Category Archives: Naujienos

Parodoje ,,Šv. Kazimieras-lietuvių jaunimo globėjas. 15 metų kartu“ LR Seime

Gimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime organizuojamoje parodoje ,,Šv. Kazimieras-lietuvių jaunimo globėjas. 15 metų kartu“. Parodos Seime iniciatorius -Seimo narys Kazys Starkevičius.  Parodoje –  kolektyviniai mokinių ir mokytojų darbai, sukurti tapybos, grafikos, koliažo, karpinių technikomis ir atspindintys Šv. Kazimiero vertybių ir idėjų sklaidą gyvenime. Parodos atidaryme koncertavo mūsų gimnazijos merginų asamblis- Aistė Narbuntaitė, Deimantė Pociūtė, Goda Ramoškaitė, vadovaujamos muzikos mokytojos Dalios Razumienės. Skambėjo ,,Lietuvių liaudies šokių pynė“ (kankliavo Aistė Narbuntaitė),  partizanų daina ,,Kad ne auksinės vasaros“  ir Jurgos Šeduikytės ,,Nebijok“. Seimo narys Kazys Starkevičius džiaugėsi prasminga  15 metų vykdomo mokinių dailės projekto tradicija. Kalbėjo Seimo nariai Andrius Kupčinskas, Laurynas Kasčiūnas ir Edmundas Pupinis. Šv. Kazimiero ordino magistras Henrikas Armoška-Eismontas kalbėjo apie  Šv. Kazimiero vertybių ir idėjų aktualumą šiandien. Projekto iniciatorius – dailės mokytojas Aidas Augustis –  apžvelgė projekto istoriją ir pasidžiaugė sakraliosios jaunimo kūrybos gyvybingumu Kauno mieste. Parodos atidaryme dalyvavę mokytojai  buvo apdovanoti padėkos raštais, mokiniai padėkomis ir dovanomis.

Dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis

Pailgėję mokslo metai visiškai ne tragedija

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje paskutinė mokslo metų savaitė nuo birželio 11 d. iki birželio 14 d. buvo skirta integruotoms veikloms netradicinėse aplinkose. 5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams vyko integruoti dalykų projektai: socialinių mokslų ir lietuvių bei užsienio kalbų – „Mūsų kaimynai“, „Kalbame angliškai apie gyvūnus“,  gamtos mokslų,  matematikos ir menų projektas „Geometrinės figūros aplink mus“, lietuvių k., muzikos ir menų projektai „Etnografija iš arti“,  „Kuriu save“, gamtos mokslų – „Gamtos mokslų žavesys“ , „Jaunųjų tyrėjų aplinkos“,  „Mokykla – gyvoji laboratorija“. Gimnazistai, vadovaujami fizikos mokytojo eksperto V. Tumavičiaus, atliko projektus ,,Lęšių taikymas optiniuose prietaisuose“ ir ,,Gamtos kaimynystėje“. Naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais ir prie jų kamerų pritvirtintais lęšiukais, mokiniai sukūrė gyvosios ir negyvosios gamtos nuotraukų, fotografuotų 10 kartų didinančiu lęšiuku. II gimnazijos klasių mokiniai lankė užsiėmimus Lietuvos kariuomenės mokykloje.  5-7 kl. mokiniams surengtas ,,Mokslo šou“. Taip pat 6-7 klasių mokiniai žmogaus saugos mokėsi gaisrinėje. Mokinių žingeidumą paskatino susitikimas su filmo ,,Tarp pilkų debesų“ prodiuseriu Linu Naujoku. Taip pat 7-III klasių mokiniai vyko į dailės, žemės meno, fotografijos plenerus VDU Kauno Botanikos sode, Prisikėlimo bažnyčioje, Pažaislio vienuolyne, Kėdainių senamiestyje. Po plenerų gimnazijoje buvo eksponuota mokinių kūrybinių darbų paroda. ,,Kitokio“ mokymosi savaitę baigė istorijos ir tikybos mokytojai, ateitininkai veiklomis, įprasminančiomis istorinę atmintį ir skirtomis Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Kad mokslo metų pabaiga būtų tokia sklandi, prireikė vadovų ir mokytojų kūrybiškumo, bendruomenės sutelktumo. Jie neprailgo.Fizikos projektų nuotraukas galite pamatyti paspaudę nuorodas: 

https://padlet.com/vtumavicius/2018birzelio12 ir https://padlet.com/vtumavicius/2018birzelio11

