Apėjo saulutė aplinkui dvarą…

Gruodžio 17 d. mokykloje vyko Advento vakaronė ,,Apėjo saulutė  aplinkui dvarą”. Dar lapkričio mėnesį etnokultūros, pradinių klasių, muzikos, choreografijos, informatikos, dailės, technologijų mokytojai susibūrė į kūrybinę adventinio vakaro organizavimo grupę, kurios veiklą koordinavo direktorės pavaduotoja Undinė Diana Tumavičienė. Organizatoriai renginiui pasirinko MISTERIJĄ – dramos žanrą, kuriame simboliais, stilizuotais vaizdais sprendžiamos tautos, individo likimo problemos. Kilo idėja sujungti  teatrą, muziką, šokį, dailę, technologijas ir vakaro nuotaiką perteikti senovine lietuvių liaudies dainų ir tautodailės simbolika.

Etnokultūros mokytojas Artūras Sinkevičius vadovavo muzikos išpildytojams: muzikos mokytojoms Eglei Grybienei ir Daliai Razumienei bei mokiniams – muzikantams ir dainininkams. Pradinių klasių mokytojos Vaida Gailiuvienė, Erika Gylienė, Gitana Kairienė, Jolita Kaučikaitė Radvilienė, Zita Ragelienė, Rita Subatkevičienė, Laima Špelverienė, konsultuojamos choreografijos mokytojos Inos Skirmantienės, kartu su 1ab, 2b, 3b, 4abc mokiniais ir 12d klasės mokine Evita Dirsyte sukūrė judesius ir stilizuotus vaizdus. Mokytojos Erika Gylienė, Jolita Kaučikaitė- Radvilienė ir dailės mokytoja Aušra Lavickienė kartu su pradinių klasių mokiniais kūrė dainų simbolius-ženklus. Dailės mokytoja Rasa Klingaitė sumaketavo plakatą bei disko ,,Apėjo saulutė aplinkui dvarą” viršelį, archajiniais lietuvių ženklais dekoravo salės bei mokyklos koridorių langus. Informatikos mokytojas Visvaldas Stanevičius ir  IKT specialistas Juozapas Rudaitis  parengė aparatūrą. Jiems talkino 10 klasių moksleiviai: įgarsintojai Dovydas Šnipaitis ir Justas Žilys ir apšvietėjos Greta Šaltenytė ir Monika Totoriūtė. Pirmą kartą vyko tiesioginė renginio transliaciją – II a. fojė buvo įrengta mini vaizdo salė, kurioje bendruomenės nariai, netilpę aktų salėje, turėjo galimybę žiūrėti renginį ekrane. Šventėje dalyvavo gerbiami svečiai: LR Seimo nariai R. J. Dagys ir V. M. Čigriejienė, Seimo nario R. J. Dagio padėjėja – sekretorė Kaune D. Juralevičienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai – vicemeras A. Kurlavičius, mero patarėjas švietimo ir socialiniais klausimais Z. Abramavičius, buvęs Kauno miesto meras R. Mikaitis, taip pat Kauno lėlių teatro direktorius S. Klibavičius.

Į gruodžio mėn. 17 d. advento vakarą – misteriją „Apėjo saulutė aplinkui dvarą…“ atvykusius svečius ir bendruomenės narius pasitiko paslaptinga šviesa. Mokyklos vidiniuose kiemeliuose ir erdvėse prie aktų salės 4ab klasių mokiniai, konsultuojami mokytojų Vaidos Gailiuvienės ir Gitanos Kairienės,  sudėliojo archajinius ženklus iš šimtų žvakučių ir prieš renginį įžiebė liepsneles.  Prie įėjimo mokiniai su saulės ženklais kvietė atėjusius prisidėti prie gerumo akcijos saldainiais, kurie buvo nuvežti į Kauno Kartų namus.

Renginio globėjai mokyklos direktorei Nijolei Šimienei ir garbingiems vakaro svečiams įteiktas dainų, skambėjusių renginyje, diskas ,,Apėjo saulutė aplinkui dvarą…”

Vakaro metu vyko mokinių meno darbų paroda-pardavimas. Už šią renginio dalį buvo atsakinga technologijų mokytoja Ingrida Raguckienė. Surinktos lėšos skirtos nepasiturinčioms šeimoms paremti.

Accessibility