Category Archives: Naujienos

Ateitininkų renginys ,,Joninių belaukiant“

Gegužės 29 d. ant Eigulių piliakalnio Kaune įvyko ateitininkų renginys. ,,Joninių belaukiant“. Juozo Grušo kuopos ateitininkai į šventę atskubėjo pirmi, kad nusipintų Joninių vainikus. Šventė prasidėjo simboliniu ėjimu pro Joninių vartus, apsiplaunant vandeniu. Atlikę šią ceremoniją, ateitininkai rinko devynių žolių Joninių kupolę. Su kupolėmis skubėjo pas žiniuones, nes buvo įdomu sužinoti, ką sako šios puokštės. Po to skambėjo kupoliautojų dainos, žaidėme žaidimus. Taip pat mergaitės su vainikais keliavo prie medžio ir metė savo vainikus, norėdamos išbandyti, ar jie užsikabins už šakos. Daug džiaugsmo sukėlė ant šakų pakibę vainikai. Buvo aišku, kad merginos ištekės.  Baigę kupoliavimo apeigas, pasukome prie galiūno ąžuolo. Apkabinę jo liemenį ir prisiglaudę  sėmėmės stiprybės. ,,Augo girioj ąžuolėlis“ – skambėjo virš Joninių piliakalnio. Šį kartą ateitininkai dalyvavo ir duonos apeigose – duonos, ant lininio rankšluosčio atneštos į stalą,  turėjo paragauti visi. O kokios Joninės be šokių ir žaidimų? Po šokių poros ieškojo paparčio žiedo, o jų miško tankmėje laukė ragana. Žiedą parnešė tik viena pora… Pasveikinome ir ateitininką Jonuką, uždėdami vainiką. Joninių šventė baigėsi bendra agape. Prisilietę prie Joninių tradicijos, pasisėmę saulės energijos, geros nuotaikos grįžome namo.

Juozo Grušo kuopos vadovė mokytoja Vida Zulonaitė

 

Paskutinis skambutis XXVIII laida

Piešinių konkurse ,,Baltasis raitelis“

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo tarptautiniame vaikų ir jaunimo piešinių konkurse ,,Baltasis raitelis“. Konkursas buvo skirtas 500-osioms LDK kariuomenės pergalės prie Polocko ir Šv. Kazimiero stebuklo metinėms. Konkursą organizavo Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija ir Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konventas. 
 Mokiniai įvairiai interpretavo šį istorinį ir religinį įvykį. Panaudojo įvairias kūrybos technikas ir išraiškos priemones. Laureato diplomais ir prizais buvo apdovanoti Karolis Kardišius, Vaiva Kairytė, Ugnius Malakauskas, Goda Ramoškaitė, Giedrė Jankutė, Solveiga Kvietkauskaitė ir Evaldas Čiašas.  Padėkomis apdovanoti K. Belovaitė, E. Karolytė, P. Juškevičius, E. Vingis, R. Pupšys, K. Rastauskaitė, M. Ščiučkaitė, L. Petronis, A. Ramanauskaitė. M. Kaulinskaitė, M. Padgornaitė, K. Valnickaitė, H. Akelaitis, U. Valaškevičiūtė, G. Martusevičiūtė, A. Laučiūnaitė, A. Ūsaitė, D. Baltrušaitytė, V. Čereška, A. Aleknavičius. Mokinius konkursui parengė mokytojai A. Lavickienė , R. Keturkienė, J. Gudžiuvienė, A. Augustis, R. Klingaitė , V. Sakalauskienė, S. Venskūnienė, S. Didžgalvienė. Jie apdovanoti padėkos raštais ir konkurso katalogais. Konkurso iniciatorius ir katalogo autorius dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis.

Debatai „Švietimo ministerija priima teisingus sprendimus?“

 ,,Mokymasis yra geriausia apsaugos priemonė nuo senatvės” (Aristotelis). 2018 m. gegužės 18 d. vyko debatai „Švietimo ministerija priima teisingus sprendimus “ tarp I-ų gimnazijos klasių. Teigiančiųjų pusei atstovavo Kamilė Miliūnaitė, Emilija Žuravliovaitė ir Gustas Šaltenis, o neigiančiųjų pusei – Klaidas Tadaravičius, Aidas Staliulionis ir Vytautas Barvainis. Gimnazistai drąsiai reiškė mintis, argumentavo ir įrodinėjo.  Teisėjavo IV-ų gimnazinių klasių daugiametės debatininkės, lauretės Greta Ginelevičiūtė, Erika Špokaitė ir Ieva Krunglevičiūtė. Teisėjų sprendimu debatus laimėjo teigiantieji.

 Debatus organizavo debatų klubo „Totas“ vadovas Tomas Pažarauskas

 

Mokomės etikos žaisdami

„Yra du būdai gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas“,- mąstė A. Einšteinas. 2018 m. gegužės 14 d. Kauno Dainavos progimnazijoje  vyko 5-6 klasių mokinių popietė „Mokomės etikos žaisdami“. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijai atstovavo 6b klasės mokiniai Austė Rimkutė, Rusnė Rupšytė, Elžbieta Paužaitė, Džiugas Kiškonis. Popietėje dalyviai nominuoti  išmintingiausia komanda. Mokinius ruošė etikos vyr. mokytojas Tomas Pažarauskas.

