Category Archives: Be kategorijos

TARPTAUTINIO VAIKŲ IR JAUNIMO DAILĖS MINIATIŪRŲ KONKURSO „DIALOGAI SU GAMTA. MANO AUGINTINIS“ NUOSTATAI

Projekto dalyvių darbuose – dailės miniatiūrose (nedidelio formato tapybos, grafikos, aplikacijos, tekstilės, šilko tapybos, stiklo, keramikos, kompiuterinės grafikos ar mišria technika atliktuose kūrinėliuose) turi atsispindėti dailės raiškos priemonėmis perteiktas žmogaus ir gamtos santykis. Apsidairę nesunkiai rasime žmogų, kuris turi augintinį. Kiekvienas augintinis, koks jis bebūtų – švelniakailis, plunksnuotas ar dygliuotas – suteikia savo šeimininkui įvairiausių emocijų, naujų potyrių, padeda pamatyti naujai kasdienybės spalvas: pralinksmina, nustebina, kelia gailestį, padeda išgyventi netektį ar greičiau pasveikti. Žmonių, kurie laisvalaikį leidžia su augintiniu, vis daugėja.Reikia manyti, kad tai nėra vienadienė užgaida, o sąmoningas bei atsakingas požiūris į gyvūną, jo poreikius ir galimybę bendrauti. Konkurso dalyviai – bendrojo bei neformaliojo meninio ugdymo įstaigų 6–19 metų mokiniai ir pageidaujantys mokytojai. Darbai pristatomi iki 2020 m. balandžio 1 d. į Kauno Juozo Grušo meno gimnaziją,

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

Mano augintinis 2020m. konkurso nuostatai

International children and youth art miniature contest dialogues with nature 2020m. My pet regulations

Ateitininkų meninio skaitymo konkursas

2020-02-12 vyko Kauno krašto ateitininkų meninio skaitymo konkursas „O mūs šventas lietuviškas žodi“. Jame dalyvavo Juozo Grušo meno gimnazijos ateitininkai. Trys ateitininkės – S.Kvietkauskaitė, A.Kiliokaitė ir I.Sadauskaitė – tapo konkurso laureatėmis ir apdovanotos diplomais.

Juozo Grušo ateitininkų kuopos vadovė Vida Zulonaitė

Projektas ,,Kuriu, dainuoju Lietuvai“

Pradinių klasių mokytojos organizavo projektą ,,Kuriu, dainuoju Lietuvai“. Mokiniai dalyvavo dailaus rašto konkurse ,,Gražiausi žodžiai Lietuvai“, domėjosi tautiniu lietuvių kostiumu, juostų raštais, savo kurtais dailės technologijų darbais papuošė pirmo aukšto fojė erdves. Gimnazijos bibliotekoje vyko 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo ,,Deklamuoju Lietuvai“ konkursas, skirtas Vasario 16 – ajai – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Pradinių klasių mokytojos Rita Subatkevičienė ir Vaiva Juodienė

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija  (http://www.kmaik.lt/ ) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartyje numatyta vykdyti įvairias edukacines, kvalifikacijos tobulinimo, mokinių profesinio informavimo, konsultavimo, karjeros planavimo ir kitas veiklas. 

Buriasi humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus įgyvendinančios Lietuvos gimnazijos

2020 m. vasario 7 dieną Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje vyko metodinė – praktinė konferencija „Šviesus protas ir gera širdis“, kurioje dalyvavo gimnazijos direktorė Undinė Diana Tumavičienė bei technologijų mokytoja metodininkė Ingrida Raguckienė. Konferencijos tikslas – suburti Lietuvos ugdymo įstaigas, įgyvendinančias Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus, pasidalinti savito ugdymo praktika bei  gerąja patirtimi, sudarant vienminčių klubą „Obuolys“. Tai Klaipėdos Vydūno, Kauno Juozo Grušo meno, Vilniaus Tuskulėnų, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos, taip pat  renginio iniciatoriai bei organizatoriai  Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija. Konferencijos baigiamasis akcentas – bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. Numatyta organizuoti bendrus renginius, bendradarbiauti vykdant kultūrinę veiklą, keistis gerąja patirtimi, įgyvendinat pasirinktą ugdymo modelį. Veiklos bus aptariamos rengiant kasmetines konferencijas vis kitoje naujai suburto klubo „Obuolys“ gimnazijoje.

