Category Archives: Naujienos

Skaitovų konkursas „Esu čionai mylėti“

2020-03-05 įvyko 5-8 klasių mokinių skaitovų konkursas „Esu čionai mylėti“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 30-mečiui paminėti. Konkurse dalyvavo 16 mokinių. Mokiniai deklamavo Just. Marcinkevičiaus, B.Brazdžionio, Maironio, A.Baltakio, J.Erlicko ir kitų poetų eiles. Laureatais tapo E.Ožekauskaitė (5d kl., mokyt. R.Vilkelienė), A.Paschalskytė (8a kl., mokyt. M.Petravičienė), D.Gudaitis (8d kl., mokyt. R.Urbutienė). Dėkojame visiems lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, padėjusiems mokiniams raiškiai perteikti kūrėjų tekstus. 

Patyriminis ugdymas integruotuose vokiečių kalbos, chemijos ir dailės užsiėmimuose

Ia gimnazijos klasės mokiniai tyrinėja savo artimą aplinką ir tai kelia motyvaciją sužinoti, atrasti, pažinti. Jie drąsiai teigia – gimnazijos vandenį tikrai galima gerti! Mokiniai su nešiojama laboratorija EcoLabBox ištyrė gimnazijos vandens kokybę, norėdami patvirtinti hipotezę, kad vanduo yra tinkamas gerti. Naudodamiesi vokišku eksperimento aprašu, mokiniai tyrė vandens pH, nitratų, nitritų, amonio, fosfatų kiekį. Tyrimo rezultatai patvirtino mokinių hipotezę: gimnazijos vanduo atitinka geriamo vandens normas. Taip pat mokiniai nustatė, kad gimnazijos vanduo yra kietas, vos peržengia labai kieto vandens parametrus. Ruošdamiesi pristatyti atliktų tyrimų rezultatus, mokiniai analizavo taikomąją ir informacinę meno funkciją, vizualinės reklamos rūšis, sklaidos būdus, idėjos ir formos ryšį. Tyrimo rezultatus mokiniai pristatė informaciniame plakate ir lankstinukuose. Integruotus užsiėmimus rengė ir vedė chemijos mokytoja Rasa Ratkevičienė, dailės mokytoja Rasa Klingaitė ir vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė.

Mokytoja Jurgita Valentukonienė

Technologijų olimpiada MINIATIŪRA 20×20

2020-02-26 gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių 2020 metų technologijos olimpiados   MINIATIŪRA 20X20  antrasis etapas. Renginio organizatoriai – KPKC, Kauno m. technologijų mokytojų metodinis būrelis ir Juozo Grušo meno gimnazija. Olimpiados tikslai: sudaryti mokiniams galimybę atskleisti technologines ir bendrąsias kompetencijas; ugdyti mokinių kūrybiškumą; atskleisti savitą požiūrį į tradicijų tęstinumą. Olimpiadai darbus pateikė 7 Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai.

KINGS Lietuva-Gruzija!

Vasario 17 dieną jau antrąjį kartą KINGS olimpiadų istorijoje dėl gabiausiojo matematiko vardo varžėsi  Lietuvos ir Gruzijos moksleiviai!  3-12 klasių matematikos olimpiadų finalų laimėtojai iš Lietuvos ir Gruzijos turėjo galimybę susipažinti, pabendrauti, aptarti kultūrų skirtumus, pristatyti savo šalis  anglų kalba!  Tačiau svarbiausias dienos akcentas buvo dalyvavimas Tarptautinėje Lietuvos-Gruzijos matematikos olimpiadoje. Olimpiadoje dalyvavo mūsų mokyklos II gimnazijos klasės mokinys Taurimas  Valeika.  Džiaugiamės iškovotu sidabriniu diplomu bei  sumaniausiųjų mokinių medaliu.

Matematikos mokytoja ekspertė Odeta Stanevičienė

Gerosios darbo patirties sklaidos konferencija

2020-02-19 gimnazijoje vyko mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos konferencija „Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“.Konferencijos programoje – 11 pranešimų. Juos ruošė metodinių grupių pranešėjai. Moderatorius – gimnazijos direktorė U.D.Tumavičienė. Mokytojai dalinosi patirtimi apie mokinių ugdymą neformaliajame švietime, diferencijavimo galimybes anglų, lietuvių kalbos ir kitų dalykų pamokose, dailės, technologijų, chemijos, vokiečių kalbos tarpdalykinę integraciją. Apie  ugdymo suasmeninimą patirtį skleidė matematikos-informacinių technologijų, biologijos, dorinio ugdymo, kūno kultūros mokytojai. Ši konferencija tarsi seminaro ,,Ugdymo personalizavimas“ tęstinumas. Mokykloje labai svarbu, kad kiekvienam vaikui būtų suteikiama galimybė mokytis pagal savo atskirą kelią, todėl mokytojai ieško būdų, kaip pritaikyti ugdymo turinį kiekvienam mokiniui.

Džiaugiamės sportiniais laimėjimais

2020-01-07 mūsų gimnazijos mokinės varžėsi Kauno mokyklų žaidynių stalo teniso varžybose ir užėmė I vietą, kuri joms suteikė teisę atstovauti Kauno mietui Lietuvos mokyklų žaidynėse. 2020-02-14 sportininkės varžėsi Lietuvos mokyklų zoninėse varžybose ir taip pat laimėjo I vietą. Sveikiname  Miglę Laukytę (Ic),  Nikolę Masytę, Kamilę Stankevičiūtę su sportine sėkme, dėkojame už gimnazijai iškovotus laimėjimus. Kūno kultūros Mokytojui Arvydui Mackevičiui dėkojame už varžyboms paruoštus mokinius, linkime sėkmingų sportinių startų.

Kūno kultūros mokytoja Rasa Kizikaitė

Akcija „Šypsausi Lietuvai, šypsausi Laisvei!“

Vasario 14-osios rytą gimnazijos mokinių taryba pradėjo sveikinimo akcija „Šypsausi Lietuvai, šypsausi laisvei!“, kurios metu kiekvienam mokytojui įsegė po trispalvį ąžuolo lapą. Per ilgąsias pertraukas prie šventinės balionų fiestos organizavo Valentino dienai skirtą žaidimą „Susirask savo širdelę“. Žaismingai gebėjome sujungti dvi šventes, kurios aktualios kiekvienam iš mūsų.

Mokinių tarybos kuratorė Eugenija Paškauskienė

Sporto šventė – Vasario 16-ajai

2020-02-11 d.  gimnazijoje vyko sporto šventė „Laisvi ir greiti“, skirta Vasario 16-ajai paminėti. Sporto šventėje  dalyvavo 5-ųjų klasių mokiniai. Estafetėse savo sportinius sugebėjimus  rodė po 10 dalyvių iš kiekvienos klasės. Šventė buvo spalvinga, emocinga tiek dalyviams, tiek auklėtojoms, tiek ir organizatoriams-kūno kultūros mokytojams.

Kūno kultūros mokytoja Rasa Kizikaitė

„Imkit mane ir skaitykit“

2020-02-16 Šilainių parapijos Šv. Dvasios bažnyčios salėje įvyko Vasario 16-osios minėjimas, kurį organizavo ir vedė  Juozo Grušo ir Šv. Kazimiero kuopų ateitininkai. Jie parodė sceninį vaizdelį „Imkit mane ir skaitykit“. Istorinę Vasario 16-osios reikšmę nušvietė Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio štabo pirmininko pavaduotojas Zigmas Tamakauskas.

Juozo Grušo ateitininkų kuopos vadovė Vida Zulonaitė

Kokia nuostabi, Lietuva esi…

2020-02-14 d. iškilmingai minėjome Vasario 16-ąją. 7 pamokos metu vyko koncertas, kuriame dalyvavo 2, 5, 6, 11, 12 klasių mokiniai, meninio skaitymo konkursų dalyviai ir laureatai, melodingas dainas atliko mokytojos Eglės Grybienės vadovaujamas merginų dainų ansamblis, saksofonu grojo Kristijonas, šoko tautinių šokių kolektyvas ,,Gintarėlis“. Gimnazijos direktorė Undinė Diana Tumavičienė ir direktorės pavaduotojas ugdymui Darius Talijūnas įteikė padėkas  už gerus mokymosi pasiekimus ir puikų mokyklos lankymą gimnazijos klasių mokiniams. Trispalvių balionų grandinė papildė šventinę nuotaiką.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Dekerienė

Accessibility