Category Archives: Renginiai

100 dienų – 100 galimybių!

,,100 dienų – tai 14 400 minučių arba 864 000 sekundžių. Šios dienos – tai šimtas galimybių. Pasinaudokite jomis ir paverskite vertingomis. Kartais mūšius nulemia paskutinės sekundės, kurių metu priimti sprendimai būna savalaikiai ir gerai apskaičiuoti. Jūs, abiturientai, likus 100 dienų iki paskutinio skambučio, atsiduriate tiesiojoje, kuria turite nueiti neišbarstę, nešini tuo, ką įgijote per nepilnus 12 metų. Šis ėjimas labai svarbus ir atsakingas,-“ kalbėjo  mokyklos direktorė N. Šimienė sveikindama abiturientus su šimtadieniu. Vasario 20 d. abiturientai scenos kalba perteikė savo ,,25 komandos“ 12 metų brandos istoriją mokykloje, ištarė  šiltą AČIŪ už dvasinių vertybių prioritetą. Vienuoliktokai sukūrė 4 dalių istorinį filmą ,,Silpni gamtoje neišgyvena“, taip pat padovanojo abiturientams tortą, pirmosios mokytojos – raktelius į sėkmę, meilę, galimybę. Abiturientus su švente sveikino LR Seimo narė V.M.Čigriejienė, Seimo nario R.J.Dagio padėjėja D. Juralevičienė, miesto tarybos nariai G.Budnikas, Ž.Garšva, A. Kurlavičius. Jie perdavė mero A.Kupčinsko dovanas abiturientams – po Kauno miesto simbolį.

,,Mielieji! Juozas Grušas yra pasakęs ,,Gyvename laike …“ O jame svarbiausias žmogus: individualus, įžvelgiantis skirtingas prasmes ir temas, subtilus kaip meno kūrinys. Tegul laikas būna Jūsų naudai. Juk kiekvienoje sekundėje tiek daug atspalvių. Ir visa tai ant pamatų, nuo kurių po tam tikro laiko išsiskleis Jūsų gyvenimai“, – tokiais žodžiais abiturientus pastiprino direktorė N. Šimienė.

Parengė lietuvių k. mokytoja L. Dekerienė


„Žiemą sportuosi, sveikatą tausosi“

Vasario mėnesį ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Žiemą sportuosi, sveikatą tausosi“, kurią organizavo mokytojos V.Gailiuvienė, G.Kairienė, L.Špelverienė ir bendrosios medicinos praktikos slaugytoja S.Muliarčikienė. Mokiniai susipažino su sveikos gyvensenos principais ir mokėsi juos taikyti kasdieninėje veikloje: dalyvavo viktorinoje apie sveiką mitybą, stebėjo ir aptarė savo mitybos įpročius, aktyviai sportavo, rungėsi tarpusavyje ir džiaugsmingai praleido laiką kartu.

Parengė mokytoja Gitana Kairienė

Apėjo saulutė aplinkui dvarą…

Apėjo saulutė aplinkui dvarą…

Gruodžio 17 d. mokykloje vyko Advento vakaronė ,,Apėjo saulutė  aplinkui dvarą”. Dar lapkričio mėnesį etnokultūros, pradinių klasių, muzikos, choreografijos, informatikos, dailės, technologijų mokytojai susibūrė į kūrybinę adventinio vakaro organizavimo grupę, kurios veiklą koordinavo direktorės pavaduotoja Undinė Diana Tumavičienė. Organizatoriai renginiui pasirinko MISTERIJĄ – dramos žanrą, kuriame simboliais, stilizuotais vaizdais sprendžiamos tautos, individo likimo problemos. Kilo idėja sujungti  teatrą, muziką, šokį, dailę, technologijas ir vakaro nuotaiką perteikti senovine lietuvių liaudies dainų ir tautodailės simbolika.

Etnokultūros mokytojas Artūras Sinkevičius vadovavo muzikos išpildytojams: muzikos mokytojoms Eglei Grybienei ir Daliai Razumienei bei mokiniams – muzikantams ir dainininkams. Pradinių klasių mokytojos Vaida Gailiuvienė, Erika Gylienė, Gitana Kairienė, Jolita Kaučikaitė Radvilienė, Zita Ragelienė, Rita Subatkevičienė, Laima Špelverienė, konsultuojamos choreografijos mokytojos Inos Skirmantienės, kartu su 1ab, 2b, 3b, 4abc mokiniais ir 12d klasės mokine Evita Dirsyte sukūrė judesius ir stilizuotus vaizdus. Mokytojos Erika Gylienė, Jolita Kaučikaitė- Radvilienė ir dailės mokytoja Aušra Lavickienė kartu su pradinių klasių mokiniais kūrė dainų simbolius-ženklus. Dailės mokytoja Rasa Klingaitė sumaketavo plakatą bei disko ,,Apėjo saulutė aplinkui dvarą” viršelį, archajiniais lietuvių ženklais dekoravo salės bei mokyklos koridorių langus. Informatikos mokytojas Visvaldas Stanevičius ir  IKT specialistas Juozapas Rudaitis  parengė aparatūrą. Jiems talkino 10 klasių moksleiviai: įgarsintojai Dovydas Šnipaitis ir Justas Žilys ir apšvietėjos Greta Šaltenytė ir Monika Totoriūtė. Pirmą kartą vyko tiesioginė renginio transliaciją – II a. fojė buvo įrengta mini vaizdo salė, kurioje bendruomenės nariai, netilpę aktų salėje, turėjo galimybę žiūrėti renginį ekrane. Šventėje dalyvavo gerbiami svečiai: LR Seimo nariai R. J. Dagys ir V. M. Čigriejienė, Seimo nario R. J. Dagio padėjėja – sekretorė Kaune D. Juralevičienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai – vicemeras A. Kurlavičius, mero patarėjas švietimo ir socialiniais klausimais Z. Abramavičius, buvęs Kauno miesto meras R. Mikaitis, taip pat Kauno lėlių teatro direktorius S. Klibavičius.

