Category Archives: Naujienos

Gimnazijos 30-mečio šventė ,,Jūs turite sielą“

Lapkričio 29-ąją šventėme gimnazijos trisdešimtmetį. Jis sutapo su dramaturgo Juozo Grušo 117-osiomis gimimo metinėmis. Šventės credo tapo Juozo Grušo žodžiai, užrašyti aktorei, sukūrusiai Barboros Radvilaitės vaidmenį, Rūtai Staliliūnaitei – JŪS TURITE SIELĄ. Gimnazijai Juozo Grušo vardas suteiktas prieš 20 metų. Jau 15 metų teikiamos vardinės Juozo Grušo premijos, kurių iniciatorė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, abiturientams, daugiausiai pasiekusiems mokslo ir meno srityse. Gimnazijos 30-mečio šventėje svečiavosi ir Lietuvoje gyvenantys, ir užsienio šalyse leidžiantys šaknis  Juozo Grušo premijos laureatai. Taip pat bendruomenę sveikino LR Seimo narys R.J.Dagys ir referentė Kaune D. Juralevičienė, Lėlių teatro direktorius S.Klibavičius, Juozo Grušo memorialinio muziejaus vedėja N.Majerienė, Architektūros studijos vadovė J.Kančienė.

Veiklos, skirtos Juozo Grušo ir gimnazijos jubiliejams paminėti

Minint gimnazijos 30-ąjį jubiliejų įvairių veiklų organizavo užsienio kalbų mokytojai bei mokiniai. Gimnazijos jubiliejui  paminėti vyko tekstų vertimo konkursas „Verčiame Juozo Grušo kūrybą“, kuriame dalyvavo II–IV gimnazijos klasių mokiniai. Jie vertė apsakymo „Užgesusi žvakė“ ištrauką. Mokiniai nuoširdžiai dirbo kaip tikri vertėjai, naudodamiesi  žodynais, rašydami juodraščiuose pastabas.  Atlikti vertimai geri ir įdomūs, nes kiekvienas vertėjas kūrinį interpretuoja kitaip, tačiau geriausiais  išrinkti Kamilė Miliūnaitė (II b), Dovydas Vilkas (IIc), Irūna Simanaitytė (IIId), Laura Strunkevičiūtė (IIIc), Džiugas Jasas (IIIb) bei Markas Merkelovas (IIIa).  Su mokiniais nusprendėme, kad kasmet minėdami  Juozo Grušo gimimo metines ir mokyklos gimtadienį organizuosime šį konkursą. Per praėjusią savaitę užsienio kalbos pamokose buvo kalbama ir apie mokyklos istoriją, mokyklą šiandien. Kūrėme eilėraščius anglų kalba. Rusų kalbos mokytojos su mokiniais dalyvavo konkurse „Myliu Lietuvą“, kurio metu pristatė ir mūsų gimnaziją. Rusų kalbos pamokose mokiniai taip pat pristatė piešinius ir pasakojimus, pradinių klasių mokiniai anglų kalba kūrė projektą, o  abiturientai vedė ekskursijas  5-6 klasių mokiniams.

