Category Archives: Naujienos

Tarptautinė mokslo mugė „Erdvėlaivis žemė“

2017 09 15 KTU studentų miestelyje vyko tarptautinė mokslo mugė „Erdvėlaivis žemė“, kurios metu buvo organizuojamos įvairių dalykų paskaitos, užsiėmimai. Mūsų mokyklos gimnazistai –  II, III, IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje ugdymo aplinkoje surengtose ekonomikos interaktyviose paskaitose: IIC kl. domėjosi, kaip veikia verslo įmonė. Interaktyvioje paskaitoje išbandė patys, su kokiais iššūkiais ir kasdieniais sprendimais įmonėje susiduriama, pildė UAB „Skaniausia pica“ sąskaitą faktūrą, skaičiavo, kiek kainuoja išlaikyti darbuotoją, analizavo pelno (nuostolių) ataskaitą, balansą. Suprato, kaip veikia įmonė, kaip vadovai, pasitelkdami apskaitos specialistų duomenis, priima sprendimus. IID  klasei prof. dr. Eimutis Valakevičius pristatė „Kaupimo ir paskolų grąžinimo matematinius modelius.“ Finansinės operacijos finansų rinkose nėra toks paprastas dalykas, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio.  Paskaitoje gimnazistai supažindinti su palūkanų teorijos elementais ir įvairiais pinigų kaupimo būdais. III kl. KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete domėjosi robotikos, 3D, dizaino laboratorijomis. Diskutavome apie idėjų realizavimo galimybes. IV gimnazijos klasei įdomu buvo sužinoti apie efektyvų derybų vedimą: ką turi žinoti kiekvienas?  Taip pat gilinosi, „Kaip parduoti ledus eskimams ar įsiūlyti žvejui nusipirkti žuvį?“ Gimnazistai gautas žinias pritaikys pamokose ir gyvenimiškoje praktikoje.

Ekonomikos mokytoja Sandra Paštuolytė

Mokslo ir žinių šventė

Ruduo… Alsuoja dienos pilnatve. Sušildo ne geltonų lapų kibirkštys – gerumas, žinios, išmintis pro mokyklų atviras duris pasklidę.

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje, kaip ir visose Lietuvos mokyklose, nuskambėjo pirmasis mokslo metų skambutis. Pirmokėliai, abiturientai, tėveliai, svečiai, gimnazijos vadovai ir mokytojai susibūrė aktų salėje. Į mūsų šventę atvyko gerbiami svečiai – Šilainių bažnyčios klebonas Žilvinas Paulauskas,  dainininkė Judita Leitaitė. Sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, pirmosios mokytojos, abiturientai mažuosius pakvietė į inscenizuotą ,,Zuikių mokyklą“. Muzikiniais kūriniais pasveikino dainininkė Judita Leitaitė. Visi kartu dainavome mokyklos dainą. Abiturientai palydėjo pirmokėlius į klases. Netiesa, kad Rugsėjo 1-osios šventė baigiasi. Ji tik prasideda ir tegul kiekviena diena prisipildo žinių versmės ir prasmės, jaunatviško šėlsmo, idėjų ir svajonių. Sėkmės visiems!

 

Kviečia Rugsėjo 1-oji

             Štai ir vėl nuskambės Rugsėjo pirmosios varpelis. Pirmokėliams jis  pirmasis – jaudinantis ir stebuklingas, abiturientams – paskutinis, tačiau  įsimintinas. Rudeniško ryto vėsoje suvirpės širdys… Šaukia… Eikime į tą gražią ir prasmingą Rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių dienos šventę.

Iškilminga Rugsėjo 1-osios šventė vyks:

8.30 val.  - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 klasėms pirma klasių auklėtojų pamoka  kabinetuose.

10.00 val. – 1-ųjų ir IV-ųjų (abiturientų) klasių mokiniams –  mokyklos aktų salėje.

Daugiau informacijos atsiųs klasių auklėtojai.

Šviesios, gražios dienos ir nepakartojamų emocijų. Laukiame Jūsų.

Šventės organizatoriai

 

Renginys tautinio kostiumo metams

Birželio 15 d. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinyje Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytojos Rima Keturkienė ir Erika Gylienė, bendradarbiaudamos su bibliotekos vedėja Ilona Gražina Paškevičiūte,  vedė užsiėmimą, skirtą TAUTINIO KOSTIUMO METAMS, miesto bendruomenei. Mokytojoms talkino 1ab, 2b, 4c, 5c, 7d klasių mokiniai. Susipažinę su etnografinių regionų tautinių rūbų ypatumais, spalvų deriniais, būdingais raštais, kiekvienas sukūrė pasirinkto regiono tautinį kostiumą, jį pristatė. Užsiėmimo pabaigoje dalyviai apžiūrėjo bibliotekoje eksponuojamas parodas, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, ratelius.

Parengė mokytoja Erika Gylienė

Dovana Kauno Panemunės senelių namams

Mūsų gimnazija ir Kauno Panemunės senelių namai jau nuo 2014 m. vykdo bendrą socialinį projektą „Pavasario dvelksmas“, kurio kuratorė yra gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė. Gimnazistai yra laukiami svečiai senelių namuose. Jų kūrybinių darbų parodos, rankų darbo suvenyrai, šventiniai interjero akcentai džiugina senelius. Artėjant    Panemunės senelių namų 30- mečiui, nutarėme jiems įteikti  dvi dovanas, t.y. papuošti poilsio kambarį sieninės tapybos darbu ir dekoruoti pirmojo aukšto langą. Vos tik prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, IIIb kl. mokinės Ieva Daščioraitė ir Elona Čečytė, vadovaujamos dailės mokytojų J. Gudžiuvienės, R. Klingaitės ir V. Sakalauskienės,  keletą dienų kūrė šias kompozicijas. Į pagalbą pasitelkėme net gimnazijos ūkio dalies darbuotojus Anatolijų Aleksejonoką  ir Mindaugą  Banį,   o pavaduotojas ūkio reikalams V. Purys  parūpino  mums reikalingų priemonių. Rezultatais džiaugiamės visi, o labiausiai globos namų gyventojai, kurie viso proceso metu buvo aktyvūs stebėtojai ir vertintojai.

Paruošė dailės mokyt.  Vyta Sakalauskienė

Kūrybinės dirbtuvės Birštono miesto šventėje

2013 metais pradėtas vykdyti projektas „Dialogai” tęsia savo veiklą. 2017 metų projekto tikslas – skatinti mokytojus  drauge su mokiniais už gimnazijos ribų taikyti įgytas žinias ir gebėjimus organizuojant kūrybines dirbtuves  kito miesto bendruomenei ir svečiams miesto šventės metu.

Birželio 10 d. į Birštone vykusią miesto šventę „Birštonas ošia“ atvyko Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos Direktorė Nijolė Šimienė, 27 gimnazijos  mokiniai, dailės mokytojai Rasa Klingaitė, Rima Keturkienė, Aidas Augustis, Aušra Lavickienė, taikomosios dailės ir technologijų mokytojai Audronė Miliauskienė, Meilė Kalinienė, Jūratė Gudžiuvienė, Rasa Ratkevičienė, Inga Raguckienė. Mūsų gimnazijos mokytojai ir mokiniai vedė kūrybines vaizduojamosios dailės –  grafikos, tapybos –  ir taikomosios dailės – odos, tekstilės, keramikos –  dirbtuves Birštono miesto bendruomenei ir miesto svečiams. Norintys galėjo įsigyti ir mokinių kūrybinių darbų. Savo darbus eksponavo ir vedė parodomąjį tapymą ant šilko Beatričė Stanaitytė, buvusi gimnazijos  auklėtinė, dabar Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto grafikos specialybės 2 kurso studentė. Birštono miesto šventėje dalyvavę mokiniai patyrė daug gerų emocijų, nes gimnazijoje įgytas žinias ir įgūdžius galėjo praktiškai pritaikyti kūrybinių dirbtuvių metu mokydami kitus.

Informacijos apie Birštono šventę ieškokite: http://kvitrina.lt/perlas-ant-nemuno-kranto-nusvito-vaivorykstes-spalvomis/

Mokytojos Erika Gylienė ir Aušra Lavickienė

Nuotraukos mokytojo Aido Augusčio

Sėkmingas dalyvavimas konkurse ,,Kauno pasakos: Daktaras Kripštukas“

Piešinių konkursas „Kauno miesto pasakos: Daktaras Kripštukas“, kurį organizavo Kauno istorijos draugija, Kauno Istorinė Prezidentūra ir prezidento Valdo Adamkaus biblioteka, baigėsi. Sulaukta beveik 200 piešinių iš Kauno miesto ir rajono moksleivių ! Nugalėtojus komisijai padėjo išrinkti ir jūs ir internautai, paspaudę „like“ ant patikusio piešinio. Prizinės vietos buvo skiriamos grupėse: 1-5 klasė, 6-10 klasė ir 11-12 klasė. Mūsų gimnazijos mokiniai konkurse ,,Kauno miesto pasakos: Daktaras Kripštukas“ dalyvavo sėkmingai.  Juos konkursui parengė dailės mokytojos Aušra Lavickienė, Rima Keturkienė ir lietuvių kalbos mokytoja Lina Dekerienė. Daugiausiai surinkę „like“ ir iš Kauno istorijos draugijos narių daugiausiai simpatijų susilaukę piešinių autoriai apdovanoti gegužės 29 d.  Kauno rotušėje, kur netikėtai pasirodė ir pats Daktaras Kripštukas… Laureato diplomais ir gausiomis dovanomis apdovanoti Goda Gedminaitė (kategorija ,,Publikos simpatijos“, Ib, mokyt. Aidas Augustis ), Laisvė Skirmantaitė (kategorija ,,Publikos simpatijos“, 4b, mokyt. Aušra Lavickienė), Vilma Minotaitė (kategorija ,,Charakteringiausias personažas“, 1-5 kl.  grupė). Godos Gedminaitės kūrinys sulaukė susidomėjimo – jis šiuo metu tapo  Kauno istorijos draugijos Feisbuko puslapio pagrindine nuotrauka. Kiti konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis. 
Reportažą parengė Aidas Augustis, dailės mokytojas ekspertas

Sėkmingas dalyvavimas konkurse ,,Kuriu ateities Europą“

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo Europos Parlamento nario Bronio Ropės organizuotame nacionaliniame konkurse ,,Kuriu ateities Europą“. Mokiniai piešiniuose ir fotografijose kūrybiškai ir savitai pažvelgė į Europos perspektyvą, sukūrė spalvingą ir kontrastingą mūsų Europos paveikslą. Konkurso rezultatų aptarimas ir laureatų apdovanojimo šventė vyko Klaipėdos Universiteto Aula Magna konferencijų salėje.   II vietas laimėjo Martynas Kliučininkas (IIa kl.) ir  Goda Gedminaitė (Ib kl.). III vietą laimėjo Martynas Simaška (Ib kl.). Mokiniams įteikti II ir III vietos padėkos raštai ir vertingi prizai. Mokinius konkursui parengė dailės mokytojas

Dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis

Nuaidėjo XXVII abiturientų laidos paskutinis skambutis

Gegužės 25 d. XXVII laidos  paskutinis skambutis nuaidėjo 114- ai  gimnazijos abiturientų.  Abiturientus į aktų salę atlydėjo pirmaklasiai. Jie taip pat suvaidino stilizuotą ir pritaikytą šiuolaikiniam abiturientui ,,Zuikių mokyklą“, pažėrė išmintingų pamokymų, kad sėkmingai pasiektų abiturientai finišą. Daug šiltų ir prasmingų žodžių abiturientams tarė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė ir direktorės pavaduotojas ugdymui Darius Talijūnas, vienuoliktokai, tėvai. Paskutinio skambučio proga direktorė pasidžiaugė gerai besimokiusiais, lankiusiais gimnaziją, dalyvavusiais įvairiuose konkursuose, olimpiadose, garsinusiais gimnazijos vardą abiturientais. Dviems abiturientams direktorė įteikė Juozo Grušo vardo piniginę premiją. Po renginio abiturientai skubėjo į gimnazijos kiemą ir surengė balionų fiestą. Pakilo spalvotos svajos į dangaus žydrynę, kiekvieno širdyje palikę mokyklinių metų prisiminimus, sėkmes ir nesėkmes… Paliko didžiulį tikėjimą ateitimi.

Respublikinis skudutininkų ansamblių festivalis ,,Dudutis“

Gegužės 21 d. gimnazijos skudutininkų ansamblis ,,Skudutis”, vadovaujamas muzikos mokytojos Dalios Razumienės, dalyvavo  Utenoje vykusiame V Respublikiniame skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalyje ,,Dudutis”, kuris buvo skirtas Tautinio kostiumo metams ir artėjančiam Lietuvos 100-mečiui.

Muzikos mokytoja Dalia Razumienė