Akcija „Lietuvos kelias“

Dailės ir technologijų mokytojos J. Gudžiuvienė, R. Klingaitė, V.Sakalauskienė, S. Venskūnienė inicijavo akciją, kurią padėjo įgyvendinti 1-6 klasių mokiniai kartu su mokytojomis L. Druliene, Z.Rageliene. Per pamokas mokiniai sukūrė daug spalvingų piešinių Lietuvos tematika ir sujungė į vieną, ištisą juostą. Kovo 10 dieną, trečios pamokos metu, nuotaikinga eisena išsirikiavo mokyklos koridoriuose ir išvinguriavo į kiemą. Susikibę už rankučių, laikydami vieni kitų piešinius, mokiniai keliavo aplink mokyklą. Panoraminė piešinių grandinė priminė gražiausius, svarbiausius mūsų tautos įvykius, todėl šią akciją pavadinome „Lietuvos kelias“.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Accessibility