Category Archives: Naujienos

Netradicinė pamoka  „Lifosa“ ir „Achemos“ gamyklose

Rugsėjo 19 dieną įvyko  integruota chemijos ir geografijos pamoka išvykoje, kurioje dalyvavo Ibd, Ic, Id kl. mokiniai. Pamoką organizavo mokytojos Albina Alinauskienė, Ingrida Raguckienė ir Neringa Valeikienė. Pirmasis kelionės tikslas – Kėdainiuose įsikūrusi ,,Lifosos“ gamykla. Iš gido pasakojimų sužinojome, kad ,,Lifosoje“ veikia sieros, fosforo rugšties cechai su tirpių kristalinių monoamonio fosfato trąšų gamyklos skyriumi, amofoso, aliuminio fluorido cechai su pašarinių fosfatų gamybos skyriumi. Kelionė po gamyklą vyko autobusu.  Susipažinome su trąšų gamybos technologiniais procesais, sandėliavimo sąlygomis. Daugiausiai susižavėjimo paliko vieta, primenanti Marso kanjonus, – didieji ,,Lifosos“ kalnai, kurie iš fosfogipso formuojami  jau apie 50 metų. Čia nufilmuoti keli filmai ir muzikos klipai, o atsistojus ant viršūnės atrodo, kad esame kalnuose, kur pilna sniego. Antras kelionės tikslas – Jonavos ,,Achemos” gamykla. Buvo įdomu tai, kad didelę dalį  „Achemos” teritorijos sudaro keliai ir geležinkeliai. „Achema“ yra didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja šalyje bei didžiausia tokio pobūdžio gamykla Baltijos šalyse, įkurta 1965 metais. Ši kelionė mums suteikė daug vertingos patirties, kurią apibendrinome, atlikdami įdomias grupines užduotis, skirtas laborantams, pramonininkams, ekologams- geografams ir ekologams-chemikams.  Išgirdę pavadinimus „Lifosa” arba „Achema” žinosime, kas tai, ir prisiminsime šias lietuviškas  įmones su šypsena!

9d klasės mokinės Vytautė Jagelavičiūtė ir Rusnė Pakalniškytė

Projektas ,,Popiežiaus Pranciškaus belaukiant“

Laukdami Popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą, mokinius supažindinome su Šv. Tėvo misija, jo gyvenimu bei veikla. Peržiūrėjome ir aptarėme filmą ,,Pranciškus – popiežius iš naujojo pasaulio“. Mokinių kūrybinių darbų projektą rengė tikybos mokytojos V. Zulonaitė ir A. Pundinienė, dailės mokytoja R. Keturkienė. Projekto veikloje taip pat dalyvavo dailės mokytojos S. Venskūnienė, R. Klingaitė, A. Augustis, V. Sakalauskienė. Mokiniai,  belaukdami Popiežiaus, piešiniuose ir rašiniuose pasidalijo savo mintimis.

Tikybos mokytoja Vida Zulonaitė

Kryžius – meilės ir padėkos ženklas Viešpačiui

2018-09-13 d. gimnazijos bendruomenė bei direktorė Nijolė Šimienė gimnazijos kieme sustojo prie meniško medinio kryžiaus. Jį pagarbiai laikė ateitininkas Žygintas Laurikaitis (Ic) ir abiturientas Tomas Kanapickas (IVa). Kryžių sukūrė dailės mokytojas Ričardas Venskūnas, pašventino Šilainių parapijos Šv. Dvasios bažnyčios klebonas Žydrūnas Paulauskas. Pilni vilties ir džiaugsmo išvykome į piligriminę kelionę Šiluva – Kryžių kalnas. Kelionė neįprasta. Su mumis keliauja  J. Grušo meno gimnazijos kryžius, kuris bus atstatytas Kryžių kalne vietoj sudegusio. Pasimeldę Šiluvos Švč. Dievo Motinos Marijos apsireiškimo koplyčioje, viltingai laukdami Popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą, dalyvavome šv. Mišiose. Po jų išvykome į Kryžių kalną. Pastatę mūsų bendruomenės kryžių padedant mokytojui R. Venskūnui ir gimnazijos darbuotojui M. Jablonauskui,   palikome savo kryželius kaip meilės ir padėkos ženklą Viešpačiui.

Tikybos mokytoja Vida Zulonaitė

,,Prarasta … bet nepamiršta“

Rugsėjo 21 d. Kauno IX forto muziejuje paminėta Lietuvos žydų genocido diena. Minėjime dalyvavo LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Izraelio valstybės ambasadorius Amir Maimon, Kauno miesto atstovai, Kauno žydų bendruomenės nariai. Prie pilietinių iniciatyvų  paminėti šią dieną prisijungė ir  mūsų gimnazijos IIIa, IVa gimnazijos klasių gimnazistai. Muziejaus renginių salėje Kauno ,,Aušros“ gimnazijaos teatro studijos mokiniai pristatė spektaklį – jaudinančią istoriją apie žydų mergaitę ir tris jos mamas. Minėjimą užbaigė pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“. Iki masinių žudynių lauko juo ėjo visi dalyvavusieji renginyje. Kiekvienas nešė akmenėlį su užrašytu nužudytojo vardu. Iš šių akmenėlių nutiesė  aukų Atminimo kelią. 

Daugiau informacijos rasite: Kauno IX forto muziejaus informacija Facebook paskyroje.

30-asis gimnazijos Rugsėjis!

Rugsėjo 3 d. nuaidėjo 30-asis gimnazijos Rugsėjis, pasėjęs širdyse žinių troškulio grūdus, neramų širdies virpesį ir džiaugsmą. Aktų salėje iš ryto klegėjo pirmokėliai, apie kelią gimnazijoje tyliai mąstė abiturientai. Susirinkusius į Mokslo ir žinių šventę sveikino gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė. Linkėdama susitelkimo ir kūrybos, padėkojo šventę pradėjusiems šokių kolektyvo ,,Gintarėlis“ šokėjams už puikų gimnazijos atstovavimą 2018 m. Dainų šventėje ,,Vardan tos…“ Direktorė priminė, kad šis Rugsėjis išskirtinis – tai Lietuvos 100-mečio Rugsėjis. Su švente sveikino Kauno  Šventosios Dvasios  (Šilainių parapijos) bažnyčios  klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas. Šventėje svečiavosi operos solistas Liudas Mikalauskas, pradžiuginęs visus nuotaika ir skambia daina pavaikščiojęs kartu su visais Lietuvos 100-mečio labirintais. Liudas Mikalauskas kvietė dainuoti Lietuvą visus kartu. Taip pat Mokslo ir žinių dienoje svečiavosi LR Seimo narys R. J. Dagys ir referentė D. Juralevičienė. Be to, vyko mokinių ir klasių auklėtojų susitikimai klasėse. Šventę vainikavo abiturientų trispalvė akcija, skirta Lietuvos 100-mečiui. Pasigrožėkime akimirkomis.

 

Tarptautinė vertybių formavimo stovykla ,,Mums rūpi”

Liepos 18 – 22 d. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) ir JAV ambasada Vilniuje organizavo tarptautinę Vertybių formavimo stovyklą ,,Mums rūpi” (angl. Values Education Camp “We Care”) Alytaus rajone, Dvarčėnų dvare, prie Suvingio ežero. Mūsų mokyklai atstovavo būsimos gimnazistės Augustė Šapokaitė, Natali Dagytė, Gabrielė Lukošiūtė, Augustė Jucytė, Ignė Litvaitytė, Deimantė Butkutė ir anglų kalbos mokytoja Jolanta Kasparienė. Kartu su bendraamžiais iš kitų 5 Lietuvos mokyklų bei mokiniais iš Lenkijos Swidnik gimnazijos bei JAV Charles Wright akademijos džiaugėmės kiekviena turiningai praleista diena stovykloje. Kiekviena diena buvo ne tik kupina bendravimo, linksmų žaidimų, bet ir naujų žinių, praktinių veiklų, nepamirštamų susitikimų su į stovyklą atvykstančiais svečiais. Tai, ką parsivežėme, yra neįkainuojama – žinios, patirtis, soacialinės bei asmeninės kompetencijos, galimybė tobulinti anglų kalbos žinias (visas diena bendravome anglų kalba) ir supratimas, kad visi kartu tikrai galime daug ką pakeisti, nes mums rūpi. Esame dėkingos anglų kalbos mokytojų asciacijai (LAKMA) ir jos prezidentei Eglei Petronienei bei JAV ambasadai už stovyklos organizavimą bei galimybę dalyvauti joje.

Anglų kalbos mokytoja Jolanta Kasparienė

 

2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“

Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas  „Gintarėlis“ dalyvavo 2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ Šokių dienos dieniniame ir vakariniame koncertuose  „Saulės rato ritimai“ kartu su 8000 šokėjų iš Lietuvos ir dvylikos šalių spalvingus ornamentus  kūrė 70 mūsų gimnazijos mokinių – jaunučiai, jaunuoliai ir du jaunių kolektyvai. Gausiam šokėjų būriui vadovavo choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė. Jai talkino pradinių klasių mokytojos Rita Subatkevičienė, Jolita Kaučikaitė – Radvilienė, Erika Gylienė, Vaida Gailiuvienė, informatikos mokytoja Neringa Valeikienė.   Šokių dienos temine jungtimi pasirinktas Saulės įvaizdis –  šviesos, vilties, gėrio ir gyvybingumo simbolis. Kiekvienas šventės dalyvis šokyje pajautė lietuvių tautos vienybę, norą eiti pažangos ir atsinaujinimo keliu. Jaunieji šokėjai ir mokytojos nuoširdžiai dėkoja mamoms Ligitai Anušauskienei, Kristinai Vaitkuvienei, Sandrai Stanskienei, Giedrei Gatelienei, Ernestai Merkevičienei, Indrei Šemetienei, Vilmai Mickūnienei už rūpestį ir pagalbą visos šventės.