 

Kauno miesto tautinių šokių kolektyvų festivalis

Gegužės 10 d. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje vyko XXII miesto ugdymo įstaigų tautinių šokių kolektyvų festivalis. Gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Tumavičienė pasveikino kolektyvų vadovus ir gausiai susirinkusius šokėjus iš viso Kauno. Šokių pynes smagiai pynė virš 300 jaunučių, jaunių, jaunuolių. Mūsų gimnazijai garbingai atstovavo tautinių šokių kolektyvo ,,Gintarėlis“ jauniai, vadovė Ina Skirmantienė. Renginyje dalyvavo choreografijos mokytoja ekspertė, ilgametė tautinių šokių kolektyvo „Malūnėlis“  vadovė  Birutė Brazdžiūtė,  tautinių šokių kolektyvo „Kalvelis“ vadovė Ilona Jakštytė, choreografijos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, choreografijos vyr. mokytoja Aistė Kavolienė. Garbingos viešnios pasibaigus pasirodymams pasidžiaugė gausių tautinių šokių puoselėtojų būriu, palinkėjo sėkmės.  Kolektyvų vadovams buvo įteiktos atminimo dovanos, o šokėjams – saldūs prizai.  

Dailės pamokos netradicinėse erdvėse

2018 m. gegužės 5, 18 d.  8a  ir 8b klasių moksleiviams dailės pamokos vyko netradicinje kauno miesto erdvėje –  Kauno paveikslų galerijoje, kur vyksta   paroda ,, Nukirstas miestas- persodintas žmogus.“ Pamoką vedė  mokytojos Rima  Keturkienė ir Aušra Lavickienė. 

Konkurso ,,Fair Play sporte ir gyvenime“ finalinis renginys

2018 m. gegužės mėn. 15 d. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Kėdainių arenoje organizavo konkurso ,,Fair Play sporte ir gyvenime“ finalinį renginį, į kurį buvo pakviestos bendrojo ugdymo mokyklos, dalyvavusios pirmame konkurso etape Kaune, Utenoje, Alytuje ir Kėdainiuose. Konkurso finalinis renginys, skirtas patirti ir suprasti kilnaus elgesio sporte ir gyvenime būtinumą ir kiekvieno atsakomybę būti sąžiningu ir padėti ne tik komandos draugui, bet ir varžovui. Dailės mokytoja Rima Keturkienė parengė konkurso dalyviams meninę kūrybinę užduotį ir su Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokinių komanda dalyvavo renginyje bei padėjo visos Lietuvos komandoms šią kūrybinę užduotį įgyvendinti.

Dailės mokytoja Rima Keturkienė

Respublikinio konkurso ,,Pažink Šv. Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai“ laureatų apdovanojimas

2018 m. gegužės 18 d. Vilniaus Keistuolių teatre vyko Respublikinio konkurso ,,pažink Šv. Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai“ laureatų apdovanojimas. Juozo Grušo gimnazijos IIIa, c klasių gimnazistai Marijus Žėkas, Martynas Kliučininkas, Mantas Ulčickas, Aurelijus Kantas tapo konkurso laureatais. Paveikslo tema ,,Partizano malda“. Po apdovanojimų įteikimo ceremonijos žiūrėjome spektaklį ,,Bajoras Bambeklis“. Pilni įspūdžių grįžome į Kauną.

Tikybos mokytoja Vida Zulonaitė

Respublikinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas ,,Po Vyčio ženklu“

Respublikinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas ,,Po Vyčio ženklu“, skirtas  Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 100–osioms  metinėms, pakvietė jaunuosius kūrėjus savo kūryba įprasminti mūsų valstybės šimtmetį ir suteikė galimybę menine kalba perteikti jauno žmogaus santykį su Tėvyne ir su tuo, ką turime šiandien – Nepriklausomybe, Namais, Šeima ir Laisve kurti ir būti laimingiems. Konkursui buvo atsiųsta 320 darbų iš 45 respublikos ugdymo įstaigų. Gausiausiai dalyvavo Kauno miesto mokiniai – net 229 darbai iš 25 ugdymo įstaigų. Džiaugiamės ir mokytojų kūryba – trys mokytojos pristatė septynis kūrinius. Dalyvių amžius – nuo 6 iki 19 metų. Projekto dalyvių atliktuose nedidelio formato tapybos, grafikos, aplikacijos, tekstilės, šilko tapybos, stiklo, keramikos, mišrios technikos kūrinėliuose – dailės miniatiūrose – atsispindi meninės kalbos priemonėmis perteikti Lietuvos valstybės kūrimo žingsniai nuo Mindaugo, Gedimino, Vytauto laikų iki šių dienų aktualijų, saugomi tautos dvasiniai ir materialiniai turtai, tautinės kultūros paveldas šiuolaikinių bendražmogiškųjų vertybių, lietuviško identiteto suvokimo ir išsaugojimo pasauliniame kontekste. Džiugu, kad mokiniai domisi savo krašto istorija ir kultūra, valstybės heraldikos raida, dvasinėmis vertybėmis ir kovų už laisvę atminimu, geba savaip perteikti patriotinių idėjų gyvybingumą, pilietiškumą, aktualumą, švenčių ir kasdienybės akimirkas, kurios bus išsaugotos ateities kartoms. Jaunųjų kūrėjų darbai kiekvienoje amžiaus grupėje buvo įvertinti už meniškumą, temos atskleidimą, meninės raiškos priemonių įvaldymą. Įsitikinome, kad po Vyčio ženklu auga gausus kūrėjų būrys, neabejingas savo tautos likimui. Juk, anot Vydūno, kuriantis žmogus gražiausias.

Balandžio 25 – gegužės 23 d. paroda buvo eksponuota KPKC. Ruošiamas laureatų darbų katalogas. Apdovanojimų šventė vyks birželio 8 d. (penktadienį) 14.00 val. Kauno Juozo Grušo meno  gimnazijoje. 
Laureatų sąrašas Atsisiųsti
Konkurso darbų katalogas Atisiųsti

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė