Category Archives: Naujienos

Kalėdų viešnios apdovanojimai

Baigėsi Kauno miesto ugdymo įstaigų aplinkos puošimo ir kalėdinių akcentų konkursas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ Šių metų mūsų  kalėdinio puošimo tema – „Tegu žydi ledo gėlės Kalėdų naktį stebuklingą“. Ji atsispindėjo gimnazijos interjero dekore, langų karpiniuose, kalėdinėse floristinėse kompozicijose. Sausio 8 d. apdovanojimų šventė vyko Kauno miesto savivaldybėje. Pastangos  tinkamai įvertintos – gimnazija tapo laureate, apdovanotos trijų puokščių kūrėjos. Tai mokytojos Aldonos Markvaldienės mokinės, sukūrę kompozicijas, Raminta Miniauskaitė („Viskas ratu“ – diplomas), Austėja Giedraitytė  („Sninga“ – diplomas), Gabrielė Kačiulytė ir Adrija Kiliokaitė ( „Sindesys“ – padėka).

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

 

Atmintis gyva, nes liudija

Sausio 13-osios rytas gimnazijos bendruomenę pasitiko simboliniais laužais, primenančiais kruvinosios nakties žmonių vienybę. Vykdydami pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“ kiekviename lange uždegėme žvakelę. Per pirmą pamoką prisiminėme istorines 1991-ųjų akimirkas, parodžiusias Lietuvos žmonių drąsą ir pasiaukojimą. Pilietine akcija pagerbėme Sausio 13-osios didvyrius. Mokytojų Eglės Grybienės ir Artūro Sinkevičiaus mokinių atliekamos dainos, eilėmis išsakyti jausmai sukūrė jautrią ir prasmingą nuotaiką, įprasminusią Laisvės Gynėjų dieną.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

 

Edukacinė išvyka „Laisvės ir gyvybės keliu“

Sausio 13-ąją 6 b, 6c, 6d klasių mokiniai su mokytojomis Albina Alinauskiene, Rasa Urbutiene, Eugenija Paškauskiene vykdėme edukacinę pamoką Vilniuje. Antakalnio kapinėse pagerbėme žuvusius Laisvės gynėjus, giedojome Tautišką giesmę ir vykome į Nepriklausomybės aikštę, kur 12 val. prasidėjo iškilminga vėliavos pakėlimo ceremonija, karinė eisena. Šalies vadovai sveikino su šia prasminga švente. Televizijos bokštas-paskutinis išvykos lankytas objektas, kuris pasitiko mus skendintis ūke. Prie įamžinimo vietų tiesėsi gėlių ir žvakelių liepsnų takas, kurį puošėme ir mes. Jautėmės svarbūs ir pakiliai nusiteikę, širdimi išgyvenę šios dienos esmę.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Pagarba Lietuvos Laisvės gynėjams

2020-01-13 Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai ir ateitininkai, tikybos mokytojos A. Pundinienė, V.Zulonaitė, etikos mokytojas T. Pažarauskas dalyvavo Įgulos bažnyčioje Šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos už Lietuvos laisvės gynėjus, žuvusius prie Televizijos bokšto Vilniuje. Susikaupę maldoje, išgirdę Dievo Žodį, išklausę kunigo įkvepiančio pamokslo, kiekvienas galėjome paklausti, ką aš padariau, kad Lietuva būtų laisva? Po Šv.Mišių išvykome į Petrašiūnų kapines, aplankėme Lietuvos Laisvės gynėjo Tito Masiulio amžino poilsio vietą. Maldoje susikaupę uždegėme atminimo žvakeles.

Tikybos mokytoja, ateitininkų vadovė  Vida Zulonaitė

Konkurso sėkmė

J.Grušo meno gimnazijos 2-12 klasių mokiniai dalyvavo Kauno arkivyskupijos kalėdinių sveikinimo atvirukų „Su šventomis Kalėdomis“ konkurse. Konkurso laureatais tapo Atėnė Adrija Aleškevičiūtė (3c), Andrėja Artemanovskytė – mokyt. A.Lavickienė, A.Pundinienė; Rusnė Pakalniškytė (Id) – mokyt. R.Keturkienė, V.Zulonaitė. Mokinių Gabrielės Giliūtės (8c), Gabrielės Rinkevičiūtės (Id) ir Viltės Bagdonavičiūtės (5c) kalėdiniai atvirukai  atrinkti į gražiausių atvirukų parodą. Sveikiname laureatus ir linkime kūrybinų ieškojimų kituose konkursuose.

