Akcija ,,Pagerbk savanorį ir uždek žvakutę ant jo kapo“

2018 m. vasario 16 d. anksti ryte Juozo Grušo gimnazijos ateitininkai skubėjo prie Šilainių Šv. Dvasios bažnyčios. Pasipuošę trispalvėmis juostelėmis, nešini žvakučių pakuotėmis išvykome į akciją ,,Pagerbk savanorį ir uždek žvakutę ant jo kapo“. Aplankėme savanorių kapus Eigulių kapinėse. Kiekvieno savanorio paminklą perrišome trispalve juostele. Pasimeldę uždegėme atminimo žvakeles. Eigulių kapinėse ilsisi pirmasis Kaune žuvęs savanoris Pranas Eimutis. Netrukus išvykome į Petrašiūnų kapines. Jose pagerbėme savanorį, artilerijos kapitoną Vytautą Lansbergį-Žemkalnį, Lietuvos laisvės gynėją Titą Masiulį, žymius kovotojus už Lietuvos laisvę A. Damušį, Vilties prezidentą S. Lozoraitį, Lietuvos atstovą prie Šv. Sosto K. Lozoraitį, užsienio reikalų ministrą J. Urbšį ir kt. visuomenės ir kultūros veikėjus. Iš Petrašiūnų pasiekėme Panemunės kapines. Aplankę ateitininko,  Vasario 16-osios akto signataro, prezidento A. Stulginskio  kapą, pagerbėme daugybę savanorių, atidavusių gyvybę ginant atkurtą Lietuvos valstybę nuo priešų 1918 m. Taip pat aplankėme Senąsias Kauno kapines, jose trispalve apjuosėme paminklą savanoriams bei uždegėme žvakutes prie savanorių kapų, kuriuos ženklina medžiai, pažymėti jų pavardėmis. Prie kryžiaus 1941 m. birželio 23 d. sukilėliams uždegę žvakutes skubėjome pagerbti žuvusius partizanus prie paminklo ,,Partizanų motinai“. Atminimo žvakutę uždegėme prie kryžiaus ir perrišome trispalve mūsų tremtiniams, amžinai užmigusiems Sibiro platybėse. 

Juozo Grušo ateitininkų kuopos vadovė mokytoja Vida Zulonaitė

Accessibility