Akcija „Lietuvos kelias“

Dailės ir technologijų mokytojos J. Gudžiuvienė, R. Klingaitė, V.Sakalauskienė, S. Venskūnienė inicijavo akciją, kurią padėjo įgyvendinti 1-6 klasių mokiniai kartu su mokytojomis L. Druliene, Z.Rageliene. Per pamokas mokiniai sukūrė daug spalvingų piešinių Lietuvos tematika ir sujungė į vieną, ištisą juostą. Kovo 10 dieną, trečios pamokos metu, nuotaikinga eisena išsirikiavo mokyklos koridoriuose ir išvinguriavo į kiemą. Susikibę už rankučių, laikydami vieni kitų piešinius, mokiniai keliavo aplink mokyklą. Panoraminė piešinių grandinė priminė gražiausius, svarbiausius mūsų tautos įvykius, todėl šią akciją pavadinome „Lietuvos kelias“.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė