Bendrosios žinios apie įstaigą

Įstaigos  pavadinimas: Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

Gimnazijos adresas: Šarkuvos g. 30, Kaunas LT–48169
Gimnazijos elektroninio pašto adresas: grusovm@grusas.kaunas.lm.lt
Gimnazijos tinklapio adresas: http://www.grusas.kaunas.lm.lt/
Telefonas, faksas: +370 37 37 76 27
Gimnazijos tipas: gimnazija, teikianti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir meninio ugdymo programas
Gimnazijos juridinio asmens kodas: 190139659
Mokomoji kalba: lietuvių
Mokymo(si) forma: dieninė/kasdieninio/grupinio mokymosi
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Steigėjas: Kauno miesto savivaldybės taryba
Institucijos padalinys: Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos meninio ugdymo skyrius

Priimamojo darbo laikas

I-V – 8:00-12:00; 12:30-16:30

Informacinis pranešimas

Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos pastato Kaune, Šarkuvos g. 30, rekonstravimas“

 

Accessibility