Anglų kalbos mokytoja Jolanta Kasparienė

Netradicinės pamokos Juozui Grušui – ,,Jautresnis nei kiti“

2018-11-29 Juozas Grušas būtų šventęs 117-ąjį gimtadienį. Dramaturgo atminimas kiekvienais metais pagerbiamas įvairiais renginiais: rengiami mokinių kūrybos konkursai, lankomasi memorialiniame muziejuje. Šiais metais Juozo Grušo gimtadienis sutapo su gimnazijos 30-mečiu. Tradiciškai 5-8, I-II gimnazijos klasių mokiniai lankėsi kūrėjo namuose-memorialiniame muziejuje, kur edukacijos pamokas vedė muziejaus direktorė Nijolė Majerienė. Lapkričio 27 d. aktų salėje vyko istorijos ir lietuvių kalbos integruota pamoka „Istorija dramaturgo Juozo Grušo kūryboje“.  Lapkričio  30 d. pirmoji pamoka visiems gimnazijos mokiniaims skirta prisiminti kūrėjo gyvenimą ir kūrybą. Pamoką paruošė lietuvių kalbos mokytoja Rasa Urbutienė. Staigmeną Juozo Grušo gimtadieniui pateikė ir teatro būrelio, kuriam vadovauja aktorė ir režisierė Daiva Škelevaitė, III-iųjų gimnazijos klasių mokiniai, debiutavę su spektakliu „Visada lieka viltis“ (pagal Juozo Grušo dramas „Cirkas“ ir „Meilė, džiazas ir velnias“). Taip pat gimnazijoje svečiavosi VDU „Rasos“ gimnazijos choras. Tai direktorės Nijolės Šimienės dovana mokiniams gimnazijos ir Juozo Grušo gimtadienių proga. Be to, po pamokų daugybė mokinių ir mokytojų dalyvavo šv. Mišiose už gimnazijos bendruomenę Šilainių parapijos Šv. Dvasios bažnyčioje. 

Lietuvių kalbos mokytoja Lina Dekerienė

Mokinių kūrybos konkurso ,„Pegaso plunksna – 2018“ kūrėjų šventė

2018-11-28 d. 5-8, I-IV klasių mokinius  į netradicinę pamoką – popietę pakvietė mokinių kūrybos konkurso „Pegaso plunksna – 2018“ kūrėjai. Konkursas ir renginys vyksta jau trečius metus. Šiemet jis skirtas Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos 30-mečiui ir dramaturgo Juozo Grušo 117-osioms gimimo metinėms. Konkursui darbus pateikė 32 mokiniai. Vertinimo komisija atrinko geriausius, kurių  autoriai savo kūrinius skaitė renginio metu. Šventėje dalyvavo gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, direktorės pavaduotojai ugdymui Darius Talijūnas ir Vilija Demjanova. Gimnazijos direktorė pasveikino jaunuosius kūrėjus, pasidžiaugė jų išskirtiniu gebėjimu kurti poeziją, dėkojo, kad kūrėjų darbuose atsirado vietos ir mokyklos temai. Direktorės pavaduotojas ugdymui Darius Talijūnas visus konkurso dalyvius apdovanojo padėkomis, o laureatams įteiktė ir mokinių rankų darbo dovanas. Taip pat šventėje išgirdome neseniai susikūrusios muzikos grupės ,,Gaudium“ dainų (muzikos mokytoja Eglė Grybienė). Maloniai visus nuteikė 5d kl. mokinio Kristijono Gorodeckio atliekama daina ,,Laikas“. Taip pat netrukus galėsime skaityti ir šio konkurso mokinių kūrybos knygelę. 

Psichologijos pamoka kitaip

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos gimnazistų galimybė –  psichologijos pamokos skirtingose mokymosi erdvėse. Šį kartą psichologijos pamoka vyko kitaip –  Socialinių mokslų kolegijoje. Gimnazistai susipažino su kolegijos studentais, dėstytojais. Be to, įsitraukė į įvairias veiklas, atliko užduotis kartu su studentais. Tokios pamokos suteikia galimybę pažinti kitas ugdymo įstaigas, mokytis kitose aplinkose ir susipažinti su įvairiais žmonėmis, atrasti, įgyti patirties, bendrauti ir bendradarbiauti, lavinti emocinius ir socialinius įgūdžius.

