Buriasi humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus įgyvendinančios Lietuvos gimnazijos

2020 m. vasario 7 dieną Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje vyko metodinė – praktinė konferencija „Šviesus protas ir gera širdis“, kurioje dalyvavo gimnazijos direktorė Undinė Diana Tumavičienė bei technologijų mokytoja metodininkė Ingrida Raguckienė. Konferencijos tikslas – suburti Lietuvos ugdymo įstaigas, įgyvendinančias Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus, pasidalinti savito ugdymo praktika bei  gerąja patirtimi, sudarant vienminčių klubą „Obuolys“. Tai Klaipėdos Vydūno, Kauno Juozo Grušo meno, Vilniaus Tuskulėnų, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos, taip pat  renginio iniciatoriai bei organizatoriai  Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija. Konferencijos baigiamasis akcentas – bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. Numatyta organizuoti bendrus renginius, bendradarbiauti vykdant kultūrinę veiklą, keistis gerąja patirtimi, įgyvendinat pasirinktą ugdymo modelį. Veiklos bus aptariamos rengiant kasmetines konferencijas vis kitoje naujai suburto klubo „Obuolys“ gimnazijoje.

 

Accessibility