Tikybos mokytojos A. Pundinienė ir V. Zulonaitė

Fotomenininko Romain Cavallin susitikimas su mokiniais

Prancūzų fotomenininkas Romain Cavallin 2020-01-09 Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos moksleiviams surengė edukacinį užsiėmimą, kurio metu papasakojo apie šiuo metu Kaune atliekamą meninę rezidenciją bei pristatė savo kūrybinę praktiką. Taip pat pasikalbėjome apie KAUNAS PHOTO veiklą ir pasidalinome festivalio leidiniais. Po užsiėmimų Romain nepraleido progos užfiksuoti kelių Šilainiuose styrančių antenų.

Juozo Grušo meno gimnazijos vadovų kaita

2019-12-18 įvyko Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos vadovų kaita. Ši diena – paskutinė darbo diena 22 metus gimnazijai vadovavusiai direktorei Nijolei Šimienei. Dėkodama už garbingai ir išmintingai atliktas pareigas bendruomenė surengė šventę, kurioje  dalyvavęs Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis  direktorei įteikė Jono Vileišio medalį už nuopelnus miestui ir Lietuvai. Nuo 2019-12-19 Kauno tarybos sprendimu gimnazijai vadovauja Undinė Diana Tumavičienė. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Dekerienė

Advento dainų vakaronė

Gruodžio 19 d. įvyko tradicinė Advento vakaronė. Mokiniai ir tėvai ne tik dainavo adventines dainas, bet atliko  mokytojo A. Sinkevičiaus paruoštas užduotis:  gilinosi į Advento dainų prasmę, dalinosi patirtimi apie šio laiko papročius, tradicijas. Už šventės organizavimą atsakingos pradinių klasių mokytojos V.Juodienė, G.Kairienė, V.Gailiuvienė, J.Kaučikaitė-Radvilienė, R.Subatkevičienė. Mokytoja E.Gylienė su mokiniais vakaronei kūrė verpstes ir Advento dainas vizualizavo. Prieš vakaronę vyko dailės ir technologijų mokytojų organizuota mokinių pagamintų  darbų mugė. Lėšos, surinktos pardavus dirbinius, perduotos Šilainių parapijos Šv.Dvasios bažnyčios Caritui ir bus skirtos Šilainių mikrorajono socialinės pagalbos reikalingoms šeimoms.

Mokytoja Erika Gylienė

Susitikimas su ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviu

Gruodžio 12 dieną gimnazijos aktų salėje 6-10-ųjų klasių mokiniai susitiko su ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviu Augustu  Kišonu. Kartu su šešiolika narių jis vyko į Kazachstaną, aplankė ir sutvarkė 18 lietuvių tremtinių  kapinių, lietuvių atminimui įprasminti pastatė du koplytstulpius ir kryžius. Svečias motyvavo gimnazistus, kad jie išdrįstų dalyvauti atrankoje, papasakojo, kokius jausmus ir patirtį įgijo šioje prasmingoje istorijos kelionėje.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Jaunoji karta panaikins korupciją

2019 m. gruodžio 13 d. minėjome Tarptautinę antikorupcijos dieną ir debatavome tema: „Jaunoji karta panaikins korupciją“. Debatų dalyviai – 8-ųjų klasių mokiniai. Teigiančiųjų pusei atstovavo Džiugas Kiškionis, Viltė Minkevičiūtė ir Elžbieta Paužaitė,  o neigiančiųjų  – Deivydas Gudaitis, Edita Miliūkaitė ir Evija Babiliūtė. Gimnazistai drąsiai reiškė mintis, argumentavo ir įrodinėjo. Teisėjų objektyviu sprendimu debatus laimėjo neigiantieji.

 Debatus organizavo debatų klubo „Totas“ vadovas Tomas Pažarauskas

 

Accessibility