Į gruodžio mėn. 17 d. advento vakarą – misteriją „Apėjo saulutė aplinkui dvarą…“ atvykusius svečius ir bendruomenės narius pasitiko paslaptinga šviesa. Mokyklos vidiniuose kiemeliuose ir erdvėse prie aktų salės 4ab klasių mokiniai, konsultuojami mokytojų Vaidos Gailiuvienės ir Gitanos Kairienės,  sudėliojo archajinius ženklus iš šimtų žvakučių ir prieš renginį įžiebė liepsneles.  Prie įėjimo mokiniai su saulės ženklais kvietė atėjusius prisidėti prie gerumo akcijos saldainiais, kurie buvo nuvežti į Kauno Kartų namus.

Renginio globėjai mokyklos direktorei Nijolei Šimienei ir garbingiems vakaro svečiams įteiktas dainų, skambėjusių renginyje, diskas ,,Apėjo saulutė aplinkui dvarą…”

Vakaro metu vyko mokinių meno darbų paroda-pardavimas. Už šią renginio dalį buvo atsakinga technologijų mokytoja Ingrida Raguckienė. Surinktos lėšos skirtos nepasiturinčioms šeimoms paremti.

Susitikimas su Lietuvos respublikos seimo nare M. Čigriejiene

2014 m. lapkričio 28 d. dvyliktų klasių merginų susitikimas su Lietuvos respublikos seimo nare M. Čigriejiene.  Seimo narė papasakojo merginoms apie savo gyvenimo sėkmės formulę, profesiją, kaip ji siekė tikslo. Kalbėdama apie  gyvenimo sėkmę, ji kalbėjo apie pačios pasirinktą ginekologo profesiją ir  pasirinkimo motyvus – norėjo matyti į pasaulį ateinančią gyvybę. Seimo narė pasidalino gyvenimiškos gydytojo praktikos prisiminimais. Patiko susitikime gauta informacija apie centrus, kurie teikia pagalbą jaunimui šeimos ir asmeninių problemų klausimais. Grupė dvyliktokių merginų dėkingos  už vertingą, informatyvią ir gyvenimiškai naudingą paskaitą.

Angliškų dainų konkursas

Palydėję neįprastai šilto ir šviesaus rudens dienas ir sulaukę pirmųjų snaigių mes savo mokykloje lapkričio 20 d. surengėme angliškų dainų konkursą. Tai buvo graži šventė: jaukiai mokinių tarybos, kuriai vadovauja mokyt. Jolita Slušnienė,  papuoštoje salėje  skambėjo tiek lyrinės, tiek greito tempo dainos, pritariant gitarai ar fortepijonui.

Konkurse dalyvavo jaunesniųjų moksleivių grupė, t.y. 5-8 klasės ir vyresniųjų – 9-12 klasės. Autoritetingą komisiją, kurią sudarė muzikos mokytojos E. Grybienė, D. Razumienė ir K. Žakšauskienė bei anglų k. mokytojos N. Smolskaitė ir J. Malašauskienė bei visus žiūrovus sužavėjo 6c klasės mokinės Lauros Zabielaitės atliekama daina „Simeone like you“, kuriai buvo skirta 1-oji vieta. Greta taip pat puikiai padainavo duetu su Diana Moncevičiūte, 6c kl. („Royals“). Buvo malonu klausyti Mildos Bertašiūtės (6a kl.) ir Emilijos Trilikauskaitės (7a kl.). Šaunu, kad dainos konkurse dalyvavo ir 5d bei 6b klasių kolektyvai.

Vyresniųjų grupėje didžiausių ovacijų ir vienbalsės komisijos nuomonės skirti 1-ąją vietą susilaukė 9a kl. mokinė Joana Vasiliūtė su Whitney Houston daina „I will always love you“. Taip pat gražiai pasirodė Egidija Andriekutė (10a kl.), Eglė Pacauskaitė (9e kl.) bei 9b kl. mergaičių trio. Dėkojame anglų kalbos mokytojoms (J. Pirštelienei,J. Kasparienei, S. Sapunovai, J. Mažrimienei, R. Balandienei, J. Sobolienei), paskatinusioms ir padrąsinusioms mokinius dalyvauti konkurse. Lauksime kitų konkursų.