 

Ateitininkai paminėjo Gedulo ir Vilties dieną

Kauno Juozo Grušo kuopos ateitininkai 2018 m. birželio 14 d. dalyvavo akcijoje ,,Uždek atminties žvakutę prie Tremties memorialo“ Petrašiūnų kapinėse. Išklausę tremtinės Benediktos Ulevičienės pasakojimo apie tremties dalią Sibiro platybėse, pasimeldę, uždegėme žvakutes. Taip pat dalyvavome akcijoje ,,Įsiklausyk, išgirsk, atmink“ prie Nežinomo kareivio kapo VDU Karo istorijos sodelyje. Ateitininkai skaitė tremtinių sąrašus.

Juozo Grušo kuopos ateitininkų vadovė Vida Zulonaitė

 

Gedulo ir Vilties dienos įprasminimui skirtos veiklos

Birželio 14 d. gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, paminėjome Gedulo ir Vilties dieną. Mokiniai rinkosi įvairiausias veiklas, leidusias įprasminti vieną skaudžiausių mūsų istorijos puslapių. Kino filmo „Ekskursantė“ peržiūra mokiniams padėjo suvokti šio laikotarpio emocijas. Po filmo mokiniai su gimnazijos vadovais dalyvavo istorijos mokytojų Jadvygos Jablonauskienės ir Eugenijos Paškauskienės organizuotoje akcijoje „Vilties kelias“, su tikybos mokytojomis Vida Zulonaite ir Audrone Pundiniene vyko į Petrašiūnų kapines, kur prie Tremties memorialo uždegė žvakes. Kiti mokiniai su istorijos mokytojais Valdu Piškinu ir Dalia Dolinskaite bei etikos mokytoju Tomu Pažarausku vyko į Kauno IX forto muziejų, kur mokiniai dalyvavo Gedulo ir vilties dienos minėjime. Renginio metu Užliedžių teatro jaunimo grupė atliko spektaklį „Ištremta vaikystė“, muziejaus darbuotojai pristatė ekspoziciją „Lietuvos gyventojų tremtys antrosios sovietinės okupacijos metais” bei tremtinių rankdarbių parodą. Manome, kad šios edukacinės veiklos padėjo mokiniams giliau ir prasmingiau suvokti tremties reikšmę, atskleisti santykį su Tėvynės istorija.

Istorijos mokytoja Dalia Dolinskaitė

Respublikinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso šventė

2018 m. birželio 8 d. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje įvyko Respublikinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso ,,Po Vyčio ženklu“ laureatų apdovanojimo šventė. Mokiniai kūrybiškai įprasmino Lietuvos valstybės šimtmetį, meno kalba perteikė jauno žmogaus santykį su Tėvyne. Aktyviai konkurse dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai. Laureatais tapo: I amžiaus grupėje R. Vitkauskas (8 m.). ,,Gerasis raitelis“ – III vieta;  II amžiaus grupėje A. Aleknavičius ,,Naujas įsakymas“ – II vieta; 15-18 m. amžiaus grupėje D. Almonaitis ,,Aušros vartai“ – III vieta. Nominacijos įteiktos Ugnei Derkintytei (14 m.) – už savitą meninį sprendimą – ,,Vytis“, Ievai Gasiūnaitei – už iškalbingus ženklus iš praeities – ,,Atmintis“, L. Šletnerytei (14 m.) – ,,Prie Perkūno namų“, Augustei Ūsaitei – už  dailės kalbos įvaldymą – ,,Tautos šventė“, N. Martinaičiui (13 m.) – už įtaigų meninį sprendimą – ,,Mano Vytis“, M. Nerevičiūtei (13 m.) – už tautinio identiteto perteikimą – ,,Vytis“, E. Ramoškaitei (11 m.) – už nuoširdumą ir įtaigumą – ,,Pas močiutę augau“, R. Sidorovui – už dailės kalbos įvaldymą – ,,Dvarelis“.  Konkurso organizatorių iniciatyva išleistas mokinių darbų katalogas ,,Po Vyčio ženklu“, KPKC gegužės mėnesį eksponuota mokinių konkurso darbų paroda.

Pavasarinių dailės plenerų darbų peržiūra-paroda

Kiekvieną pavasarį 7-8, I-III gimnazijos klasių mokiniai išvyksta į netradicines erdves. Kokiu tikslu? Tapyti gamtoje – mokytis iš jos spalvų derinimo, formų įvairovės, išsakyti emocijas. Gamta tiesiog vaikui padeda kurti, duoda impulsų ir suteikia viltį patikėti savo galimybėmis, atrasti. Po 2018 m. pavasario plenerų gimnazijoje įvyko darbų peržiūra, eksponuojama paroda. Prašome į ją užsukti ir pamatyti, kaip mokiniai gamtoje atsiveria išradingumu, kaip ištrykšta jų kūrybiškumas.

Pavasaris pašaukia kurti

Pavasaris pašaukia kurti. Mūsų gimnazijos mokiniai, kuriems vadovavo dailės mokytojai Vyta Sakalauskienė, Rasa  Klingaitė, Rima Keturkienė, Aušra Lavickienė, Sima Venskūnienė, Ričardas Venskūnas, Jūratė Gudžiuvienė, Aidas Augustis,  2018 m. birželio atrąją savaitę kūrybiškai papildė veiklų netradicinėse aplinkose planą, sėkmingai dalyvavo tapybos, fotografijos, žemės meno pleneruose: 7 kl. mokiniai – VDU Kauno botanikos sode stengėsi rasti kuo įvairesnių gamtos formų ir spalvų, aštuntokai vyko į Pažaislio vienuolyną, I gimnazijos klasių mokiniai tapė Kėdainių senamiesčio erdvėse, III kl. gimnazistai vykdė  tapybos, fotografijos ir žemės meno projektą ,,Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje“. Už savitus fotografinius ieškojimus mūsų mokinės apdovanotos III vietos diplomu: Undinė Tumavičiūtė (IVb kl.), Danielė Butkevičiūtė, Ugnė Laukytė, Aistė Seniutaitė (Ia kl.), Lilija Liovočkina,  Viktorija Bubnytė (IIIc kl.), Silvija Blekaitytė (IIIb kl.).  Mūsų gimnazijai įteikta Kristaus Prisikėlimo bazilikos klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus padėka. Po plenerų gimnazijos IIa. Fojė surengta mokinių darbų paroda.

Dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis

Sėkmingas dalyvavimas konkurse ,,Sveikinu Žemę“

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo Kauno jaunųjų turistų centro organizuotame nuotraukų, piešinių ir karpinių konkurse ,,Sveikinu Žemę“. Deimantė Pociūtė (8a kl.) už fotografijas laimėjo I, Milda Bertašiūtė (Ia kl.) už piešinį  II , Undinė Tumavičiūtė (IVb kl.) už fotografijas  III vietas. Laimėtojai apdovanoti laureato diplomais ir prizais. Padėkos raštais  apdovanoti  Domantas Melys (IVd kl.), Kasparas Kvilis (IIIb kl.), Barbora Vaivaraitė (IIIa kl.), Goda Cirulytė (IIIa kl.), Ieva Keruckaitė , Elona Čečytė (IVb kl.), Malesta Padgornaitė (8c kl.), Kamilė Valnickaitė (7b kl.), Justė Ulytė ir Karolina Svinkūnaitė (7d kl.).
Mokinius konkursui paruošė Aidas Augustis, dailės mokytojas ekspertas.

Apdovanojimai Istorinėje LR Prezidentūroje

Šiais mokslo metais vyko daug konkursų istorine tematika. Istorijos mokytojai skatino gimnazistus juose dalyvauti, kad šie įgytų patirties, žinių, pasitikėjimo. Sėkmingiausi konkursai buvo kovo 20 dieną Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijoje vykusiame Kauno miesto 10-ųjų klasių mokinių protų mūšyje-viktorinoje „Lietuvos nepriklausomybės šimtmetis istorijoje, literatūroje ir mene“. IIc ir IId klasės gimnazistės Justė Kavaliūnaitė, Klementina Leonavičiūtė, Eglė Striškaitė, Irūna Simanaitytė laimėjo II vietą. Balandžio 13 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje vyko Kauno miesto mokyklų 7–ųjų klasių istorinė-tautinė viktorina „Iš praeities versmių“. Joje dalyvavo 7a klasės mokinių komanda, kurią sudarė Kipras Bazevičius, Mykolas Brazaitis, Viltė Miliūnaitė, Mantas Valeika. Komandos muzikiniam prisistatymui  talkino 5b klasės mokiniai Motiejus Brazaitis ir Dominyka Kairytė. Mokiniai puikiai atliko viktorinos užduotis ir laimėjo I vietą. Gegužės 25 d. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje vyko Kauno miesto mokyklų 9 (I-ųjų gimnazijos) klasių mokinių konkursas-protmūšis „Carų valdžioje“. Konkurse dalyvavo Ia klasės mokinių komanda, kurią sudarė Melita Frolovaitė, Simas Korolis, Nedas Norvaiša, Justas Norvaiša, Renas Nose. Mokiniai sėkmingai įveikė penkis protmūšio etapus ir laimėjo II vietą. Gegužės 31d. konkursų laimėtojai ir juos ruošusios istorijos mokytojos Eugenija Paškauskienė ir Jadvyga Jablonauskienė buvo pakviestos į Kauno miesto švietimo skyriaus apdovanojimų šventę, kuri vyko Istorinėje LR Prezidentūroje.

Istorijos mokytoja Jadzė Jablonauskienė

Ateitininkų edukacinė išvyka

2018 m. gegužės 16 d. Juozo Grušo kuopos ateitininkai keliauja maršrutu ,,Anykščiai-Rokiškis-Kavarskas“. Sustojame prie Šeimyniškėlių piliakalnio, o mus pasitinka Karaliaus Mindaugo pilis ,,Voruta“. Žavėjomis nuo Lajų tako atsivėrusia Šventosios upės panorama. Keliavome į Siauruko geležinkelio stotį, vaikai vairavo traukinuką patys. Geležinkelio stotyje gidas supažindino su Siauruko istorija. Po to lankėmės traukinių depe, mokiniai tapo šios stoties darbuotojais ir turėjo galimybę vairuoti traukinį. Pabuvoję A. Baranausko klėtelėje, A. Vienuolio namuose-muziejuje, apkabinę Puntuko akmenį, iš Anykščių iškeliavome į Rokiškio grafo Tyzenhauzo dvarą. Mokiniai susipažino su liaudies meistro L. Šepkos drožinių ekspozicija. Nuostabioj meno erdvėj gėrėjomės senoviniais baldais, dvarininkų drabužiais, indais, medžioklės trofėjais. Aplankėme gotikinę Rokiškio šv. Mato bažnyčią,  Nepriklausomybės aikštėje iškilusį paminklą Laisvei. Taip pat įlipome į Aukštutinį bokštą, iš kurio atsivėrė miesto panorama. Tvenkiniuose prie dvaro kalbinome juodąsias gulbes. Iš Rokiškio grįždami į Kauną užsukome į Kavarską. Mokiniams įspūdį paliko šv. Jono Krikštytojo šaltinis, trykštantis iš žemės gelmių. Lankėmės bažnyčioje, mokiniai sužinojo daug įdomaus apie jos pastatymą. Teko vasaros karštyje atsigaivinti ir prie Kavarsko užtvankos. 

Juozo Grušo kuopos vadovė Vida Zulonaitė