Category Archives: Naujienos

Interjero ir eksterjero projektas „TAUTINIO TAPATUMO ŽENKLAI – NEPAVALDŪS LAIKUI. 3D INTERPRETACIJOS “

Lietuvių filosofas Vydūnas yra pasakęs, kad ,,Tėvynę mes visi norime turėti, bet ją reikia pirmiausia savyje sukurti.“ Žodžiai, ataidėję iš praeitų amžių. Išauginti kiekvieno mūsų širdyje ir sąžinėje. Šiandien džiaugiamės Lietuvos atkurtos valstybės 100-mečiu. Tai galimybė įrodyti, kad kiekvienas širdyje turime savo LIETUVĄ. Čia visur gyvena mūsų žodžiai ir dainos, darbai ir meilė. Čia gyvena ir baltas parugių takelis – visų MŪSŲ kelių pradžia į ją – LIETUVĄ. Lietuvos valstybės atkūrimo 100–mečio šventei gimnazijos dailės ir technologijų mokytojai skyrė interjero ir eksterjero projektą „TAUTINIO TAPATUMO ŽENKLAI – NEPAVALDŪS LAIKUI“ ir šventiniam rūbui  pasirinko liaudies audinių raštuose pražydusios tulpės motyvą, į kurį įpynė mūsų TRISPALVĘ. Projekto kuratorė – gimnazijos direktorė Nijolė Šimenė. Lietuvių liaudies audinių lobynas – paveldo dalis –  kalbanti apie meniškumą, tradicijas ir savitumą. Valstybės Atgimimo aušroje lietuviškumas suvoktas kaip  pagarba tradicijoms. Mūsų pasirinktas puošybos motyvas eksterjere ir interjere dera su gimnazijos vizija – liaudies tradicijų puoselėjimu ir pagarba tautiniam identitetui. Antrojo aukšto fojė veikia tekstilės projekto „TAUTINIO TAPATUMO ŽENKLAI – NEPAVALDŪS LAIKUI. 3D INTERPRETACIJOS“ paroda. Projektą įgyvendino taikomojo meno, amatų ir dizaino III kl.  gimnazistai Silvija Blekaitytė, Rita Bubelytė, Viktorija Bubnytė, Goda Cirulytė, Armandas Deltuva, Matas Gobužas, Erika Jasiūnaitė,  Lilija Liovočkina, Lukas Romeika, vadovaujami mokytojos A. Markvaldienės. Tulpių motyvais ir stilizuotomis trispalvėmis papuoštas gimnazijos interjeras ir eksterjeras. Prie pagrindinio įėjimo ateinančiuosius sutinka ŠIMTMEČIO spalvų kompozicija, kurią su mokiniais kūrė dailės mokytojos V. Sakalauskienė, R.  Klingaitė, S. Venskūnienė, R Keturkienė, J. Gudžiuvienė.

Tegul Lietuva visada būna išskirtinis kraštas,  per tūkstančius metų išlaikęs ir išsaugojęs  pačią autentiškiausią kalbą, tradicijas ir liaudies tekstilės meną. Tegul Lietuva žydi ir klesti visose gyvenimo srityse.

Pasižvalgyti po tautiniais motyvais išpuoštą gimnazijos eksterjerą ir interjerą  kviečia Dailės ir technologijų mokytojų kūrybinė grupė

Akcija ,,Pagerbk savanorį ir uždek žvakutę ant jo kapo“

2018 m. vasario 16 d. anksti ryte Juozo Grušo gimnazijos ateitininkai skubėjo prie Šilainių Šv. Dvasios bažnyčios. Pasipuošę trispalvėmis juostelėmis, nešini žvakučių pakuotėmis išvykome į akciją ,,Pagerbk savanorį ir uždek žvakutę ant jo kapo“. Aplankėme savanorių kapus Eigulių kapinėse. Kiekvieno savanorio paminklą perrišome trispalve juostele. Pasimeldę uždegėme atminimo žvakeles. Eigulių kapinėse ilsisi pirmasis Kaune žuvęs savanoris Pranas Eimutis. Netrukus išvykome į Petrašiūnų kapines. Jose pagerbėme savanorį, artilerijos kapitoną Vytautą Lansbergį-Žemkalnį, Lietuvos laisvės gynėją Titą Masiulį, žymius kovotojus už Lietuvos laisvę A. Damušį, Vilties prezidentą S. Lozoraitį, Lietuvos atstovą prie Šv. Sosto K. Lozoraitį, užsienio reikalų ministrą J. Urbšį ir kt. visuomenės ir kultūros veikėjus. Iš Petrašiūnų pasiekėme Panemunės kapines. Aplankę ateitininko,  Vasario 16-osios akto signataro, prezidento A. Stulginskio  kapą, pagerbėme daugybę savanorių, atidavusių gyvybę ginant atkurtą Lietuvos valstybę nuo priešų 1918 m. Taip pat aplankėme Senąsias Kauno kapines, jose trispalve apjuosėme paminklą savanoriams bei uždegėme žvakutes prie savanorių kapų, kuriuos ženklina medžiai, pažymėti jų pavardėmis. Prie kryžiaus 1941 m. birželio 23 d. sukilėliams uždegę žvakutes skubėjome pagerbti žuvusius partizanus prie paminklo ,,Partizanų motinai“. Atminimo žvakutę uždegėme prie kryžiaus ir perrišome trispalve mūsų tremtiniams, amžinai užmigusiems Sibiro platybėse. 

Juozo Grušo ateitininkų kuopos vadovė mokytoja Vida Zulonaitė

Vasario 16-osios minėjimas Kruonio miške

2018 m. vasario 15 d. Kruonio miške vyko Vasario 16-osios minėjimas. Juozo Grušo meno gimnazijos ateitininkai ir skautai dalyvavo Kruonio bažnyčioje Šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos už žuvusiuosius savanorius ir partizanus, gynusius Lietuvos valstybę. Po Šv. Mišių dainuodami patriotines ir liaudies dainas su fakelais rankose pajudėjome didžiule eisena, kurioje žygiavo šauliai, skautai ir mes, Kauno ateitininkai. Pakeliui į mišką  degė laužai, prie kurių folkloro ansambliai dainavo liaudies dainas. Pasiekę miško aikštę, šildėmės prie didelių laužų, klausėmės dainų, pasakojimų apie žuvusius Kruonio miške partizanus. 1946 m. vasario 16 d. trys Didžiosios kovos apygardos partizanai, norėdami Kruonyje iškelti Lietuvos trispalvę, pateko į NKVD ir stribų pasalą ir žuvo. Jų kūnai buvo užkasti Kruonio miške. Palaidojimo vietą ženklina kryžius ir paminklas ,,Partizanui.“ Signalinių raketų šviesoje supratome, kad prasideda imituotas partizanų mūšis. Po mūšio pasivaišinę kareiviška koše dainuodami sugrįžome į autobusą ir išvykome į namus.

Juozo Grušo ateitininkų kuopos vadovė mokytoja Vida Zulonaitė

Kauno miesto ateitininkų meninio skaitymo konkursas ,,Graži tu, mano brangi tėvyne“

2018 m. vasario 14 d. susirinkome į Kauno miesto ateitininkų meninio skaitymo konkursą ,,Graži tu, mano brangi tėvyne“, skirtą Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti. Konkursas vyko B. Brazdžionio mokykloje. Renginyje dalyvavo penki  J. Grušo meno gimnazijos ateitininkai. Jie skaitė B. Brazdžionio, H. Nagio, S. Račiūno, J. Aisčio eiles. Konkurso laureatais tapo S. Kvietkauskaitė, A. Kiliokaitė, L. Maslauskaitė, G. Pareikaitė. Kol vertinimo komisija skaičiavo taškus, ateitininkai rašė laišką Lietuvai, kurį perskaitys Kovo 11-ąją dieną. Pasidžiaugę diplomais ir dovanomis, išklausę trijų geriausių skaitovų deklamuojamas eiles, vaišinomės šventinio stalo gėrybėmis. Į gimnaziją sugrįžome dainuodami ir pakilios nuotaikos. 

Juozo Grušo kuopos ateitininkų vadovė mokytoja Vida Zulonaitė

KTU Cheminės technologijos fakulteto dekano padėka gimnazijos bendruomenei

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos bendruomenei,

Visada smagu dirbti ir ilsėtis jaukioje aplinkoje, kurią sukurti savo jėgomis ir gebėjimais yra labai sunku. KTU Cheminės technologijos fakulteto darbuotojai buvo maloniai nustebinti atsinaujinusia ir pagražėjusia aplinka pirmo aukšto fojė. O tai buvo pasiekta ją papuošus Jūsų gimnazijos mokinių meniniais  darbais. Sausio 19 d. vyko fakulteto 70-mečio minėjimas, kuriame dalyvavo didelis būrys fakulteto absolventų, kurie taip pat labai gerai įvertino kūrinių parodą „Kuriu save“ ir patalpos apipavidalinimą. Fakulteto bendruomenės vardu dėkojame už malonų bendradarbiavimą ir tikimės, kad ateityje fakultetą puoš Jūsų gimnazijos mokinių darbai.

Dekanas    Eugenijus Valatka

 

 

Mokinių raiškiojo skaitymo  konkurso ,,Kelias į Parnasą“ naujienos

Sausio 12 d. Kauno A. Puškino gimnazijoje vyko miesto 9-12 kl. mokinių raiškiojo skaitymo  konkursas ,,Kelias į Parnasą“. Tema „Если душа родилась крылатой...» (pagal M. Cvetajevos ir kitų Sidabro amžiaus poetų eiles). Konkurse dalyvavo mūsų gimnazijos IIc kl. mokinė Kotryna Mordaitė ir Ia kl. mokinė Milda Bertašiūtė.  Jos deklamavo Marinos Cvetajevos eilėraščius. Apdovanotos padėkos raštais. Milda Bertašiūtė pelnė specialų apdovanojimą už artistiškumą.

Mokytoja Svetlana Sapunova

Atminimo liepsnelės – Laisvei

2018 m. sausio 12 d. gimnazijoje vyko pilietinės akcijos Sausio 13-ajai – laisvės gynėjų dienai paminėti.

Minime Sausio 13-ąją

Kiekvieną rytą pabusdami net nepagalvojame, kad žemė, kuria vaikštome, yra mūsų –  ir tik mūsų. Jos su niekuo nereikia dalintis, nereikia bijoti, kad kažkas ją atims. Turbūt tai kaip savaime suprantamą faktą suvokia tie, kurie savo pirmuosius žingsnius žengė laisvoje Lietuvoje ir net nežino, koks yra jausmas, kai virš galvos pakibęs pjautuvas ir kūjis visą visuomenę laikė sukaustęs savo gniaužtuose. Kiekvienų metų sausį  mes skaudžiai prisimename Laisvės kainą. Sausio 12 d. gausus mūsų gimnazijos (6-10 kl.) mokinių būrys vyko į pažintinę ekskursiją  Vilniuje „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti. Mokiniai uždegė atminimo žvakes ant Laisvės gynėjų kapų Antakalnyje ir prie Televizijos bokšto suprasdami, kad  žmonių sutelktumas, vienybė, drąsa gali įveikti tai, kas atrodė neįveikiama.

Mokytojos  A. Alinauskienė, D. Dolinskaitė, J. Sereikienė, L. Žūtautienė

Gimnazija – EU Programos: Erasmus+ KA2 dalyvė

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, kaip partnerinė institucija, nuo 2017-12-01 dalyvauja EU Programos: Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės Inovacijų skatinimui Bendrojo ugdymo sektoriuje projekte „GoScience – kūrybiškumo ir supratimo skatinimas gamtos ir tiksliųjų mokomųjų dalykų mokyme/si.“ (angl. GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learnin). Projekto Nr.: 2017-1-BG01-KA201-036209. Šis projektas – viena iš  STE(A) iniciatyvos gimnazijoje įgyvendinimo priemonių. 2017 metų gruodžio 16-19 d. Florencijoje (Italija) vyko pirmasis projekte dalyvaujančių institucijų vadovų susitikimas, kuriame buvo susitarta dėl projekto įgyvendinimo strategijos. Susitikime dalyvavo projekto koordinatorė gimnazijoje Vida Drąsutė ir už projekto įgyvendinimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė