Bibliotekos renginiai

2021-2022 mokslo metais 11-ųjų klasių mokinės Kornelija Pikšrytė, Kamilė Valnickaitė ir 2b klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame integruotame vokiečių kalbos-dailės projekte „Tegul lėlės šoka“. Projektą organizavo Vokietijos Nordrhein-Westfalen kultūros ir mokslo bei mokyklos ir švietimo ministerijos. Vaikai pasirinko pasaką „Čipolino nuotykiai“ ir iš modelino gamino pirštų lėles – personažus, parengė vokiškus aprašus ir situacijas. Mokiniams talkino mokytojos E.Gustauskienė, E.Gylienė, J.Gudžiuvienė, A.Lavickienė. Projektinis darbas  puikiai įvertintas, mokiniai pripažinti 2022 metų projekto nugalėtojais – apdovanoti pripažinimo raštais, atminimo dovanėlėmis ir 100 eurų prizu. Už uždirbtus pinigus mokiniai nutarė apsilankyti „Lazertrone“ – pramoginiame žaidime lazeriniais šautuvais.

2021-2022 mokslo metais gimnazijos mokiniai pirmą kartą dalyvavo konkurse, kurį pasiūlė Austrijos (Vienoje) trumpų filmų kūrimo komanda. Vaikams pasiūlyta parengti vaidinimą vokiečių kalba ir jį nufilmuoti. 7a klasės mokiniai pasirinko du lėlių vaidinimus pagal lietuvių liaudies pasakas: „Ožka melagė“ ir  „Dangus griūva“. 10-11- ųjų klasių mokiniai pasirinko iš pateiktų vokiškų kūrinių vaidinti Brolių Grimų pasaką „Bremeno miesto muzikantai“. Šiame vaidinime privalėjo padaryti dvi akivaizdžias turinio klaidas. Ar pastebėjote filmuke?  Vyko smagios repeticijos, kurios pareikalavo daug kantrybės, tylos ir komandinio darbo susitelkimo. Vaikams talkino vokiečių kalbos mokytoja Elvyra Gustauskienė, dailės mokytojai Rasa Klingaitė ir Aidas Augustis. Mokiniai apdovanoti pripažinimo raštais ir gavo kodus prieigai prie filmų vokiečių kalba.

2021-2022 m.m. IIc ir 4c klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame integruotame vokiečių kalbos-dailės projekte „Tegyvuoja Baba Marta“. II gimnazijos klasių mokiniai kūrė trumpas istorijas vokiečių kalba pagal Bulgarijos legendą apie močiutę Martą, kuri valdo metų laikus – orai priklauso nuo Martos nuotaikos. Ketvirtokai istorijas iliustravo. Projektą organizavo Vokietijos Nordrhein-Westfalen kultūros ir mokslo bei mokyklos ir švietimo ministerijos. Mokiniams talkino mokytojos E.Gustauskienė, L.Drulienė, S.Venskūnienė. Projektinio darbo dalyviai pripažinti 2022 metų laureatais ir apdovanoti  Vokietijos Nordrhein-Westfalen kultūros ir mokslo bei mokyklos ir švietimo ministerijos pripažinimo raštais bei 300 eurų prizu. Džiaugiamės sėkme!

Kasmet balandžio 2-ąją, minint Hanso Kristiano Anderseno gimtadienį, švenčiama Tarptautinė vaikų knygos diena. Minint šią dieną gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda „Gražiausios H.K.Anderseno pasakos“. Taip pat trečiųjų klasių mokinių komandos dalyvavo viktorinoje „Berniukas iš Odensės“. Bibliotekininkės papasakojo mokiniams apie H. K. Anderseno gyvenimą ir kūrybą, pasakojimą iliustruodamos skaidrėmis. Atlikdami užduotis mokiniai pasitikrino, kaip gerai žino H. K. Anderseno pasakas, panaudojo naujai išgirstą informaciją apie rašytojo biografiją bei jo atminimo įamžinimo vietas. Smagu, kad visi puikiai įveikė  užduotis.

Kovo 16-ąją, įžymiojo knygnešio Jurgio Bielinio gimimo dieną, Lietuvoje pagerbiami knygnešiai. Šią dieną gimnazijos bibliotekoje buvo parengta knygų paroda „Lietuviško žodžio skleidėjai“, vyko 4-ųjų klasių mokinių viktorina ‚,Knygnešių keliais“. Viktorinos tikslas – pagerbti ir prisiminti knygnešius, kurie lietuvių kalbos draudimo metais rizikuodami savo laisve ir gyvybe platino lietuviškas knygas. Kiekvienai klasei atstovavo 6 mokinių komanda. Vaikai žiūrėjo filmo „Knygnešys“ ištrauką apie lietuviškų knygų rizikingą gabenimą ir slėpimą. Mokiniams parodytos skaidrės, kuriose pateikta informacija, susijusi su knygnešyste: spaudos draudimo  laikotarpio šviesuoliai, leidiniai ir veikusios pogrindinės spaustuvės bei mokyklos, lietuviškų knygų slėptuvės, svarbios datos ir kiti knygnešystę įprasminantys dalykai. Mokiniai turėjo atsakyti į 20 klausimų. Pasidalinome mintimis apie knygnešių sunkią, bet prasmingą veiklą, jų žygdarbio herojiškumą ir reikalingumą ateities kartoms saugant lietuvišką žodį. Visiems viktorinos dalyviams įteikti padėkos raštai ir saldžios dovanėlės.

Kovo 4 d. gimnazijos bibliotekoje parengta 4c klasės (mokyt. Loreta Drūlienė) mokinių piešinių paroda „Mano Lietuva“, skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Mokiniai pristatė savo piešinius, išsakė mintis apie tautos laisvės svarbą, Lietuvos grožį ir meilę savo kraštui. Mes galime šiandien, ypač karo Ukrainoje akivaizdoje,  įvertinti, kad turime taip daug – turime laisvą Lietuvą. Mylėkime ir branginkime savo Tėvynę, puoškime ją  mažais ir dideliais darbais!

,,Trispalvės skrydy – mūsų Laisvė, / Valstybės šauksmas – aš gyva!“

Vasario 7-23 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda ,,Trispalvės skrydy – mūsų Laisvė”, skirta vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.  Lietuvos valstybės atkūrimo diena – viena svarbiausių datų Lietuvos valstybingumo kelyje, simbolizuojanti mūsų tautos stiprybę, skatinanti tausoti prieš daugelį metų mūsų prosenelių iškovotą valstybingumą. Mokiniai  skaitė ištraukas apie Vasario 16-osios akto priėmimą iš žymių visuomenės veikėjų – P. Dagilio, M. Biržiškos, S. Kairio, P. Klimo, A. Stulginskio – atsiminimų. Prisimindami Tautos kelią į laisvę, visi kartu stiprinkime ir puoselėkime savo šalį! 

2021 m. lapkričio mėnesį gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda „Gyvenimas yra aukščiausia vertybė“,  skirta  dramaturgo, prozininko, vertėjo, eseisto, kultūros veikėjo Juozo Grušo 120 – osioms gimimo metinėms paminėti. Šiai progai skirtoje parodoje eksponuojami leidiniai apie Juozo Grušo gyvenimą bei rašytojo prozos ir dramaturgijos kūriniai. 

2021 m. spalio  20-28 d. gimnazijos bibliotekoje lankėsi 1-ųjų klasių mokiniai. Vaikai susipažino su įvairiomis knygomis, saugomomis bibliotekoje: didžiausia, mažiausia, sunkiausia, atskiromis vaikiškų knygų serijomis bei skaitomiausiomis knygelėmis, taip pat pavartė enciklopedijas bei žinynus. Mokiniams  paaiškintos elgesio taisyklės bibliotekoje ir reikalavimai imant bei grąžinant knygas. Mokiniai apžiūrėjo knygas, skirtas mažiausiems skaitytojams, noriai pasakojo apie mėgstamiausias knygeles, atsakė į bibliotekininkių klausimus apie kūrinių herojus. Visi mažieji svečiai tapo naujais skaitytojais ir pasirinko pirmąją patikusią knygą gimnazijos bibliotekoje.

2021 m. spalio mėnesį gimnazijos bibliotekoje parengta senų  knygų paroda „O knygos išlieka“. Parodą parengė bibliotekininkės Elvyra Gustauskienė, Elena Urbutytė ir anglų kalbos mokytoja Jolanta Kasparienė, paskolinusi daug knygų iš savo asmeninės kolekcijos. Šioje parodoje eksponuojami kūriniai anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, švedų kalbomis. Tai mokomosios ir vaikiškos knygos, eilėraščių ir prozos rinkiniai, Biblijos istorija, anekdotai, patarimai gydytojams, dramos, žodynai. „Knygą, kaip ir duoną, gaminti žmonės mokėsi ištisus tūkstantmečius. Ji prasidėjusi primityviais piešiniais uolose, įrašais akmeninėse ir molio plokštėse, palmių lapuose, bambuko lentelėse…“ Mokiniai sužinojo  faktų apie pirmųjų knygų atsiradimo istoriją Egipte, Indijoje, Kinijoje, Rusijoje, jų gamybą nuo Mesopotamijos laikų iki XX a., vaikai matavo žingsniais gimnazijos koridoriuje Toros rankraščio ilgį, paskaitė ištraukas iš eksponuojamų kūrinių. Seniausios knygos parodoje – H.Heine kūrinio „Bacheracho rabinas“ fragmentas vokiečių kalba (1860 leid.), „Bibijos istorija“ švedų kalba (1872 leid.), L.Enault „Paryžiaus salonas“ prancūzų kalba (1890 leid.), A.Pisemskio „Pilnas kūrinių rinkinys“ rusų kalba (1895 leid.), V. Šekspyro dramos ir eilėraščiai su iliustracijomis, R.Kiplingo „Rikki-tikki-tavi“ anglų kalba (1938 leid.).

Vasario 10 dieną gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Vardan tos Lietuvos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Bibliotekininkės ir mokiniai diskutavo apie Vasario 16-osios istorinę reikšmę ir Nepriklausomybės akto svarbą. Mokiniai susipažino su parodoje eksponuojamais leidiniais, skirtais šiai datai pažymėti. Juk kiekvienas auginame šventę savyje. Branginkime laisvę, džiaukimės ja ir  didžiuokimės didinga Lietuvos istorine praeitimi.

2020 m. sausio 16 dieną gimnazijos bibliotekoje apsilankė gamtos fotografas, ornitologas, rašytojas Marius Čepulis, kuris vedė 4 pamokas apie gyvąją gamtą 1-4 klasių mokiniams. Fotografas pateikė įdomių faktų apie įvairius gyvūnus  iliustruodamas savo paties darytomis nuotraukomis ir garso įrašais. Nestokodamas jumoro, rašytojas sudomino vaikus gyvosios gamtos stebuklais paprastai ir suprantamai paaiškindamas, kodėl geniui negresia smegenų sutrenkimas, kodėl negalima bučiuoti ryškių gyvūnų, kodėl rupūžė merkia akį. M.Čepulis pateikė patarimų,  kaip pabėgti nuo meškos, ką daryti įkandus gyvatei, kaip elgtis radus mažą paukštelį ar gyvūno jauniklį. Vaikai sužinojo, kokie gyvūnai patys stipriausi, nors atrodo visai mažučiai, kurie geriausiai užuodžia , kaip „groja“ žiogai.  Fotografas papasakojo apie savo fotomedžioklės darbo ypatumus – kaip 16 valandų tenka prasėdėti užsimaskavus ir nejudant, norint padaryti retą nuotrauką, kaip mirksta iki pažastų vandenyje, kaip apsirengęs savo paties pagamintu kostiumu apsimeta „gulbe“ ar „arkliu“. Moksleiviai galėjo pasimatuoti specialius fotografo drabužius, padedančius susilieti su gamta ir likti nepastebėtam. Rašytojas atsakė į vaikų klausimus, paragino tausoti gamtą, ja rūpintis ir kiekvienam mokiniui padovanojo sieninį kalendorių su jo paties darytomis gyvūnų nuotraukomis. 

2019 m. spalio 14 d. gimnazijos bibliotekoje parengta 6a ir 6b kl. mokinių piešinių paroda „Rudens dvelksmas“. Mokiniams vadovavo dailės mokytoja R. Keturkienė.

Balandžio 2 diena – Tarptautinė vaikų knygos diena. Šiemet šventės minėjimas ypatingas – Lietuvai teko garbė kurti plakatą ir kreipimąsi į viso pasaulio skaitytojus. Ši užduotis patikėta garsiam knygų iliustratoriui ir rašytojui Kęstučiui Kasparavičiui. ,,KNYGOS PADEDA NESKUBĖTI“,– į skaitytojus kreipiasi žymus rašytojas. Šiais žodžiais mūsų gimnazijoje balandžio 2 d. prasidėjo popietė,  skirta Tarptautinei vaikų knygos   dienai paminėti. Su pradinių klasių mokiniais bibliotekoje susitiko rašytojas Vytautas Račickas. Svečias buvo itin atviras ir nuoširdus, pasakojo apie save ir savo kūrinius, prisiminė jų atsiradimo istorijas, atsakė į mokinių klausimus. Tarp jaunųjų smalsių  skaitytojų ir rašytojo užsimezgė įdomus pokalbis. Svečias atkleidė vaikams skaitymo naudą, skaitė ištraukas iš savo knygų bei pristatė naujausias knygas ,,Kaip Gugis Dzidaras Bugį Badarą nugalėjo“, ,, Mergaitė ir garsiai kalbantis miestas“. Renginio pabaigoje mokiniai turėjo galimybę įsigyti Vytauto Račicko knygų su jo autografu.

Kovo 12 d. gimnazijos bibliotekoje vyko edukacinė pamoka 2-3 kl.mokiniams, kurią vedė edukatorė iš ,,DEBESŲ GANYKLOS‘‘, VŠĮ TERRA PUBLICA leidyklos. Įpratę tiesiog atsiversti knygą, šį kartą vaikai atvertė visą pasaulį ir tai darė žaismingai kartu su profesore Filomena Knygmanyte. Žaisdami gydytojus vaikai susipažino su knygos kūnu, suprato jos struktūrą, lankėsi spaustuvėje (žiūrėjo vaizdo medžiagą), pažino knygos metriką, išmoko aprašyti perskaitytas knygas. Mokiniai taip pat gydė „sergančią“ (suplėšytą, pripaišytą ) knygą ir, pritaikydami edukacinės pamokos metu įgytas žinias, nustatė knygos ligos diagnozę, pateikė rekomendacijas, kaip toliau rūpintis knyga. Užsiėmimo pabaigoje Filomena Knygmanytė  – tituluota knygų gydytoja – pasirūpino, kad edukacinės pamokos metu visi dalyviai užsikrėstų knygų skaitymo virusu. Taip pat už viktorinos metu teisingai atsakytus klausimus profesorė įteikė prizus, padovanojo visiems vaikams skaitymo dienoraščius ir įteikė tituluoto knygų gydytojo diplomą.

2019 m. nuo vasario mėn. 25 d. iki kovo 15 d. gimnazijos bibliotekoje buvo  eksponuojamas  4 a ir 4 b kl. mokinių  kūrybinis darbas „ Pilis “. Mokiniams  vadovavo mokytojos V.Gailiuvienė ir G.Kairienė.   Ekspozicijos metu bibliotekos skaitytojai buvo kviečiami išrinkti įdomiausią  ir  gražiausią kūrybinį darbą. Baigiantis parodai bibliotekos vedėja sukvietė visus dalyvius į biblioteką, padėkojo  dalyvavusiems, palinkėjo kūrybinės sėkmės  ir skaitytojų išrinktus   nominantus apdovanojo padėkomis, prizais-knygomis. Nominantais tapo  4a kl.mokiniai J.Kepalas, A.Kikutytė ir Urtė Ragėnaitė, 4b kl. mokinys G.Malakauskas.

Gruodžio 20 d. gimnazijos bibliotekoje parengta 5-8  ir I gimnazijos klasių mokinių miniatiūrų paroda ,,Žiemos džiaugsmai „. Mokiniams vadovavo dailės mokytoja Rima Keturkienė.

Lapkričio 14 d. gimnazijos bibliotekoje  3-4 klasių mokiniai susitiko su vaikų rašytoja  Neringa Vaitkute. Savo knygose ji  meistriškai supina šiuolaikinį ir mitinį pasaulį. Autorė ne tik papasakojo apie save ir savo kūrybą, bet labai įdomiai  atsakė į įvairius mokinių klausimus. Po pokalbio apie mitologines būtybes rašytoja pasiūlė vaikams nupiešti vieną iš jų. Susitikimo pabaigoje įdomiausių darbelių autorius viešnia apdovanojo prizais, palinkėjo daug skaityti ir būti smalsiems.

Nuo gegužės mėn. 3d. iki birželio mėn.29 d. gimnazijos bibliotekoje parengta 6-8 klasių mokinių piešinių paroda ,,Tautos paveldo ženklai“. Mokiniams vadovavo dailės mokytoja R. Keturkienė.

Balandžio10 d. gimnazijos bibliotekoje įvyko pradinių klasių  mokinių  susitikimas  su rašytoju Virgiu Šidlausku. Jis vaikams pristatė leidyklos „Nieko rimto‘‘ 2017-2018 metais išleistas dvi knygas: „Ulfas ir stebuklinga barzda“ bei   „Ugnikalniukas ieško draugų“. Kūrinių pristatymas vyko netradiciškai. Autorius skaitė, pasakojo, grojo gitara, dainavo, piešė. Išradingai į veiklą  buvo įtraukti ir pradinukai. Kartu visi ne tik traukė smagias daineles apie  Ulfopotamiją, ugnikalniuką bet ir improvizavo. Drąsiausieji nupiešė ir draugams pristatė pagrindinius knygų veikėjus. Susitikimo dalyviams rašytojas su humoru atsakė į  netikėčiausius  klausimus. Nuoširdus, nuotaikingas  susitikimas su vaikų rašytoju Virgiu Šidlausku mokiniams suteikė ne tik  malonių įspūdžių, bet ir sudomėjo jo kūryba.  Po susitikimo pradinukai  įsigijo autoriaus  knygų su autografais.

Kovo 26 – balandžio 6 d. gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Šv. Velykoms artėjant“. Šv. Velykos – svarbiausia daugelio krikščionių šventė. Kartu su Kristaus prisikėlimu ir žmogaus dvasiniu atgimimu svarbūs tapo gamtos pabudimo, gyvybės, derliaus simboliai. Ypatingą dėmesį skiriame margučių magiškiems raštams. Kai kuriuos margučius galima skaityti tarsi raštą. Savo rankomis išdabintas margutis – graži ir pagarbi dovana Šv. Velykų proga. Parodoje skaitytojai supažindinami su Šv. Velykų kilme, tradicijomis, margučių dažymo būdais ir simbolika.
Kovo 12-23 d. gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Jų gyvenimas nušviestas knygos šviesa“. Paroda skirta knygnešiams atminti. Parodoje eksponuojami leidiniai apie lietuviškos spaudos draudimo laikus, 1864-1904 m. veikusias knygnešių organizacijas, draugijas, knygnešių veiklą ir likimus.
 
Vasario 6-28 d. gimnazijos bibliotekoje parengta mokinių piešinių paroda ,,Mano Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Mokiniams vadovavo dailės mokytoja S. Venskūnienė.
Vasario 5-28 d. gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Atkurtai Lietuvai – 100″.
Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
2018 m. sausio 10-15 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“. 1991 sausio 13 dieną nedidelė, beginklė, tačiau vidumi be galo stipri Lietuvos tauta dar kartą įrodė savo vieningumą. Visus žmones siejo vienas bendras Lietuvos laisvės troškimas, kuris ilgai augo ir brendo senelių, tėvų, mūsų visų širdyse ir neleido pabūgti kariuomenės bei tankų. Parodoje pristatomi leidiniai, primenantys 1991m. Sausio 13-osios įvykius.
2018 m. sausio 5-31 d. gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Poeto ir mąstytojo kelias“, skirta rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms. Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967) – vienas žymiausių lietuvių rašytojų: poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, istorikas ir teoretikas, daugiau kaip per penkiasdešimt intensyvaus kūrybinio darbo metų išlikęs pačioje intelektualinio gyvenimo viršūnėje. Rašytojas labiausiai žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais ir psichologiniu romanu „Altorių šešėly“. Parodoje atsispindi  svarbiausi Vinco Mykolaičio-Putino biografijos momentai, kūrybos bruožai,  supažindinama su jo parašytomis knygomis.
 