Parengė Erika Gylienė ir Jolita Kaučikaitė – Radvilienė   

Parodoje ,,Šv. Kazimieras-lietuvių jaunimo globėjas. 15 metų kartu“ LR Seime

Gimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime organizuojamoje parodoje ,,Šv. Kazimieras-lietuvių jaunimo globėjas. 15 metų kartu“. Parodos Seime iniciatorius -Seimo narys Kazys Starkevičius.  Parodoje –  kolektyviniai mokinių ir mokytojų darbai, sukurti tapybos, grafikos, koliažo, karpinių technikomis ir atspindintys Šv. Kazimiero vertybių ir idėjų sklaidą gyvenime. Parodos atidaryme koncertavo mūsų gimnazijos merginų asamblis- Aistė Narbuntaitė, Deimantė Pociūtė, Goda Ramoškaitė, vadovaujamos muzikos mokytojos Dalios Razumienės. Skambėjo ,,Lietuvių liaudies šokių pynė“ (kankliavo Aistė Narbuntaitė),  partizanų daina ,,Kad ne auksinės vasaros“  ir Jurgos Šeduikytės ,,Nebijok“. Seimo narys Kazys Starkevičius džiaugėsi prasminga  15 metų vykdomo mokinių dailės projekto tradicija. Kalbėjo Seimo nariai Andrius Kupčinskas, Laurynas Kasčiūnas ir Edmundas Pupinis. Šv. Kazimiero ordino magistras Henrikas Armoška-Eismontas kalbėjo apie  Šv. Kazimiero vertybių ir idėjų aktualumą šiandien. Projekto iniciatorius – dailės mokytojas Aidas Augustis –  apžvelgė projekto istoriją ir pasidžiaugė sakraliosios jaunimo kūrybos gyvybingumu Kauno mieste. Parodos atidaryme dalyvavę mokytojai  buvo apdovanoti padėkos raštais, mokiniai padėkomis ir dovanomis.

Dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis

Pailgėję mokslo metai visiškai ne tragedija

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje paskutinė mokslo metų savaitė nuo birželio 11 d. iki birželio 14 d. buvo skirta integruotoms veikloms netradicinėse aplinkose. 5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams vyko integruoti dalykų projektai: socialinių mokslų ir lietuvių bei užsienio kalbų – „Mūsų kaimynai“, „Kalbame angliškai apie gyvūnus“,  gamtos mokslų,  matematikos ir menų projektas „Geometrinės figūros aplink mus“, lietuvių k., muzikos ir menų projektai „Etnografija iš arti“,  „Kuriu save“, gamtos mokslų – „Gamtos mokslų žavesys“ , „Jaunųjų tyrėjų aplinkos“,  „Mokykla – gyvoji laboratorija“. Gimnazistai, vadovaujami fizikos mokytojo eksperto V. Tumavičiaus, atliko projektus ,,Lęšių taikymas optiniuose prietaisuose“ ir ,,Gamtos kaimynystėje“. Naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais ir prie jų kamerų pritvirtintais lęšiukais, mokiniai sukūrė gyvosios ir negyvosios gamtos nuotraukų, fotografuotų 10 kartų didinančiu lęšiuku. II gimnazijos klasių mokiniai lankė užsiėmimus Lietuvos kariuomenės mokykloje.  5-7 kl. mokiniams surengtas ,,Mokslo šou“. Taip pat 6-7 klasių mokiniai žmogaus saugos mokėsi gaisrinėje. Mokinių žingeidumą paskatino susitikimas su filmo ,,Tarp pilkų debesų“ prodiuseriu Linu Naujoku. Taip pat 7-III klasių mokiniai vyko į dailės, žemės meno, fotografijos plenerus VDU Kauno Botanikos sode, Prisikėlimo bažnyčioje, Pažaislio vienuolyne, Kėdainių senamiestyje. Po plenerų gimnazijoje buvo eksponuota mokinių kūrybinių darbų paroda. ,,Kitokio“ mokymosi savaitę baigė istorijos ir tikybos mokytojai, ateitininkai veiklomis, įprasminančiomis istorinę atmintį ir skirtomis Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Kad mokslo metų pabaiga būtų tokia sklandi, prireikė vadovų ir mokytojų kūrybiškumo, bendruomenės sutelktumo. Jie neprailgo.Fizikos projektų nuotraukas galite pamatyti paspaudę nuorodas: 

https://padlet.com/vtumavicius/2018birzelio12 ir https://padlet.com/vtumavicius/2018birzelio11

 

Ateitininkai paminėjo Gedulo ir Vilties dieną

Kauno Juozo Grušo kuopos ateitininkai 2018 m. birželio 14 d. dalyvavo akcijoje ,,Uždek atminties žvakutę prie Tremties memorialo“ Petrašiūnų kapinėse. Išklausę tremtinės Benediktos Ulevičienės pasakojimo apie tremties dalią Sibiro platybėse, pasimeldę, uždegėme žvakutes. Taip pat dalyvavome akcijoje ,,Įsiklausyk, išgirsk, atmink“ prie Nežinomo kareivio kapo VDU Karo istorijos sodelyje. Ateitininkai skaitė tremtinių sąrašus.

Juozo Grušo kuopos ateitininkų vadovė Vida Zulonaitė

 

Font Resize
Contrast