tuščios sūpynės“). Renginį vainikavo padėkų įteikimas ir geros nuotaikos.

Mokytoja Julija Mažrimienė

Dalyvavome konferencijoje „Mokymosi motyvacija. Misija įmanoma?!“

Lapkričio 9 dieną Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciniame centre vyko konferencija „Mokymosi motyvacija. Misija įmanoma?!“, kurioje su mokytojomis L. Jurkšiene, E.Paškauskiene dalyvavo ir mūsų gimnazistai. Esminis klausimas – kaip skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. Buvo pateikta Kauno miesto mokinių apklausos „Veiksniai darantys įtaką mokinių mokymosi motyvacijai“ apžvalga, grupėse vyko diskusija. Įsitikinome, kad panašios  motyvacijos stokos priežastys egzistuoja visose mokyklose. Mokiniai akcentavo, kad svarbią įtaką teigiamiems pokyčiams turi mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas, paskatinimas, pasitikėjimas vieni kitais.

Eugenija Paškauskienė

Gimnazijos mokinių tarybos 2015-2017 mokslo metų ataskaita

Spalio 24 dieną gimnazijos aktų salėje mokinių tarybos prezidentė Gabrielė Lukošiūtė su komandos nariais Joana Vasiliūte, Gintare Žuravliovaite, Paulina Šeškauskaite, Egle Striškaite pristatė gimnazijos mokinių tarybos 2015-2017 mokslo metų veiklas. Vyresniųjų klasių gimnazistai, dalyvavę susitikime, galėjo įsitikinti ir pritarti, kad ši taryba buvo iniciatyvi, pilietiška, bendradarbiaujanti, gebanti organizuoti įvairias veiklas – akcijas, muges, popietes, konkursus, puikiai atstovaujanti gimnazistų interesus bendruomenėje, brandi, prisidedanti prie gimnazijos įvaizdžio puoselėjimo, aktyviai vykdžiusi veiklas su kitų miesto mokyklų savivaldų atstovais. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė nuoširdžiai padėkojo visiems tarybos atstovams, patikindama, kad jų veikla buvo ne tik pastebima, bet ir ženkli, telkianti visą gimnazijos bendruomenę, dalykiškai bendradarbiaujanti su gimnazijos taryba, vadovais, komanda, kuri ne tik lyderiavo, tačiau buvo ir savikritiška. Po ataskaitos pristatymo atėjo eilė ir kandidatams į gimnazijos mokinių prezidentus. Jų buvo keturi: II b Nerijus Trilikauskas, IIc Kotryna Mordaitė, Gediminas Žinka, IId Viktorija Kablytė. Nuoširdžiai bendraudami su auditorija, pateikė galimus savo planuojamų veiklų ir įsipareigojimų vykdymus.  Belieka džiaugtis gimnazistų veikla ir palinkėti kandidatams sėkmingų rinkimų, kurie vyks spalio 27 dieną.

Gimnazijos mokinių tarybos kuratorė Eugenija Paškauskienė

Etnokultūrinio projekto „Linksma mūsų šeimynėlė“ šventė

Spalio 25 d. vakare gausus lietuvių liaudies muzikos bei šokio mylėtojų būrys vos sutilpo gimnazijos aktų salėje. Čia vyko tradicinė etnokultūrinio projekto „Linksma mūsų šeimynėlė“ šventė.  Spalvingas šokių pynes pynė  tautinių šokių kolektyvo „Gintarėlis“ šokėjai –  jaunučiai , jauniai  ir jaunuoliai.  Juos tautinio šokio moko nepavargstanti choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė, talkina mokytojos Erika Gylienė, Rita Subatkevičienė,  Jolita Kaučikaitė-Radvilienė, Vaida Gailiuvienė.

Vėlinių susikaupimo valanda

Lapkričio 26 d. gimnazijoje vyko Vėlinių susikaupimo valanda ,,Uždekim Vėlinių žvakelę“. Ją parengė gimnazijos ateitininkai. Prisiminę malda gimnazijos bendruomenės mirusiuosius, mintimis nukeliavome į savo tėviškes, eilėraščio posmais parymojome prie užvertų pirkios durų, atsisėdome ant akmens, kurio vardas – Tėvynė, ir išgirdome iš Amžinybės aidintį protėvių balsą: ,,Ir atleidimo to prašau,/Kurio jau niekad neišgirsiu./ Kažką kelionėj pamiršau…“ Po renginio mokinius pakvietėme aplankyti artimųjų kapus, pamatyti vienišą kapą, sušildyti užmirštų mirusiųjų šaltus vienatvės namus savo dėmesingumu.

Parengė mokytoja Vida Zulonaitė

Vėlinių susikaupimo valanda ,,Uždekim Vėlinių žvakelę“

Lapkričio 26 d. gimnazijoje vyko Vėlinių susikaupimo valanda ,,Uždekim Vėlinių žvakelę“. Ją parengė gimnazijos ateitininkai. Prisiminę malda gimnazijos bendruomenės mirusiuosius, mintimis nuklydome į savo tėviškes, eilėraščio posmais parymojome prie užvertų pirkios durų, atsisėdome ant akmens, kurio vardas – Tėvynė, ir išgirdome iš Amžinybės aidintį mūsų protėvių balsą: ,,Ir atleidimo to prašau,/ Kurio jau niekad neišgirsiu./ Kažką kelionėj pamiršau …

Parengė mokytoja Vida Zulonaitė

Startuoja programa V. E. I. K.

Nuo spalio mėn. 24 dienos startuos trečioji V.E.I.K. grupė Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje. Visus metus 3-4 klasių mokinių grupė ugdys socialinius ir emocinius gebėjimus,  stiprins vaikų psichinę sveikatą. Šiuos socialinius, emocinius gebėjimus padės ugdyti ir lavinti Specialiosios Psichologijos ir Pedagogikos Centro bei Šeimos santykių instituto akredituota programa Vaiko emocijų išraiškos kontrolės ugdymo programa (V.E.I.K.). Pirmas susitikimas spalio 18 dieną planuojamas su mokinių tėvais, kurio metu susipažinsime vieni su kitais, prisistatys grupės vadovės, nes bendravimas, bendradarbiavimas ir santykis mus stiprina ir palaiko, trumpai bus pristatyta programa, jos principai ir procesas. V.E.I.K. programa – tai ne tik socialinių įgūdžių mokymasis,  ne tik supažindinama su emocijų išraiškos įgūdžiais. Šios metodikos tikslas, kad įgūdis taptų vaiko kasdieniu elgesiu. Programa skirta  9-18 metų vaikams,  trukmė 30 valandų. Ši programa skatina vaikų motyvaciją, grupės (komandinio darbo) bendravimą ir bendradarbiavimą, atsakingumą, pagarbą ir toleranciją vieni kitiems, laiko kontrolės lavinimą. Šiuose grupės užsiėmimuose dalyvaus pradinių klasių mokiniai, grupės sudėtis įvairi, nes vaikų emocinės būsenos, pažintiniai pajėgumai, elgesio problemos ir motyvacijos skirtingos. Grupiniai užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę, po vieną valandą. Ši programa yra puiki priemonė stiprinti vaikų psichinę sveikatą, konfliktų, patyčių, tolerancijos ir savižudybių prevenciją. 

Parengė psichologė Greta Jakaitė

Netradicinės pamokos KTU Cheminės technologijos fakultete

Spalio 12 dieną Ia klasės gimnazistai dalyvavo užsiėmimuose, kuriuos moksleiviams organizuoja KTU Cheminės technologijos fakulteto darbuotojai. Pirmo užsiėmimo metu moksleiviai susipažino su vandens valymo ozono dujomis technologija. Doktorantas Martynas Tichonovas pademonstravo ir paaiškino mokiniams procesus, kurie vyksta leidžiant į vandenį pagamintas ozono dujas. Mokiniai stebėjo labai efektyvų vandens valymo procesą, kurio metu užterštas vanduo tampa skaidriu ir švariu. Antras užsiėmimas vyko Maisto mokslo ir technologijų kompetencijų centre. Ketvirto kurso studentai Marius ir Simonas mokiniams įdomiai papasakojo apie naujausias centro laboratorijas. Pieno produktų gamybos laboratorijoje doc.dr.Jonas Damašius mokinius išsamiai supažindino su įvairių pieno produktų gamybos technologijomis, paaiškino, kaip išsirinkti kokybiškus pieno produktus prekybos centre. Pasak šio ypatingai atsidavusio savo profesijai docento, naujų pieno produktų kūrimas yra tikras menas, reikalaujantis daug fantazijos, įkvėpimo, ir kasdienio darbo. Docentas J.Damašius džiaugėsi, kad jo vadovaujamoje laboratorijoje apsilankė meno gimnazijos mokiniai, nes jis įsitikinęs, kad be meno kurti nebūtų mokslo pažangos. Gimnazistai R.Nose ir K.Rentauskaitė dėkodami už įdomius, naudingus užsiėmimus universiteto darbuotojams įteikė savo autorinius kūrybinius darbelius. Tikime, jog tokie užsiėmimai visų juose dalyvaujančių žmonių gyvenimus daro tik tobulesnius ir prasmingesnius.

Mokytoja J.Žukauskienė

Laikėme Konstitucijos egzaminą

Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 25-eri. Jau 11 metus iš eilės visi Lietuvos piliečiai kviečiami laikyti Konstitucijos egzaminą. Mūsų gimnazijos mokiniai LR konstitucijos egzaminą laikė spalio 3 d. Dalyviams reikėjo atsakyti į 30 testo klausimų. Geriausiai sekėsi Taurei Bosaitei (IIIa), Airai Vaščilaitei (IIIb), Ramunei Kelpšaitei (IIb) ir Eglei Pacauskaitei (IVd) , kurios  buvo apdovanotos gimnazijos direktorės Nijolės Šimienės padėkos raštais. Mūsų šalies Konstitucija – tai valstybės pamatai, o jos žinojimas – kelias į laisvę ir teisingumą . Džiugu, kad esame pajėgūs išsaugoti joje glūdinčią teisinę išmintį.

Istorijos mokytoja D. Dolinskaitė