Gruodžio 1-31 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda  „Adventas – susikaupimo, ramybės ir laukimo metas“. Adventas – tai laikotarpis, pažymintis laiką iki Jėzaus gimimo. Adventas trunka beveik mėnesį. Per tą laiką praeina 4 sekmadieniai. Tai rimties, dvasinio apsivalymo ir apmąstymų metas prieš Kalėdas. Parodoje eksponuojami leidiniai supažindina su Advento kilme, Šv. Kalėdų papročiais ir tradicijomis.
Lapkričio 20-30 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Žodis atveria tiesą“, skirta rašytojui dramaturgui Juozui Grušui. Juozas Grušas  – vienas žymiausių XX a. antrosios pusės lietuvių rašytojų, savo prozoje ir ypač dramaturgijoje sukūręs apibendrintą mūsų amžiaus Lietuvos ir jos žmogaus meninį paveikslą. J.Grušo dramaturgija pasižymi savita problematika, rašytojui aukščiau už viską yra humanistinė žmogaus egzistencijos prasmė, jo vieta gėrio ir blogio kovoje.  Paroda supažindina su Juozo Grušo biografija ir kūryba.
Lapkričio 14 d. švedų rašytojos Astridos Lindgren gimtadienis. 2b klasės mokiniai gimnazijos bibiotekoje susitiko su vienos žymiausių pasaulyje vaikų rašytojos knygos personažu Pepe Ilgakojine, kurią įkūnijo 6b klasės mokinė Rusnė Rupšytė. Bibliotekos vedėja Elena Urbutytė parengė A. Lindgren knygų parodą, ją pristatė, papasakojo mažiesiems skaitytojams apie rašytoją ir jos kūrybą. Susibūrę į komandas, mokiniai rašė laiškus rašytojai ir juos pristatė. Pasibaigus pamokai daugelis rinkosi A. Lindgren knygas ir išsinešė jas skaityti į namus.
 
Lapkričio 10-17 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Astrida Lindgren – mylimiausia vaikų rašytoja“, skirta A.Lindgren 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Astrida Lindgren (1907-2002) gimė Švedijoje. Nuo pat vaikystės Astrida buvo be galo mylima ir globojama. Jos šeimoje visi vaikai augo turėdami nevaržomą laisvę žaidimams ir fantazijai. Tokią gražią vaikystės patirtį rašytoja sudėjo į savo knygas. Vienas po kito gimė keistuoliai knygų herojai – Pepė Ilgakojinė, ant stogo gyvenantis Karlsonas, berniukas Emilis, plėšiko duktė Ronja ir daugybė kitų, kuriuos bemat pamilo viso pasaulio vaikai. Per visą savo gyvenimą Astrida Lindgren buvo apdovanota 59 įvairiais apdovanojimais.Nuo 2003 metų teikiama Astridos Lindgren premija. Šia premija kasmet apdovanojami rašytojai, iliustracijų dailininkai, skaitymą propaguojančios organizacijos ir kultūros darbuotojai, kurių kūryba ir veikla atitinka Astrid Lindgren dvasią.  
Spalio 26 d. gimnazijos bibliotekoje vyko 3-ių klasių mokinių eilėraščių konkurso anglų kalba „Poetry Competition – 2017“ I-as turas. Konkurse dalyvavo 3-ių klasių mokiniai: Rokas Šukauskas (3b), Gustas Andriuškevičius (3b), Medeina Raškinytė (3a), Ignas Savalenkovas (3a), Miglė Kurkytė (3a), Augustė Tamkutonytė (3c), Mantas Dimša (3c) ir Viltė Bagdonavičiūtė (3c). Mokinius konkursui rengė anglų kalbos mokytojos Aušra Zemlerienė ir Aušrinė Varškevičienė. Vertinimo komisija išklausė konkurso dalyvių deklamuojamų eilėraščių, susumavo rezultatus ir Miglę Kurkytę ir Augustę Tamkutonytę išrinko atstovauti mūsų gimnazijai  „Poetry Competition- 2017“ II-ame ture, kuris vyks 2017 m. lapkričio 7 d. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje.
Spalio 12-31 d. gimnazijos bibliotekoje parengta literatūros paroda ,,Žvilgsnis į rašytojo pasaulį“, skirta prozininko, dramaturgo Vinco Krėvės 135-osioms gimimo metinėms paminėti. Parodoje pristatoma Vinco Krėvės kūryba bei svarbiausi jo veiklos etapai. Eksponuojamos bibliotekoje saugomos rašytojo knygos.
 
2017 m. spalio 6d. gimnazijos bibliotekoje vyko K. Binkio pjesės ,,Atžalynas“ inscenizacija. Inscenizaciją paruošė 7 c klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos L. Dekerienės. Mokiniai sukūrė trijų pjesės epizodų inscenizacijas. Jie kalbėjo apie tikrąsias ir tariamąsias vertybes, tikrą draugystę ir pasiaukojimą dėl kito. Kūrinio inscenizavimas – būdas suvokti kūrinį giliau, perskaityti perkeltines jo prasmes.
Rugsėjo 18 d. gimnazijos bibliotekoje parengta 2-3 klasių mokinių piešinių paroda ,,Rudens taku“. Mokiniams vadovavo dailės mokytoja S.Venskūnienė.
Gegužės 10-31 d. gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Vytautas V.Landsbergis – vaikų literatūros kūrėjas.“ Vytautas V. Landsbergis – poetas, publicistas, teatro ir kino režisierius, vaikų rašytojas. Jis yra parašęs pjesių, kurių dauguma jo paties pastatytos įvairiuose šalies teatruose. Pagal ,,Rudnosiuko istorijas“,,,Obuolių pasakas“ bei ,,Angelų pasakas“ Lietuvos teatruose  pastatyta keletas spektaklių.  Pagal knygą ,,Arklio Dominyko meilė“ Vytautas V. Landsbergis yra parašęs libretą operai. Vytautas V. Landsbergis yra pastatęs daug populiarių filmų: ,,Tėvas“, ,,Koncertas“, ,,Verdenė“ ir kt.
O geriausiai Vytautą V.Landsbergį pažįsta  vaikai kaip rašytoją, kuris rašo gražias pasakas. Pasakų jis yra sukūręs daug ir išleidęs keletą knygelių, kurias mėgsta ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Rašytojas Vytautas V. Landsbergis kuria dainas ir jas pats atlieka pritardamas gitara. Jis išleido savo dainų garso įrašų plokšteles: ,,Angelas ant stogo“,,,Sapnas“,,,Trylika brolių“ ir kt.
Vytautas V. Landsbergio pasakų knygos yra išrinktos geriausiomis metų knygomis vaikams: ,,Rudnosiuko istorijos“-1993 m., ,,Arklio Dominyko meilė“-2004 m., ,,Arklio Dominyko brangakmenis“-2011 m. Už savo kūrybą Vytautas V. Landsbergis  apdovanotas daugeliu premijų.