 Parengė Juzefa Sobolienė

75 metų Vilniaus grąžinimo Lietuvai paminėjimas

2014 m. lapkričio 5 dieną vyko Vilniaus grįžimo Lietuvai 75 metų minėjimo popietė 12 klasių mokiniams. Renginį organizavo istorijos mokytojos J.Jablonauskienė ir E.Paškauskienė. Svečias, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio štabo narys d. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas, kalbėjo apie Viniaus krašto grąžinimo Lietuvai sudėtingas aplinkybes, pademonstravo filmą „Lietuvos generalinis konsulatas Vilniuje 1939 metais“. Filme pasakojama, kaip Lietuvos generalinis konsulatas gelbėjo tūkstančius lenkų ir žydų. Nepaisant patirtų istorinių skriaudų, karo akivaizdoje Lietuvos valstybės prioritetai buvo grindžiami ne politiniu pragmatizmu, o krikščioniškojo humanizmo idėjomis. Šias vertybes išpažino, jomis darbe ir gyvenime vadovavosi tuometinio Lietuvos generalinio konsulato lenkų užimtame Vilniuje tarnautoja Birutė Verkelytė-Federavičienė, kurios atsiminimais ir pasakojimu, kurdamas šį filmą,   rėmėsi režisierius J.Sobolius.

Parengė istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Istorijos popietė ,,LDK karyba“

2014 m. lapkričio 18 d. mokyklos aktų salėje vyko 5-12 klasių mokinių istorijos popietė „LDK karyba“, skirta Lietuvos kariuomenės įkūrimo dienai įprasminti. LDK karių, didžiausių lietuvių priešų kryžiuočių ginkluotę demonstravo istorinės rekonstrukcijos klubo „LDK Varčiai“ nariai Erikas Vasiljevas ir Laurynas Zinkevičius. Apie 1918-1920 metais vykusias Nepriklausomybės kovas kalbėjo svečias, istorijos mokytojas, visuomenės veikėjas Zigmas Tamakauskas, pabrėždamas lietuvių kovos prasmę, saugojant ar siekiant atkurti valstybingumą.
Inscenizuotos kovos pažadino tiek mažiausiųjų, tiek abiturientų emocijas ir žingeidumą, todėl pasibaigus renginiui niekas neskubėjo išsiskirstyti. Rūpėjo pabendrauti su svečiais, užsidėti kario šalmą ar šarvus, pamojuoti kalaviju.
Parengė istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Tolerancijos diena

Š. m lapkričio 14d. mokykloje vyko renginys tolerancijos dienai paminėti. Renginio tikslas – padėti vaikams suprasti, kas yra tolerancija, drąsiai reikšti savo mintis šia tema ir aktyviai dalyvauti mokyklos renginiuose. Šią dieną paminėti vaikai rinkosi per pirmąją ir antrąja ilgąsias pertraukas antrojo aukšto fojė. Grojo muzika, stenduose mokiniai skaitė apie toleranciją, sklaidė 7b ir kitų klasių mokinių sukurtas TOLERANCIJOS knygeles. Be to, mokiniai turėjo galimybę parašyti ir savo mintis, kurios jau pirmadienį bus sudėtos į TOLERANCIJOS knygą. Renginį inicijavo Mokinių taryba. Tolerancijos knygų parodėlę padėjo parengti etikos mokytojas Tomas Pažarauskas, Mokinių tarybos kuratorė Jolita Slušnienė, psichologė Greta Jakaitė.

Parengė Joana Vasiliūtė, 9a kl.

„Iš tautosakos lobyno“

Tęstinis projektas „Iš tautosakos lobyno“

Lapkričio 12 d. keturios 5 klasių mokinių komandos varžėsi viktorinoje „Iš tautosakos lobyno“. Pasirinkta smulkiosios tautosakos tema.  Mokiniai parodė išradingumą per komandų („Tėvynė“ -5a kl., „Taučiukai“ -5b kl., „Žvirbliukai“ -5c kl.,„Saulutės“ -5d kl.) prisistatymą,  minė  mįsles, sakė greitakalbes, pamėgdžiojo gamtos garsus, buvo išmokę įdomių patarlių ir priežodžių. Kiekvienos komandos dailininkas piešė pasirinktos patarlės iliustraciją, po to ją viešai pristatė ir komentavo. Visų gerą nuotaiką skatino penktokių mergaičių kanklininkių ansamblio atliekamos tautiškos melodijos. Visi renginio dalyviai pasirodė šauniai, todėl nugalėjo draugystė, o viktoriną primins mokyklos direktorės N. Šimienės padėkos raštai.

Parengė lietuvių kalbos mokytoja Dalė Pupiuvienė

Accessibility