Category Archives: Naujienos

Tarptautinis konkursas   „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŽDAVINYS“

Džiaugiamės, kad Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo šių metų tarptautiniame konkurse „Piešinys – matematikos uždavinys“. Iš viso konkurse dalyvavo 493 mokiniai iš 114 mokyklų (223 mokytojai). Sveikiname 7 kl. mokinį Hubertą Akelaitį, kuris šiame konkurse laimėjo III vietą II grupėje: 7-8 klasių moksleivių kategorijoje (IT mokytoja  Odeta Stanevičienė).Skaityti plačiau: http://www.superit.lt/konkursas/?p=3673

 

KURIU, DAINUOJU LIETUVAI

Kovo 09 d. gimnazijoje vyko pradinių klasių projekto ,,Kuriu, dainuoju Lietuvai“ finalinė šventė. Ryto rato  metu apdovanoti dailaus rašto konkurso nugalėtojai. „Dainuoju Lietuvai“ koncerte, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti, pradinių klasių mokiniai šoko tautinius, išraiškos šokius, dainavo dainas apie Lietuvą. Mokiniai sukūrė linksmą, plazdančią, spalvingą nuotaiką, kokia buvo pavasario dieną mūsų Lietuva.
Parengė Loreta Drūlienė ir Rita Subatkevičienė

Šventėme jubiliejinę  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventę

Kovo 11-oji yra viena svarbiausių naujausios Lietuvos istorijos datų. Šiais metais sukako 30 metų, kai Lietuva, pirmoji iš SSRS okupuotų kraštų, paskelbė atkurianti Lietuvos Nepriklausomybę. Dalyvavimas šioje švntėje kalba apie Valstybės kūrimo kelią ir šiandien.  Kovo 11-oji mus  suartina, paskatindama nepamiršti šalies kultūros, istorijos ir rodyti pavyzdį jauniems žmonėms. Gimnazijos mokytojai ir mokiniai prisijungė prie šiemet linksmai ir įdomiai švenčiamos jubiliejinės  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventės. Kovo 11-osios rytą skubėjo į šv. Mišias  Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, po to   kartu su eisenos dalyviais persikėlė į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. Šventės lietus nesugadino, o vėjyje plevenančios  vėliavos ir Tautiška giesmė pakylėjo naujoms viltims.

Dailės akcija Lietuvos valstybės atkūrimo trisdešimtmečiui

2020-03-10 d. gimnazijos IIa fojė 2b ir 4b klasių mokiniai vykdė dailės akcija. Mokiniai piešinyje pavaizdavo Lietuvą, upes, jos žmones, o svarbiausia – save. Dailės akcijai vadovavo mokytojos R.Subatkevičienė, E.Gylienė, V.Sakalauskienė, R.Keturkienė, S.Venskūnienė.

Sveikiname 26-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados ,,LIETUVOS RAUDONOJI KNYGA“II (miesto) etapo nugalėtojas!

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos mokinių komandai savo kūriniuose ir vėl pavyko kūrybingai perteikti  požiūrį į gimtojo krašto gamtą ir jos išsaugojimą. Šiemet II (miesto) etape dalyvavo šeši 8, I, II ir IV klasių mokiniai. Dvi dalyvės tapo olimpiados II – jo (miesto) etapo laureatėmis. Vaiva Jasaitė (IVb)užėmė I-ąją, o Andrėja Artemovskytė  (8c ) – III-iąją vietas. Mokinės atstovaus Kauno miestui respublikiniame olimpiados etape Kybartuose. Mokines ugdė dailės mokytojos Rasa Klingaitė ir Rima Keturkienė.

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

Skaitovų konkursas „Esu čionai mylėti“

2020-03-05 įvyko 5-8 klasių mokinių skaitovų konkursas „Esu čionai mylėti“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 30-mečiui paminėti. Konkurse dalyvavo 16 mokinių. Mokiniai deklamavo Just. Marcinkevičiaus, B.Brazdžionio, Maironio, A.Baltakio, J.Erlicko ir kitų poetų eiles. Laureatais tapo E.Ožekauskaitė (5d kl., mokyt. R.Vilkelienė), A.Paschalskytė (8a kl., mokyt. M.Petravičienė), D.Gudaitis (8d kl., mokyt. R.Urbutienė). Dėkojame visiems lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, padėjusiems mokiniams raiškiai perteikti kūrėjų tekstus. 