 Psichologė Greta Jakaitė

Naudingos pamokos KTU Cheminės technologijos fakultete

2018-11-22 d. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos IIa, IIb klasės moksleiviai vyko į KTU cheminės technologijos  fakultetą. Fakulteto fojė puošia mūsų gimnazijos mokinių darbai.  Įspūdingą  darbų ekspoziciją sukūrė gimnazijos dailės mokytojos Jūratė Gudžiuvienė ir Meilė Kalinienė. Fakulteto auditorijoje  klausėmės  paskaitos  apie „Klimato kaitą“ ,  kurią skaitė docentė Violeta Kaunelienė. Paskaitoje išgirdome  daug įdomių, faktų dėl kokių priežasčių keičiasi klimatas Žemėje. Dėstytoja išsamiai  papasakojo, kas atsitiktų, jei ištirptų ledynai, koks poveikis būtų įvairioms pasaulio šalims. Kartu su dėstytoja diskutavome, kaip kiekvienas iš mūsų turime gyventi, kad sumažintume dabar jau sparčiai vykstančius neigiamus klimato pokyčius. Paskaitos metu mūsų  gimnazistai Renas Nose ir Ugnius Malakauskas pademonstravo geras žinias, teisingai atsakė į dėstytojos pateiktus klausimus. Dėstytoja V. Kaunelienė juos apdovanojo atšvaitais. Džiaugiamės prasmingu bendravimu su universiteto dėstytojais, esame dėkingi KTU Cheminės technologijos fakulteto administracijai už mokiniams organizuojamus įdomius ir naudingus užsiėmimus.

IIa klasės  gimnazistė Milda Bertašiūtė

Praktinė konferencija ,,Menų malūnas“

2018-11-22 d. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje  vyko Kauno miesto ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir mokytojų praktinė konferencija ,,Menų malūnas“. Renginį koordinavo KPKC metodininkė  A. Antanavičienė, Juozo Grušo meno gimnazijos direktorė N. Šimienė. Konferencijos moderatorius Juozo Grušo meno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja V. Demjanova. Konferencijos organizatoriai – pradinių klasių mokytojos metodininkės G. Kairienė, V. Gailiuvienė, J. Kaučikaitė-Radvilienė, R. Subatkevičienė, E. Gylienė, V. Rėkienė. 

Vėlinių susikaupimo valanda

2018-10-25 Juozo Grušo meno gimnazijos ateitininkai parengė Vėlinių susikaupimo valandą ,,Be žemės dar yra dangus“. Renginyje dalyvavo I-II klasių gimnazistai. Maldoje prisiminėme gimnazijos bendruomenės narius, iškeliavusius Anapilin. Gyvenimo trapumas,  prasmės ieškojimas, geri darbai artimui skatino pamąstyti  – kas ir koks aš esu ir kur link aš einu.

Juozo Grušo ateitininkų kuopos vadovė Vida Zulonaitė

100 kamuolių Lietuvos 100- mečiui

Kūno kultūros mokytojai R.Kizikaitė, M.Mankienė, G.Butautė, A.Kizalienė, G.Monkevičius ir A.Mackevičius  kartu su kuruojančia pavaduotoja ugdymui U.Tumavičiene š.m. spalio 17 d. nutarė paįvairinti judriąsias pertraukas ir su 5-10 klasių mokiniais linksmai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės 100-metį, išmesdami į viršų 100 įvairiaspalvių kamuolių už Lietuvą. Akcijoje vyravo gera nuotaika ir geranoriškumas. 

Kūno kultūros mokytoja Rasa Kizikaitė

Edukacinė 8-ųjų klasių mokinių išvyka į Vilnių

Spalio 17 d.  8-tųjų klasių mokiniai su  vadovėmis A. Alinauskiene, R. Ratkevičiene, J. Macijauskiene  lankėsi Vilniaus universitete, VU bibliotekoje, vienoje vaizdingiausių universiteto komplekso dalių – Šventų Jonų bažnyčioje su varpine. Mokiniai sužinojo, kad VU biblioteka įkurta 1570 m. ir iki šių dienų išliko autentiškose erdvėse. Taip pat apžiūrėjo keletą auditorijų,  Pranciškaus Smuglevičiaus, Joachimo Lelevelio, Baltąją sales. Pasivaikščiodami universiteto kiemeliuose, edukacijos dalyviai praturtėjo žiniomis apie asmenybes, susijusias su universitetu nuo XVI a.  Mokiniai edukacinės išvykos potyriais ir gautomis žiniomis dalinsis per lietuvių kalbos, geografijos, istorijos pamokas.

8b klasės auklėtoja J.Macijauskienė

Font Resize
Contrast