Category Archives: Renginiai

Tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso dalyvių apdovanojimo šventė

Maloniai kviečiame Tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso „Laiko ženklai mano gimtinėje“, skirto dramaturgo Juozo Grušo 115 – osioms gimimo metinėms, dalyvius į apdovanojimų šventę,  kuri įvyks š. m. balandžio 6 d. 14 val. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos (Šarkuvos g. 30, Kaunas) aktų salėje.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iš anksto e-pašto adresais vytasak@gmai.com arba rasskinn@gmail.com

Organizatoriai

 Norėdami peržiūrėti fotogaleriją spauskite „Skaityti daugiau“

Vietos ir nominacijos:

6-10 m.vietos ir nominacijos

11-14 m. vietos ir nominacijos

15-19 m. vietos ir nominacijos

Kviečiame į koncertą

Kovo 29 d. (trečiadienį) 18 val. kviečiame į Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Gintarėlis“ , ansamblių „Skudutis“ ir „Želmenėliai“ koncertą „ŠOKIŲ PYNĖ“ Kauno kultūros centro „Tautos namai“ (Vytauto pr. 79) Didžiojoje salėje. Koncerte matysite žinomų choreografų Ilonos Jakštytės, Laimutės Kisielienės, Živilės Adomaitienės, Elenos Morkūnienės, Vidmanto Mačiulskio sukurtus  lietuvių liaudies šokius. Scenoje spalvingas šokių pynes pins ir pirmokėliai, ir jau subrendę gimnazistai: dalyvaus tautinių šokių kolektyvo „Gintarėlis“ 7 jaunučių (1abc, 2ab, 3ab), 3 jaunių (4b, 5b, 6ab), jaunuolių (1-4 gimnazijos klasių) amžiaus grupės. Girdėsite skudučiais atliekamas sutartines ir  lietuvių liaudies dainas, pritariant kanklėmis.  Mokinius koncertui ruošia mokytojos Ina Skirmantienė ir Dalia Razumienė. Joms talkina klasių mokytojos bei auklėtojos. Renginio globėja – gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė.

Daugiau info  http://tautosnamai.lt/ , Kauno kultūros centro „Tautos namai“ facebook paskiroje.

1b klasės mokytoja Erika Gylienė

Kviečiame į tradicinę kalėdinę šeimų vakaronę

Debatai! „Kai sąžinė – pagrindinė dorinė vertybė – klesti valstybė“

2016 m. gruodžio 6 d. Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazijoje vyko debatai, skirti antikorupcinei dienai paminėti. Šių metų tema: „Kai sąžinė  – pagrindinė dorinė vertybė – klesti valstybė“. Kauno Juozo Grušo   meno gimnazijai atstovavo III-ių klasių mokinės Erika Špokaitė, Diana Vareikaitė ir Greta Ginelevičiūtė. Debatų dalyvės antrajame etape užėmė I vietą. Debatams mokines ruošė debatų klubo vadovas, etikos mokytojas Tomas Pažarauskas.

Etikos mokytojas Tomas Pažarauskas

Pavasarinis žaibiškas sambūris (flashmob’as)

Lytiškumo paskaita „Esi vertas daugiau“

Tikybos mokytojos A.Pundinienė ir V.Zulonaitė sausio 20 d. į mokyklą pakvietė Kauno Arkivyskupijos jaunimo centro atstovus Agnę Grigaitytę, Miglę Pečiulytę, Dainių Ušacką, kurie, vykdydami lytiškumo ugdymo programą „Esi vertas daugiau“, atvyko susitikti su 10-ųjų klasių mokiniais. Jaunatviškas požiūris, profesionalūs ir dalykiški pokalbiai paskatino mokinius betarpiškai bendrauti su svečiais, padėti suvokti, kokios  vertybės reikalingos kuriant šeimą. Mokiniai tikino, kad tokie susitikimai jiems yra naudingi, aktualūs ir laukiami.

Tikybos mokytoja Audronė Pundinienė

 

Kvietimas

kvietimas

Adventinė vakaronė P. Mašioto pradinėje mokykloje

Lapkričio 30 d. vakare gimnazijos ansamblio „Dzingulis“ dainininkai su vadovu A. Sinkevičiumi vedė Adventinę vakaronę P. Mašioto pradinėje mokykloje. Mokiniai, gausiai susirinkę jų šeimų nariai bei pedagogai ne tik klausė jaunųjų dainininkų atliekamų kūrinių, bet mokėsi šventinių dainų ir kartu jas dainavo.  

