Ateitininkų meninio skaitymo konkursas

2020-02-12 vyko Kauno krašto ateitininkų meninio skaitymo konkursas „O mūs šventas lietuviškas žodi“. Jame dalyvavo Juozo Grušo meno gimnazijos ateitininkai. Trys ateitininkės – S.Kvietkauskaitė, A.Kiliokaitė ir I.Sadauskaitė – tapo konkurso laureatėmis ir apdovanotos diplomais.

Juozo Grušo ateitininkų kuopos vadovė Vida Zulonaitė

Accessibility