Category Archives: Naujienos

Kviečia Rugsėjo 1-oji

             Štai ir vėl nuskambės Rugsėjo pirmosios varpelis. Pirmokėliams jis  pirmasis – jaudinantis ir stebuklingas, abiturientams – paskutinis, tačiau  įsimintinas. Rudeniško ryto vėsoje suvirpės širdys… Šaukia… Eikime į tą gražią ir prasmingą Rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių dienos šventę.

Iškilminga Rugsėjo 1-osios šventė vyks:

8.30 val.  - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 klasėms pirma klasių auklėtojų pamoka  kabinetuose.

10.00 val. – 1-ųjų ir IV-ųjų (abiturientų) klasių mokiniams –  mokyklos aktų salėje.

Daugiau informacijos atsiųs klasių auklėtojai.

Šviesios, gražios dienos ir nepakartojamų emocijų. Laukiame Jūsų.

Šventės organizatoriai

 

Renginys tautinio kostiumo metams

Birželio 15 d. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinyje Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytojos Rima Keturkienė ir Erika Gylienė, bendradarbiaudamos su bibliotekos vedėja Ilona Gražina Paškevičiūte,  vedė užsiėmimą, skirtą TAUTINIO KOSTIUMO METAMS, miesto bendruomenei. Mokytojoms talkino 1ab, 2b, 4c, 5c, 7d klasių mokiniai. Susipažinę su etnografinių regionų tautinių rūbų ypatumais, spalvų deriniais, būdingais raštais, kiekvienas sukūrė pasirinkto regiono tautinį kostiumą, jį pristatė. Užsiėmimo pabaigoje dalyviai apžiūrėjo bibliotekoje eksponuojamas parodas, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, ratelius.

Parengė mokytoja Erika Gylienė

Dovana Kauno Panemunės senelių namams

Mūsų gimnazija ir Kauno Panemunės senelių namai jau nuo 2014 m. vykdo bendrą socialinį projektą „Pavasario dvelksmas“, kurio kuratorė yra gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė. Gimnazistai yra laukiami svečiai senelių namuose. Jų kūrybinių darbų parodos, rankų darbo suvenyrai, šventiniai interjero akcentai džiugina senelius. Artėjant    Panemunės senelių namų 30- mečiui, nutarėme jiems įteikti  dvi dovanas, t.y. papuošti poilsio kambarį sieninės tapybos darbu ir dekoruoti pirmojo aukšto langą. Vos tik prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, IIIb kl. mokinės Ieva Daščioraitė ir Elona Čečytė, vadovaujamos dailės mokytojų J. Gudžiuvienės, R. Klingaitės ir V. Sakalauskienės,  keletą dienų kūrė šias kompozicijas. Į pagalbą pasitelkėme net gimnazijos ūkio dalies darbuotojus Anatolijų Aleksejonoką  ir Mindaugą  Banį,   o pavaduotojas ūkio reikalams V. Purys  parūpino  mums reikalingų priemonių. Rezultatais džiaugiamės visi, o labiausiai globos namų gyventojai, kurie viso proceso metu buvo aktyvūs stebėtojai ir vertintojai.

Paruošė dailės mokyt.  Vyta Sakalauskienė

Kūrybinės dirbtuvės Birštono miesto šventėje

2013 metais pradėtas vykdyti projektas „Dialogai” tęsia savo veiklą. 2017 metų projekto tikslas – skatinti mokytojus  drauge su mokiniais už gimnazijos ribų taikyti įgytas žinias ir gebėjimus organizuojant kūrybines dirbtuves  kito miesto bendruomenei ir svečiams miesto šventės metu.