 

Džiaugiamės mokinių ir mokytojų pasiekimais

2019m. gruodžio mėn. vyko Kauno regiono mokyklų mokinių piešinių konkursas ,,Šikšnosparniai – tvirtovių sargai“. Už puikų mokinių mokinių paruošimą konkursui padėkomis apdovanojami dailės mokytojai R.Keturkienė, A.Augustis, R.Klingaitė. Taip pat Tarptautinių edukacinių konkursų ,,Olympis 2019 Rudens sesija“ projekto vadovas A.Rosov informuoja, kad mūsų gimnazija dalyvavo šio projekto konkursuose ir gavo 26 medalius, 363 diplomus ir 108 padėkas. Šie pasiekimai gimnazijos bendruomenę džiugina. Ačiū mokiniams ir mokytojams.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Dekerienė

Gimnazijos mokytoja dalyvauja leidybinėje veikloje

Nuo 2014 m. Goethe‘s institutas Lietuvoje vykdo projektą „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas (-is) Lietuvoje“. Projekto partneriai – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Ugdymo plėtotės centras. Šiuo metu publikuotas  projekto elektroninis leidinys, kuriame galima rasti projekto mokyklų sukurtų ir vykdomų programų, pamokų planų, projektinių veiklų ir veiklų bendruomenei pavyzdžių. Leidinio tikslas –  atkreipti dėmmesį į IDUKM formą, kai integruotas dalyko ir vokiečių kalbos pamokas veda du mokytojai, pamoka vyksta gimtąja   ir vokiečių kalba. Mūsų gimnazija nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio taip pat prisijungė prie šio projekto. Jame dalyvauja dailės mokytojos Rasa Klingaitė ir Rima Keturkienė, chemijos ir technologijų mokytoja Rasa Ratkevičienė ir vokiečių/rusų kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė. Mokytojos veda integruotus užsiėmimus gimnazijos 5 ir I gimnazijos klasių mokiniams. Prie šio leidinio atsiradimo prisidėjo ir  gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė, kuri taip pat priklauso redakcinei grupei.  Tiesioginė nuoroda į el. leidinį pdf formatu:

http://bit.ly/2TM7nyqCLILiG. Leidinį taip pat rasite CLILiG projekto svetainėje: www.goethe.de/lietuva/clilig

Mokytoja Jurgita Valentukonienė

Integruota dorinio ugdymo pamoka

2020 m. sausio 30 d. vyko integruota dorinio ugdymo pamoka, organizuojama mokytojų A. Pundinienės ir T. Pažarausko. Mūsų gimnazijoje lankėsi kunigas Sigitas Jurkštas, kuris IIc gimnazijos klasės  mokiniams vedė pamoką tema : „Pirmasis pasakojimas apie kūrimą.“ Pamoka   mokiniams buvo  prasminga.

Etikos mokytojas Tomas Pažarauskas

Žurnalo „Reitingai“ informacija

Kiekvienais metais žurnalas ,,Reitingai“ aprašo akademiškai stiprias mokyklas. Daugelis Lietuvos mokyklų sukūrusios palankią  aplinką mokinių fizinei ir socialinei sveikatai, bet aplinką, palankią mokinių psichinei sveikatai, pavyksta sukurti tik kas 24 mokyklai. 2019 m. ,,Reitinguose“ fiksuojama, kad mūsų gimnazijoje  sukurta mokinių socialinei sveikatai aplinka vertinama 4 lygiu (labai gerai). Taip pat 4 lygiu vertinamas ugdymo(si) integralumo veiklos aspektas. Gimnazija  patenka ir į 2018-2019 m.m. labiausiai ,,sublizgėjusių“ ekonomikos ir verslo srityje mokyklų  sąrašą (mokytoja S. Paštuolytė). 2019 m. 5-8 klasių grupėje olimpiadų reitinge Juozo Grušo meno gimnazija užsitikrino 54 vietą (daugiausia trečių vietų pelnė Ic kl. mokinė M. Laukytė), I-IV gimnazijos klasių grupėje 29 vietą  (T.Valeika, A.Radavičiūtė, A. Jočytė, M.Katinas). Džiaugiamės gimnazijos mokinių pasiekimais. Mokytojams linkime negęstančio entuziazmo.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Dekerienė

 

Informacija būsimųjų pirmokų ir penktokų tėveliams!

GERB. TĖVELIAI,

2020 m. vasario 26 d. (trečiadienį) 18.00 val. Juozo Grušo meno gimnazijoje vyks atvirų durų diena būsimųjų pirmokų ir penktokų tėveliams.

Susitikimo metu:

  • pristatysime gimnazijos savitumą (t.y. meninį ugdymą);
  • informuosime apie prašymų tenkinimo kriterijus;
  • turėsite galimybę susipažinti su gimnazijos aplinka.

Mes Jūsų jau laukiame!

Accessibility