Balandžio 18-30 d. gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Lietuvos piliakalniai – tarsi žemės metraščiai“. 2017-ieji metai paskelbti Piliakalnių metais. Piliakalniai yra baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis. Pagal piliakalnių tankumą Lietuva pirmauja Europoje. Parodoje eksponuojamos knygos, nuotraukos, padavimai ir legendos apie Lietuvos piliakalnius. 

 
Balandžio 5-17 d. gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Šv.Velykų belaukiant“. Su atbundančiu pavasariu, su grįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė – Šv. Velykos. Jų laukimas prasideda nuo Verbų sekmadienio. Velykos senųjų baltų tradicijoje – gamtos atgimimo, o pagal krikščioniškąjį tikėjimą – Kristaus prisikėlimo šventė.
Parodoje eksponuojami leidiniai supažindina su Velykų papročiais, tradicijomis, simbolika, kiaušinių marginimo ir dažymo idėjomis bei technika. Kviečiame aplankyti parodą.
Balandžio 3-30 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta 3b ir 3c klasių mokinių piešinių paroda „Su pavasariu“.Mokiniams vadovavo dailės mokytoja S. Venskūnienė.

 

Kovo 13-20 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Knygnešių keliais“.Knygnešystė – unikalus reiškinys, būdingas tik Lietuvai. Jis atsirado kaip pasipriešinimas carinės Rusijos vykdytai politikai, kai buvo draudžiama spausdinti lotyniškomis raidėmis, lietuvių ir žemaičių tarmėmis. 2004 m. UNESKO knygnešystę įvertino kaip retą ir pasaulyje neturinčią atitikmenų veiklą. Nepriklausomybės atkūrimo metais kovo 16-oji oficialiai paskelbta Knygnešio diena. Pasirinkta būtent ši data, nes tai įžymiojo knygnešio, laikraščių ,,Aušra“ ir ,,Varpas“ bendradarbio Jurgio Bielinio gimtadienis. Šis žmogus, paragintas vyskupo Motiejaus Valančiaus, sukūrė lietuviškos spaudos nelegalaus platinimo tinklą. Vieni knygnešiai patys slapta vykdavo į Mažąją Lietuvą ir iš ten gabendavo leidinius į atokiausius kampelius, kiti knygas tik platindavo vienoje ar keliose parapijose. Beveik kiekviename miestelyje buvo knygų sandėlių, paskirstymo ir pardavimo punktų, neretai ir slaptų bibliotekėlių. Kviečiame bibliotekos skaitytojus aplankyti parodą ir susipažinti su knygnešių veiklą atspindinčiais leidiniais.

Kovo 6-31 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda „2017-ieji – Tautinio kostiumo metai“Tautinis kostiumas šiandien yra svarbus tautos simbolis,mūsų protėvių nagingumo įrodymas,jų grožio sampratos atspindys. Lietuvos Respublikos Seimas pabrėždamas tautinio kostiumo,kaip vieno valstybės simbolių,etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą, 2017 metus paskelbė tautinio kostiumo metais. Parodoje eksponuojami leidiniai supažindina su skirtingų Lietuvos etnografinių regionų tautiniais drabužiais, kurie yra vienodi visoje šalyje,skiriasi tik medžiaga, spalvomis, sukirpimu, puošyba ir vilkėjimo būdu.

 

 

 

Kovo 3 d. mūsų gimnazijos bibliotekoje vyko 1b (mokytoja Erika Gylienė) ir 4b (Rita Subatkevičienė) klasių eilėraščių konkursai. Ketvirtokai renginį pradėjo dainomis apie Lietuvą. Komisijos nariams – bibiotekos vedėjai Elenai Urbutytei,  lietuvių kalbos mokytojai  Linai Dekerienei  ir mokinių tėveliams teko atsakinga užduotis – išrinkti 2 mokinius, kurie garbingai atstovaus savo klasei pradinukų eilėraščių konkurse. Buvo vertinama sceninė laikysena,  įvaizdis, skaitovo gebėjimas įtaigiu žodžiu, mintimi ir emocija veikti klausytojus, taisyklingai tarti žodžius. Nugalėtojais tapo Ditė Lengvinaitė ir Žygimantas Vaitkus (1b klasė), Roberta Dručikaitė ir Gabrielė Matiušovaitė (4b klasė). Sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems sėkmės, varžantis su kitais pradinukais.

Vasario 14-20 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena.“Mūsų istorija turtinga svarbių, pasididžiavimo vertų ir minėtinų datų, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet svarbiausios – valstybinės reikšmės.  Būtent tokia yra Vasario 16-oji diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Vasario 16-oji – tai šventė, simbolizuojanti tautos stiprybę, dvasią ir viltį.
Vasario 2-13 d. gimnazijos parengta spaudinių paroda „Žmogus ir tėvynė B. Brazdžionio kūryboje“, skirta poeto B. Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms paminėti. B. Brazdžionis – poetas, kritikas, vaikų literatūros rašytojas, Poezijos pavasario laureatas, Kauno ir Pasvalio miestų garbės pilietis, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino  I ir III laipsnio ordinais. Popiežius Jonas Paulius II 1989 m. apdovanojo poetą medaliu „Pro Ecclesia et Pontifice“. 1994 m. jam įteiktos VDU garbės daktaro regalijos. Kviečiame susipažinti su poeto B. Brazdžionio biografija ir kūryba.

Nuo 2017 m. vasario 1d. iki vasario 10 d. gimnazijos bibliotekoje eksponuojama keliaujanti Šilainių mikrorajono mokyklų pirmokų paroda „Skirtukas – knygos broliukas“.Darbelius pristatė Tado Ivanausko progimnazijos, Prano Mašioto pradinės mokyklos, „Ryto“ pradinės mokyklos ir  Juozo Grušo meno gimnazijos moksleiviai. Kviečiame aplankyti parodą ir pasidžiaugti mažųjų kūrybiniais darbeliais.

 „Ieva Simonaitytė – gimtojo krašto metraštininkė“ paroda, skirta rašytojos 120-osioms gimimo metinėms paminėti, vyks sausio 17-31 dienomis gimnazijos bibliotekoje. 2017-ieji metai paskelbti Ievos Simonaitytės metais. Rašytoja yra paskutinioji Mažosios Lietuvos metraštininkė, unikali, talentinga, savo kūriniuose vaizdavusi išskirtinius lietuvninkų likimus ir garsinusi Klaipėdos krašto etnografinį savitumą. Ieva Simonaitytė kūrybos kelią pradėjo eilėraščiais, apsakymais, bet išgarsėjo romanu „Aukštujų Šimonių likimas“. Vėlesni romanai – „Pavasarių audroj“, „Be tėvo“, „Pikčiurnienė“ yra mažesnės meninės vertės. Brandžiausias romanas – „Vilius Karalius“. Vėliau parašė autobiografinę trilogiją – „…o buvo taip“,„Ne ta pastogė“, „Nebaigta knyga“, romaną „Paskutinė Kūnelio kelionė“. Didelė gyvenimiška patirtis, stipri vaizduotė, savianalizė, moteriškas įsijautimas į kito dvasią –  būdingi Ievos Simonaitytės kūrybos bruožai. Kviečiame apsilankyti bibliotekoje ir susipažinti su rašytojos biografija ir kūryba.