Birželio 10 d. į Birštone vykusią miesto šventę „Birštonas ošia“ atvyko Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos Direktorė Nijolė Šimienė, 27 gimnazijos  mokiniai, dailės mokytojai Rasa Klingaitė, Rima Keturkienė, Aidas Augustis, Aušra Lavickienė, taikomosios dailės ir technologijų mokytojai Audronė Miliauskienė, Meilė Kalinienė, Jūratė Gudžiuvienė, Rasa Ratkevičienė, Inga Raguckienė. Mūsų gimnazijos mokytojai ir mokiniai vedė kūrybines vaizduojamosios dailės –  grafikos, tapybos –  ir taikomosios dailės – odos, tekstilės, keramikos –  dirbtuves Birštono miesto bendruomenei ir miesto svečiams. Norintys galėjo įsigyti ir mokinių kūrybinių darbų. Savo darbus eksponavo ir vedė parodomąjį tapymą ant šilko Beatričė Stanaitytė, buvusi gimnazijos  auklėtinė, dabar Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto grafikos specialybės 2 kurso studentė. Birštono miesto šventėje dalyvavę mokiniai patyrė daug gerų emocijų, nes gimnazijoje įgytas žinias ir įgūdžius galėjo praktiškai pritaikyti kūrybinių dirbtuvių metu mokydami kitus.

Informacijos apie Birštono šventę ieškokite: http://kvitrina.lt/perlas-ant-nemuno-kranto-nusvito-vaivorykstes-spalvomis/

Mokytojos Erika Gylienė ir Aušra Lavickienė

Nuotraukos mokytojo Aido Augusčio

Sėkmingas dalyvavimas konkurse ,,Kauno pasakos: Daktaras Kripštukas“

Piešinių konkursas „Kauno miesto pasakos: Daktaras Kripštukas“, kurį organizavo Kauno istorijos draugija, Kauno Istorinė Prezidentūra ir prezidento Valdo Adamkaus biblioteka, baigėsi. Sulaukta beveik 200 piešinių iš Kauno miesto ir rajono moksleivių ! Nugalėtojus komisijai padėjo išrinkti ir jūs ir internautai, paspaudę „like“ ant patikusio piešinio. Prizinės vietos buvo skiriamos grupėse: 1-5 klasė, 6-10 klasė ir 11-12 klasė. Mūsų gimnazijos mokiniai konkurse ,,Kauno miesto pasakos: Daktaras Kripštukas“ dalyvavo sėkmingai.  Juos konkursui parengė dailės mokytojos Aušra Lavickienė, Rima Keturkienė ir lietuvių kalbos mokytoja Lina Dekerienė. Daugiausiai surinkę „like“ ir iš Kauno istorijos draugijos narių daugiausiai simpatijų susilaukę piešinių autoriai apdovanoti gegužės 29 d.  Kauno rotušėje, kur netikėtai pasirodė ir pats Daktaras Kripštukas… Laureato diplomais ir gausiomis dovanomis apdovanoti Goda Gedminaitė (kategorija ,,Publikos simpatijos“, Ib, mokyt. Aidas Augustis ), Laisvė Skirmantaitė (kategorija ,,Publikos simpatijos“, 4b, mokyt. Aušra Lavickienė), Vilma Minotaitė (kategorija ,,Charakteringiausias personažas“, 1-5 kl.  grupė). Godos Gedminaitės kūrinys sulaukė susidomėjimo – jis šiuo metu tapo  Kauno istorijos draugijos Feisbuko puslapio pagrindine nuotrauka. Kiti konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis. 
Reportažą parengė Aidas Augustis, dailės mokytojas ekspertas

Sėkmingas dalyvavimas konkurse ,,Kuriu ateities Europą“

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo Europos Parlamento nario Bronio Ropės organizuotame nacionaliniame konkurse ,,Kuriu ateities Europą“. Mokiniai piešiniuose ir fotografijose kūrybiškai ir savitai pažvelgė į Europos perspektyvą, sukūrė spalvingą ir kontrastingą mūsų Europos paveikslą. Konkurso rezultatų aptarimas ir laureatų apdovanojimo šventė vyko Klaipėdos Universiteto Aula Magna konferencijų salėje.   II vietas laimėjo Martynas Kliučininkas (IIa kl.) ir  Goda Gedminaitė (Ib kl.). III vietą laimėjo Martynas Simaška (Ib kl.). Mokiniams įteikti II ir III vietos padėkos raštai ir vertingi prizai. Mokinius konkursui parengė dailės mokytojas

Dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis

Nuaidėjo XXVII abiturientų laidos paskutinis skambutis

Gegužės 25 d. XXVII laidos  paskutinis skambutis nuaidėjo 114- ai  gimnazijos abiturientų.  Abiturientus į aktų salę atlydėjo pirmaklasiai. Jie taip pat suvaidino stilizuotą ir pritaikytą šiuolaikiniam abiturientui ,,Zuikių mokyklą“, pažėrė išmintingų pamokymų, kad sėkmingai pasiektų abiturientai finišą. Daug šiltų ir prasmingų žodžių abiturientams tarė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė ir direktorės pavaduotojas ugdymui Darius Talijūnas, vienuoliktokai, tėvai. Paskutinio skambučio proga direktorė pasidžiaugė gerai besimokiusiais, lankiusiais gimnaziją, dalyvavusiais įvairiuose konkursuose, olimpiadose, garsinusiais gimnazijos vardą abiturientais. Dviems abiturientams direktorė įteikė Juozo Grušo vardo piniginę premiją. Po renginio abiturientai skubėjo į gimnazijos kiemą ir surengė balionų fiestą. Pakilo spalvotos svajos į dangaus žydrynę, kiekvieno širdyje palikę mokyklinių metų prisiminimus, sėkmes ir nesėkmes… Paliko didžiulį tikėjimą ateitimi.

Respublikinis skudutininkų ansamblių festivalis ,,Dudutis“

Gegužės 21 d. gimnazijos skudutininkų ansamblis ,,Skudutis”, vadovaujamas muzikos mokytojos Dalios Razumienės, dalyvavo  Utenoje vykusiame V Respublikiniame skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalyje ,,Dudutis”, kuris buvo skirtas Tautinio kostiumo metams ir artėjančiam Lietuvos 100-mečiui.

Muzikos mokytoja Dalia Razumienė

 

 

Meninio konkurso ,,Tremties atminimo skiautelės“ šventė

Gegužės 23d. gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, technologijų mokytoja Aldona Markvaldienė, konkurse ,,Tremties atminimo skiautelės“ dalyvavę mokiniai buvo pakviesti į šventę Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus salėje. Renginyje dalyvavo LR užsienio reikalų, Krašto apsaugos ministerijų, Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos, Lietuvos Gyventojų Genocido ir tyrimų centro, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir bendrijos, Tuskulėnų rimties parko Memorialinio komplekso administracijos atstovai. Šventėje koncertavo Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos merginų  dainų ansamblis ,,IZZY“ (vadovė mokyt. E. Grybienė) ir gimnazijos kanklininkės (vadovė mokyt. D. Razumienė). Kauno Juozo Grušo meno gimnazija apdovanota Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Padėka už  meniniame konkurse sukurtą tekstilės kompoziciją ,,Atmintis“ ir tremties tematikos puoselėjimą. Mokytoja Aldona Markvaldienė apdovanota už skiautinį ,,Tėviškės langas“ (III vieta). Mokytojai apdovanojimą įteikė Lietuvos Gyventojų Genocido ir tyrimų centras ir Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyrius.

Mokinių teatrų konkursas „Teatrasvydis 2017″

Balandžio 25-26 d. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos kolektyvas ,,Saulės vaikai“ (vadovė Erika Gylienė)  dalyvavo miesto ugdymo įstaigų mokinių teatrų konkurse ,,Teatrasvydis 2017″, kuris vyko ,,Varpo“ gimnazijoje. Vaidinome spektaklį ,,Pamestas meškiukas“ pagal D. Mckee knygą ,,Elmerio nuotykiai” ir tapome nugalėtojais. Gegužės  2 d. pasirodėme Kauno kameriniame teatre.  

Mokytoja Erika Gylienė