Patyriminis ugdymas integruotuose vokiečių kalbos, chemijos ir dailės užsiėmimuose

Ia gimnazijos klasės mokiniai tyrinėja savo artimą aplinką ir tai kelia motyvaciją sužinoti, atrasti, pažinti. Jie drąsiai teigia – gimnazijos vandenį tikrai galima gerti! Mokiniai su nešiojama laboratorija EcoLabBox ištyrė gimnazijos vandens kokybę, norėdami patvirtinti hipotezę, kad vanduo yra tinkamas gerti. Naudodamiesi vokišku eksperimento aprašu, mokiniai tyrė vandens pH, nitratų, nitritų, amonio, fosfatų kiekį. Tyrimo rezultatai patvirtino mokinių hipotezę: gimnazijos vanduo atitinka geriamo vandens normas. Taip pat mokiniai nustatė, kad gimnazijos vanduo yra kietas, vos peržengia labai kieto vandens parametrus. Ruošdamiesi pristatyti atliktų tyrimų rezultatus, mokiniai analizavo taikomąją ir informacinę meno funkciją, vizualinės reklamos rūšis, sklaidos būdus, idėjos ir formos ryšį. Tyrimo rezultatus mokiniai pristatė informaciniame plakate ir lankstinukuose. Integruotus užsiėmimus rengė ir vedė chemijos mokytoja Rasa Ratkevičienė, dailės mokytoja Rasa Klingaitė ir vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė.

Mokytoja Jurgita Valentukonienė

Technologijų olimpiada MINIATIŪRA 20×20

2020-02-26 gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių 2020 metų technologijos olimpiados   MINIATIŪRA 20X20  antrasis etapas. Renginio organizatoriai – KPKC, Kauno m. technologijų mokytojų metodinis būrelis ir Juozo Grušo meno gimnazija. Olimpiados tikslai: sudaryti mokiniams galimybę atskleisti technologines ir bendrąsias kompetencijas; ugdyti mokinių kūrybiškumą; atskleisti savitą požiūrį į tradicijų tęstinumą. Olimpiadai darbus pateikė 7 Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai.

KINGS Lietuva-Gruzija!

Vasario 17 dieną jau antrąjį kartą KINGS olimpiadų istorijoje dėl gabiausiojo matematiko vardo varžėsi  Lietuvos ir Gruzijos moksleiviai!  3-12 klasių matematikos olimpiadų finalų laimėtojai iš Lietuvos ir Gruzijos turėjo galimybę susipažinti, pabendrauti, aptarti kultūrų skirtumus, pristatyti savo šalis  anglų kalba!  Tačiau svarbiausias dienos akcentas buvo dalyvavimas Tarptautinėje Lietuvos-Gruzijos matematikos olimpiadoje. Olimpiadoje dalyvavo mūsų mokyklos II gimnazijos klasės mokinys Taurimas  Valeika.  Džiaugiamės iškovotu sidabriniu diplomu bei  sumaniausiųjų mokinių medaliu.

Matematikos mokytoja ekspertė Odeta Stanevičienė

Gerosios darbo patirties sklaidos konferencija

2020-02-19 gimnazijoje vyko mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos konferencija „Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“.Konferencijos programoje – 11 pranešimų. Juos ruošė metodinių grupių pranešėjai. Moderatorius – gimnazijos direktorė U.D.Tumavičienė. Mokytojai dalinosi patirtimi apie mokinių ugdymą neformaliajame švietime, diferencijavimo galimybes anglų, lietuvių kalbos ir kitų dalykų pamokose, dailės, technologijų, chemijos, vokiečių kalbos tarpdalykinę integraciją. Apie  ugdymo suasmeninimą patirtį skleidė matematikos-informacinių technologijų, biologijos, dorinio ugdymo, kūno kultūros mokytojai. Ši konferencija tarsi seminaro ,,Ugdymo personalizavimas“ tęstinumas. Mokykloje labai svarbu, kad kiekvienam vaikui būtų suteikiama galimybė mokytis pagal savo atskirą kelią, todėl mokytojai ieško būdų, kaip pritaikyti ugdymo turinį kiekvienam mokiniui.

Accessibility