Parengė mokytoja Erika Gylienė


Išbandėme jėgas PROTŲ KOVOJE

Lapkričio 24 d. dvi mūsų gimnazijos komandos – „Savanoriai“ ir „Šauktiniai“ –  dalyvavo Vytauto Didžiojo karo muziejuje vykusioje Protų kovoje „Tau, Tėvyne, mūsų žinios ir gyvybė“. Komandas sudarė III-ųjų gimnazijos klasių mokiniai S. Stankevičius, M. Gasevičiūtė, T. Gineikis, G. Steigvilas, P. Liepinskas, V.Kunickas. Klausimų tematika apėmė Lietuvos tarpukario Kariuomenės laikotarpį. Reikėjo išmanyti ne tik  to meto ginkluotę, vykusių kovų epizodus, bet ir kario statutą. Varžytis dėl prizinių vietų buvo sudėtinga, nes dalyvavo ir saugusiųjų komandos, kurias sudarė ir karininko laipsnius turintys atstovai. Buvo įteikti padėkos raštai ir „Armija civiliams“ bei Lietuvos kariuomenės įsteigti prizai.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

 

Biblioteka – informacinis centras

Mokyklos bibliotekos – informacinio centro veikla

Mokyklos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze.
Mokyklos biblioteka komplektuoja, tvarko, saugo ir populiarina fondą visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius, teikia mokyklos bendruomenės nariams informacines paslaugas, ugdo mokinių informacinius gebėjimus, sudaro sąlygas savarankiško mokymosi kokybei gerinti, ugdo moksleivių skaitymo įgūdžius.


Mokyklos biblioteka įkurta 1988 m. Pirmosios knygos buvo perduotos iš buvusios Kauno 9-osios vakarinės mokyklos bibliotekos. Tuo metu bibliotekos fondą sudarė 8119 egz. knygų bei 15565 egz. vadovėlių. Pirmaisiais metais skaitė 323 skaitytojai.
Šiuo metu fonde saugoma daugiau nei 15000 egzempliorių įvairių dokumentų (knygų, garsinių, vaizdinių ir kt.) ir daugiau nei 35000 egzempliorių vadovėlių. Šiuo metu bibliotekoje užregistruoti daugiau negu 600 skaitytojų.
1990 m. mokykloje pradėtas sustiprintas dailinis ugdymas, buvo sukurta stipri dailinė technologinė, mokyklos pakraipą atitinkanti, mokomoji bazė. Tai turėjo įtakos bibliotekos fondų komplektavimo specifikai, ypatingą dėmesį skiriant meninių leidinių įsigijimui.
Didėjantys moksleivių poreikiai skatino keistis ir mokyklos biblioteką, todėl 2000 m. buvo įrengta skaitykla ir mokyklos bendruomenei suteikta galimybė naudotis informacinėmis technologijomis – biblioteka aprūpinta pirmaisiais kompiuteriais.
2008 metais vykdant mokyklos renovaciją prasiplėtė bibliotekos patalpos (nuo 55 m2 iki 115 m2 ) ir atsirado galimybė įrengti erdvią skaityklą su 16 darbo vietų skaitytojams. Kiekvienais metais prenumeruojami įvairūs periodiniai leidiniai („Dailė“, „Krantai“, „Kultūros barai“, „Literatūra ir menas“, „Gimtasis žodis“, „Iliustruotasis mokslas“, „Psichologija Tau“, „Žvirblių takas“ ir kt.)
Siekiant tobulinti paslaugų teikimą nuo 2010 metų įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. 2013 metais biblioteka aprūpinta 10 naujų kompiuterių vartotojams, kas suteikia galimybę lavinti moksleivių informacinius gebėjimus, padeda efektyviau surasti, analizuoti, vertinti informaciją, atlikti užduotis, rengti projektus. 


Bibliotekoje ruošiamos parodos valstybinėms, kalendorinėms šventėms, atmintinoms dienoms, rašytojų ir žymių žmonių jubiliejams paminėti taip pat teminės projektų, naujų knygų ir profesinio orientavimo parodos. Vyksta dalykiniai seminarai pedagogams ir mokyklos svečiams, tarptautiniai daugiašaliai susitikimai, moksleivių projektinių darbų pristatymai, įvairios popietės, bendradarbiaujama vedant netradicines pamokas.
Bibliotekos informacinio centro erdvę praturtina ir puošia moksleivių kūrybiniai darbai, rengiamos sustiprinto meninio (dailinio) ugdymo klasių teminės darbų parodos.
Buvo organizuoti skaitymo skatinimo konkursai „Aktyviausiai skaitanti klasė“, „Piešiu mylimiausios knygos herojų“. Mokiniai ypač noriai dalyvavo akcijose „Draugauk su knyga“, „Populiariausia bibliotekos knyga“.
Biblioteka aktyvi pradinių klasių tęstinių projektų „Sveikas ruduo“, „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, „Amatą turėsi – bėdos neregėsi“, „Skamba vardas – Lietuva“ dalyvė. Bendradarbiauja organizuojant skaitovų konkursus, istorines viktorinas bei įvairias akcijas.

Bibliotekoje dirba
Bibliotekos vedėja Elena Urbutytė
Bibliotekos darbo laikas
I – V nuo 8.00 iki 16.30 val.

Naudojimosi biblioteka taisyklės