Ateitininkų Vėlinių susikaupimo valanda

2020-10-20 Juozo Grušo meno gimnazijos ateitininkai dalyvavo Kauno miesto ateitininkų susikaupimo valandoje Panemunės kapinėse. Lankėme įžymių kultūros veikėjų, politikų, savanorių, gynusių Lietuvos laisvę, kapus. Susikaupėme maldai, uždegėme atminimo žvakutes prie jų Amžino poilsio vietų, klausėmės pasakojimų apie ateitininką, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą, prezidentą A.Stulginskį, ateitininką, filosofijos mokslo pradininką Lietuvoje Praną Kuraitį, Prisiminimais dalinosi A.Stulginskio kuopos ateitininkai ir Ateitininkų federacijos narys Vidas Abraitis. Popiežiaus Jono Pauliaus  II-ojo kuopos ateitininkai dalinosi prisiminimais apie nepriklausomos Lietuvos ministrą pirmininką Juozą Tūbelį. Kun. J.Bosko kuopos ateitininkai pasakojo apie lakūną konstruktorių J.Dobkevičių bei jo bendražygius ir savanorius, kritusius už Lietuvos laisvę. Mokiniai pagerbė  jų gyvenimą ir veiklą Tėvynei Lietuvai.

J.Grušo ateitininkų kuopos vadovė V.Zulonaitė

Accessibility