2017 m. sausio 11-16 d. gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Sausio 13-oji tautos atmintyje“. Paroda skirta 1991 sausio 13-osios įvykiams atminti.
1991-ųjų pradžia tapo mūsų tautos tvirtumo ir pasiryžimo išbandymo laikotarpiu. Ginti laisvės iš visos Lietuvos į Vilnių susirinko dešimtys tūkstančių žmonių. Prie Seimo buvo statomos barikados, gyvu žiedu žmonės apsupo televizijos bokštą, budėjo prie Lietuvos radijo ir televizijos. Taip pat kituose Lietuvos miestuose, miesteliuose, gyvenvietėse budėjo žmonės ir saugojo svarbius valstybės objektus. Praėjo jau 26 metai, kai beginkliai žmonės įrodė, kad valia ir laisvės troškimas yra stipresni net už tankus. Kviečiame prisiminti šią Sausio 13-ąją dieną, susipažinti su parodoje eksponuojamais leidiniais, fotografijomis, dokumentais.

2017 m. sausio 2-31 d.gimnazijos bibliotekoje parengta 5-ųjų klasių mokinių piešinių paroda „Žiemos miniatiūros“.Mokinius ruošė dailės mokytoja SimaVenskūnienė.

„Dovana bibliotekai“
Knygos – tarsi vilties žiburys, praskaidrinantis niūrius žiemos vakarus, pakeliantis nuotaiką, skatinantis turiningą laisvalaikio praleidimą, suteikiantis pozityvių minčių. 2016 m. gruodžio 22 d. 5b klasės mokiniai su auklėtoja Dovile Daukšiene pradžiugino gimnazijos biblioteką Kalėdine dovana – knygomis. Labai džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame moksleiviams ir jų auklėtojai už šią malonią kalėdinę staigmeną. Džiugu, kad bibliotekos fondą papildė 42 populiarios knygos, kurios pritrauks vis daugiau skaitytojų.

Eglutė kitaip. Gimnazijos biblioteka sveikina visus skaitytojus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2017 metais. Tegul jaukumas, šiluma, gerumas ir meilė apgaubia Jūsų namus ir sielas. Artėjančių švenčių proga 7b klasės mokinės A. Baliukaitė, A. Baltrukėnaitė, M. Brazdžionytė, R. Damaševičiūtė ir P. Vyšniauskaitė papuošė gimnazijos biblioteką knygų eglute.

Gruodžio 8 dieną gimnazijos bibliotekoje įvyko pradinių klasių moksleivių susitikimas su rašytoja Nijole Kepeniene. 

Rašytoja šiltai bendravo su vaikais, pasakojo apie savo pirmąją knygelę vaikams „Džiovintas debesėlis“, kurią autorė rašė savo dukrelei Šarūnei. Visų rašytojos knygelių siužetai atsiranda iš paradoksalaus įvaizdžio. Autorė teigė, kad „geriau pasižiūri, pamatai, kad visi daiktai turi savo charakterius, kurie ir sukelia įvairias mintis, o iš tų minčių gimsta trumpesni ar ilgesni pasakojimai“. Pradinukai buvo įtraukti į kūrybinius bandymus ir patys noriai išsakė savo fantazijas. Aktyviausius, įdomiausių istorijų autorius rašytoja apdovanojo savo kūrybos knygomis. Po susitikimo pradinukai galėjo įsigyti rašytojos naujausių knygų ir čia pat gauti jos autografą. Visiems patiko šis turiningas susitikimas su rašytoja Nijole Kepeniene.
Gruodžio 6-31 dienomis  gimnazijos bibliotekoje  parengta spaudinių paroda „Adventas – laukimo, rimties, susikaupimo metas“. Adventas – 4 savaičių laikotarpis prieš Kalėdas. Jis skirtas Jėzaus Kristaus atėjimo – gimimo – laukimui įprasminti. Šių keturių savaičių laukimo ir tylos metas padeda pasiruošti didingai Šv. Kalėdų šventei. Parodoje eksponuojami leidiniai supažindina su Advento kilme, Šv. Kalėdų papročiais ir  tradicijomis. 

Lapkričio mėn. 22. gimnazijos bibliotekoje  vyko trečiųjų klasių moksleivių  popietė „Eilėraščių takučiu“, skirta poetės R. Skučaitės 85 metų sukakčiai paminėti. Mokiniai šiam renginiui ruošėsi iš anksto. Iš pradžių klasėse deklamavo savarankiškai namuose ir gimnazijos bibliotekoje pasirinktas įvairių poetų eiles. Geriausiųjų atranką vykdė aktyviai balsuodami. Bibliotekoje surengtoje popietėje deklamavo 15 pradinių klasių mokinių, kiti moksleiviai klausėsi jų deklamavimo. Mokinius vertino ne tik mokytojai ir logopedė, bet ir patys mokinukai – klasių atstovai. Moksleiviams buvo demonstruojamos skaidrės, kurios supažindino su poetės R. Skučaitės biografija ir kūryba. Visiems poezijos popietės dalyviams buvo įteikti padėkos raštai, o raiškiausiai deklamavę eilėraščius mokiniai buvo apdovanoti išskirtiniais padėkos raštais. Ši popietė – dar vienas skaidrus lašas į pradinukų žinių jūrą ir puiki proga prisiminti visos Lietuvos gerbiamą ir mylimą poetę R. Skučaitę.

