Bendrosios žinios apie įstaigą

Įstaigos  pavadinimas: Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

Gimnazijos adresas: Šarkuvos g. 30, Kaunas LT–48169
Gimnazijos elektroninio pašto adresas: grusovm@grusas.kaunas.lm.lt
Gimnazijos tinklapio adresas: http://www.grusas.kaunas.lm.lt/
Telefonas, faksas: +370 37 37 76 27
Gimnazijos tipas: gimnazija, teikianti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir meninio ugdymo programas
Gimnazijos juridinio asmens kodas: 190139659
Mokomoji kalba: lietuvių
Mokymo(si) forma: dieninė/kasdieninio/grupinio mokymosi
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Steigėjas: Kauno miesto savivaldybės taryba
Institucijos padalinys: Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos meninio ugdymo skyrius

Priimamojo darbo laikas

I-V – 8:00-12:00; 12:30-16:30

Teisės aktai

 

  • Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2EBE95E7723
  • Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011) (nuoroda)
  • Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m. (nuoroda)
  • Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos (nuoroda)
  • Vidurinio ugdymo bendrosios programos 2011 (nuoroda)
  • Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai

     

Informacinis pranešimas

Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos pastato Kaune, Šarkuvos g. 30, rekonstravimas“