Lapkričio 8-30 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Juk džiaugsmas dvigubai didesnis, kai juo dalinasi visi“, skirta dramaturgo,prozininko Juozo Grušo 115-osioms gimimo metinėms paminėti. 
J. Grušas nuo 1925 m.  periodinėje spaudoje skelbė apsakymus, feljetonus. Pirmasis apsakymas ,,Lelijos sapnas“ pasirodė jaunimo žurnale „Ateitis“ (1926 m.). Rašytojas pasirašė slapyvardžiu Juozas Kriaušė. Keletą mėnesių redagavo katalikų jaunimo žurnalą ,,Pavasaris“. Čia spausdino apsakymus, pasirašydamas tuo pačiu slapyvardžiu: Juozas Kriaušė – tai sulietuvinta Juozo Grušo pavardė. Pirmasis apsakymų rinkinys ,,Ponia Bertulienė“ išleistas 1928 m., o didžiausią populiarumą pelnė romanas „Karjeristai“ (1935 m.). Nuo XX a. šeštojo dešimtmečio J.Grušas tapo produktyviausiu Lietuvos dramaturgu (yra parašęs per 20 dramos veikalų). Kūrėjas lietuvių dramaturgijoje įteisino tragedijos (istorinė drama ,,Herkus Mantas“) ir tragikomedijos (drama ,,Meilė,džiazas ir velnias“) žanrus. Sukūrė moralinio teismo teatrą ir savitą dramos tipą, kuriame jungiasi tradicinės ir šiuolaikinės dramos tendencijos. Daugelis J.Grušo kūrinių pastatyti Kauno dramos teatre. Šimtmečio spektakliu pripažinta ,,Barbora Radvilaitė“ (1972 m.). 1980-1981 m. išleisti penki J.Grušo ,,Raštų“ tomai. 1992 m. pagal pjesę ,,Meilė, džiazas ir velnias“ sukurtas vaidybinis filmas ,,Džiazas“ (rež. Raimundas Banionis). Juozo Grušo kūryba įvertinta daugybe premijų. 
Piešinių paroda ,,Rudenį palydint“. Lapkričio 7-30 d. gimnazijos bibliotekoje parengta 5-ųjų klasių mokinių piešinių paroda „Rudenį palydint“. Mokinius ruošė dailės mokytoja S. Venskūnienė.
Spalio 17 – lapkričio 2 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda „Rudens virsmo šventės. Ilgės. Vėlinės“.
Rudenį apmiršta medžiai, vysta gėlės. Visa gamta išgyvena ypatingą laikotarpį – perėjimą iš gyvybingos ir žalios vasaros į baltą žiemos sapnų rimtį. Rudeniniame gamtos virsme švenčiamos Vėlinės. Senesniuose šaltiniuose randame ir kitą šios šventės pavadinimą – Ilgės. Šiandieninių Ilgių atitikmuo yra Visų Šventųjų šventė, švenčiama lapkričio 1-ąją dieną. 
Parodoje eksponuojami leidiniai skatina prisiminti mirusius artimus žmones, aplankyti jų kapus ir pagerbti uždegant žvakelę.
 ,,Kiekvienas eilėraštis man yra atskiras pasaulis“ – tai spalio 10-31 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda, skirta R. Skučaitės 85-osioms gimimo metinėms paminėti.
R. Skučaitė – poetė, dramaturgė, vertėja, operų libretų autorė, publicistė, reporterė. Rašyti ir leisti knygas suaugusiems ir vaikams pradėjo beveik vienu metu: pirmieji eilėraščiai spaudoje pasirodė 1957 m., vaikams rašyti pradėjo ,,Genyje“ 1959 metais. Pirmasis eilėraščių rinkinys ,,Žydintis speigas“ išėjo 1965 metais. Vaikams skirta didesnioji knygų dalis. Poetė jiems kuria eiliuotus galvosūkius, mįsles. Tai jos vaikų poezijos išskirtinumas. R. Skučaitė yra parašiusi 14 pjesių, kurios išleistos atskiromis knygomis ar rinkiniuose ir pastatytos įvairių miestų profesionaliuose bei saviveiklininkų teatruose, televizijoje, radijuje. Poetė išvertė per 30 operų ir operečių libretų, parašė populiarių lietuviškų estrados dainų tekstų. Nuo 1969 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Poetė už savo kūrybą apdovanota daugybe  premijų. 2016 m. R. Skučaitė pripažinta ,,Poezijos pavasario“ laureate, jai skirta Maironio premija už eilėraščių ir prozos knygą ,,Nepaslaptis tokia balta“.
,,Gegužės 7-oji – spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“, todėl gegužės 5-16 dienomis gimnazijos bibliotekoje šia proga parengta knygų paroda. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena minima kasmet gegužės 7 d. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Parodoje eksponuojami leidiniai apie lietuvių tautos atgimimą, knygnešius, pirmųjų lietuviškų laikraščių atsiradimą.
 
Aš ir knyga

2016 m. balandžio 6 d. gimnazijos bibliotekoje vyko 3a, 3b, 3c klasių mokinių netradicinė lietuvių kalbos pamoka – popietė „Aš ir knyga“,  skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Popietę organizavo gimnazijos bibliotekos vedėja Elena Urbutytė.  Netradicinę pamoką vedė mokytojos Rita Subatkevičienė, Zofija Šimkienė, Lina Tvarkūnienė. Gimnazijos bibliotekos vedėja pristatė Tarptautinei  vaikų  knygos dienai sukurtą plakatą ir kreipimąsi į skaitytojus, papasakojo  apie knygos svarbą vaikų gyvenime.  Mokiniai parengė skaidres ir skaitė pranešimus apie knygos atsiradimo istoriją, knygnešius, knygų saugojimą, kas yra „knygų priešai“.  Susibūrę į draugišką būrį, trečiokai padarė išvadas, kodėl būtina saugoti knygas, vadovėlius, sukūrė miniatiūras apie knygą..

Kovo 16-oji – Knygnešio diena. Šią dieną per trečią pamoką bibliotekoje prisimintas šventas knygnešių darbas Lietuvai. Penktokai žiūrėjo pateiktis ,,Knygnešių keliais“ bei atsakė į viktorinos klausimus. Be to, mokiniai mąstė ir išsakė savo nuomonę, kas yra XXIa. knygnešys.
Kovo 17-31 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda ,,Velykų papročiai ir tradicijos“.
Kovo 4-14 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda ,,Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“. 

,,Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“
Maloniai kviečiame skaitytojus aplankyti parodą, skirtą  svarbiausios valstybinės šventės dienai paminėti, susipažinti su joje eksponuojamais istoriniais dokumentais ir nuotraukomis. 
 ,,Poetui, dramaturgui, prozininkui Baliui Sruogai – 120″
2016 metų vasario 1-12 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda supažindina skaitytojus su rašytojo B. Sruogos  kūryba. Tai buvo spalvinga, įdomi ir turininga asmenybė. Rašytojas aktyviai dalyvavo literatūriniame gyvenime. Visuose B.Sruogos darbuose atsispindi jo gyvas temperamentas, didelė erudicija ir laisva mintis. Balys Sruoga parašė tokius kūrinius kaip ,,Dievų miškas“, ,,Milžino paunksmė“, ,,Kazimieras Sapiega“, ,,Giesmė apie Gediminą“, ,,Apyaušrio dalia“ ir kitus.
Knygų paroda ,,Sausio 13-oji gyva atmintyje“
Šiais metais minime Lietuvos laisvės gynimo 25-metį. Sausio mėn.12-22 d. gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda, kurioje eksponuojami leidiniai, atspindintys tragiškus 1991 metų Sausio 13-osios įvykius. 
 
Piešinių paroda ,,Žiemos belaukiant“
Gruodžio 4-31 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta 2b ir 5b klasių mokinių piešinių paroda ,,Žiemos belaukiant“.
Mokiniams vadovavo dailės mokytoja Sima Venskūnienė.
,,Adventas – rimties,susikaupimo ir džiugaus laukimo metas“

Gruodžio 4-31 d. gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda ,,Adventas – rimties, susikaupimo ir džiugaus laukimo metas“.  Adventas laikomas susikaupimo ir ramybės laikotarpiu. Tai laikas, skirtas atlikti geriems darbams, kurių nespėjome nuveikti per metus, tai proga suteikti džiaugsmo ir malonumo tiems, kuriuos mylime, tai galimybė įprasminti šviesų ir gražų svajonės laukimo jausmą, kuris lydi žmogų visą gyvenimą. Paroda supažindina skaitytojus su Advento papročiais, tradicijomis ir simboliais.

 

Knygų paroda ,,Satyra ir humoras V. Žilinskaitės kūryboje“

Gruodžio 3-18 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda ,,Satyra ir humoras V.Žilinskaitės kūryboje“.
Paroda skirta rašytojos 85-osioms gimimo metinėms paminėti. V. Žilinskaitės literatūrinė kūryba apima du pagrindinius barus – literatūrą suaugusiems ir vaikams. Rašytoja rašė dokumentines apysakas, humoreskas, satyras ir parodijas suaugusiems (,,Ne iš pirmo žvilgsnio“,,,Angelas virš miesto“,,,Romantikos institutas“,,,Paveikslas“ ir kt.). V. Žilinskaitė – viena svarbiausių literatūrinių pasakų ir apsakymų, pasakų-apysakų vaikams autorių  (,,Mikė milžinas“, ,,Melagių pilis“,,,Radinių namelis“, ,,Kelionė į Tandadriką“, ,,Tik niekam nesakyk“ ir kt.). Rašytoja net tris kartus (1997, 2001 ir 2007 m.) buvo karūnuota už geriausią metų knygą vaikams ir paaugliams.

Paroda rašytojo Marko Tveno 180-osioms gimimo metinėms
Lapkričio 16-30 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda ,,Vaikų literatūros klasikas“, skirta rašytojo Marko Tveno 180-osioms gimimo metinėms. Amerikiečių rašytojas Samuelis Langhornas Klemensas, labiau žinomas slapyvardžiu Markas Tvenas, publikavo per 50 literatūrinių darbų. Žinomiausi – ,,Tomo Sojerio nuotykiai“, ,,Princas ir elgeta“, ,,Heklberio Fino nuotykiai“. Markas Tvenas buvo lektorius, skaitęs paskaitas Amerikoje ir Europoje. Rašytojas publikavo eilėraščius, straipsnius, humoreskas.

 
 
Kūryba yra savęs atidavimas
Lapkričio 9-30 dienomis gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda „Kūryba yra savęs atidavimas“ .
Paroda supažindina su vieno žymiausio XX a. antrosios pusės Lietuvos rašytojo, dramaturgo, prozininko, vertėjo Juozo Grušo gyvenimu ir kūryba.

Pamoka – popietė

Spalio 23 d. mokyklos bibliotekoje vyko ketvirtų klasių mokinių pamoka-popietė, skirta Džanio Rodario 95-osioms gimimo metinėms paminėti.  Bibliotekos vedėja Elena Urbutytė supažindino jaunuosius skaitytojus  su žymaus rašytojo gyvenimu ir kūryba. Mokiniai parengė pranešimus,  skaitė ir vaidino ištraukas iš Džanio Rodario vaikams skirtų knygų. Ruošiantis renginiui mokinius konsultavo ketvirtų klasių mokytojos E. Gylienė, S. Didžgalvienė ir G. Jonikienė.

Piešinių paroda ,,Rudens spalvos“

2015 spalio 12-30 d. gimnazijos bibliotekoje parengta 1-4 klasių mokinių piešinių paroda „Rudens spalvos“. Mokiniams vadovavo dailės mokytoja Sima Venskūnienė.

Knygų paroda ,,Gyvenimo prasmė – literatūroje“

2015 spalio 1-9 d. gimnazijos bibliotekoje parengta knygų paroda „Gyvenimo prasmė –  literatūroje“ (skirta lietuvių literatūros tyrinėtojai Viktorijai Daujotytei – 70).
Viktorija Daujotytė – lietuvių literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, profesorė, viena unikaliausių Lietuvos mokslininkių, mąstytojų daugiausia tyrinėja poeziją, interpretuoja literatūrą egzistencinių problemų aspektu. Nagrinėja moterų rašytojų kūrybą. Parašė lietuvių literatūros vadovėlių mokyklai, mokomųjų knygų studentams, esė.

Popietė „Gražiausios H. K. Anderseno pasakos“

Kovo 24 d. mokyklos bibliotekoje vyko popietė „Gražiausios H. K. Anderseno pasakos“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. Popietę antrų klasių mokiniams organizavo mokyklos bibliotekos vedėja Elena Urbutytė ir pradinių klasių mokytojos Rita Subatkevičienė, Zofija Šimkienė, Lina Tvarkūnienė. Bibliotekos vedėja papasakojo apie knygos dieną, kuri yra švenčiama visame pasaulyje, pristatė Tarptautinės vaikų knygos dienos plakatą, perskaitė kreipimąsi į skaitytojus – „Daug kultūrų, vienas pasakojimas“, kurį 2015m. sukūrė Jungtinių Arabų Emyratų IBBY skyrius. Mokytoja Rita Subatkevičienė parengė ir pristatė skaidres apie H. Kristiano Anderseno gyvenimą ir kūrybą. Antrokai apžiūrėjo rašytojo knygų parodą, pasakojo iš patirties  žinomiausias pasakas. Mokiniai kartu su bibliotekos vedėja ir mokytojomis sukūrė ir užrašė posakius, mintis apie knygą. Susibūrę į draugišką būrį, paminėjo Tarptautinę vaikų knygos dieną ir 210 – ąsias rašytojo H. K. Anderseno gimimo metines.

Bibliotekos parodos kovo mėnesį:

,,Poezija, asmenybė, laikas“ (poeto Just. Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms)

– 2015-03-10-20

,,Kovo 20-oji – Žemės diena“ – 2015-03-20-27

,,Lietuviško žodžio skleidėjai“ (Knygnešio dienai paminėti) – 2015-03-16-23

,,Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“ – 2015-03-04-13

Bibliotekos parodos vasario mėnesį:

,,A. Miškinio gyvenimas ir kūryba“ (rašytojo 110-osioms gimimo metinėms) – 2015-02-05-12

,,Vasario 16-oji – Laisvės ir vienybės diena“  – 2015-02-10-19

Bibliotekos parodos sausio mėnesį:

,,Poetui, vertėjui K. Borutai – 110“ – 2015-01-05-12

,,Jie mūsų atminty gyvi…“ (Sausio 13-osios įvykiams atminti) – 2015-01-12-15

,,Gamta ir žmogus A. Baranausko kūryboje“ (Rašytojo 180-osioms gimimo metinėms)

– 2015-01-16-31

Accessibility