Monthly Archives: lapkričio 2020

Nuotolio pamokos dramaturgo Juozo Grušo gimtadieniui

2020-11-29 minime 119-ąsias  dramaturgo Juozo Grušo gimimo metines. Gimnazijai kūrėjo vardas suteiktas 1998 m. Šiemet, susidarius nepalankiai situacijai dėl COVID 19 pandemijos, negalėjome nuvykti į muziejų ir apsilankyti mokinių kūrybinių darbų  parodoje ir edukacijose. Tačiau  lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai  atrado naują formą – dramaturgo gimtadienį paminėjo lietuvių kalbos ir literatūros pamokas 5-12 kl. mokiniams skirdami rašytojo asmenybei ir kūrybai. Mokytoja ekspertė R. Urbutienė parengė nuotolio pamokų medžiagą tema „Juozas Grušas – nepriklausomas sovietmečio lietuvis, tautos vedlys.“ Mokiniai prisiminė rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią, stebėjo archyvinius vaizdo įrašus, klausėsi rašytojo balso, prisiminė istorines dramas, išgirdo Šviesios Atminties aktorės R.Staliliūnaitės skaitomų tekstų bei KVDT spektaklio „Barbora Radvilaitė“ fragmentus. Mokiniai pamokų vertę pamatavo kurdami klausimus draugams, pildydami anketas, spręsdami mokytojos R.Urbutienės sukurtą KAHOOT testą. Pamokose dalyvavo gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui D.Talijūnas ir Juozo Grušo namų-muziejaus vedėja N.Majerienė. Taip paminėjome 119-ąsias gimimo metines žmogaus, kuris, kaip pats rašė, kartu su vaizduojamais žmonėmis ieškojo gyvenimo prasmės, tų idealų, dėl kurių verta gyventi.“

Lietuvių kalbos mokytojos Lina Dekerienė, Rasa Urbutienė

Džiugūs tarptautinio konkurso laimėjimai!

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai dalyvavo Trečiajame tarptautiniame dienoraščio konkurse „ŠVIESA@.AŠ“, kurį organizavo Rokų gimnazija ir partneriai. Mokiniai buvp pakviesti kurti dienoraštį ir šviesias mintis, kalbėti apie šviesą, mintis šviesiai išsakyti šviesoje, nes šviesa galbūt ir yra AŠ. Mokinių dienoraščiai vertinti už originalumą, raiškos savitumą, kontekstualumą. 2020-11-26 Rokų gimnazijoje įvyko baigiamasis nuotolio renginys, kuriame teatralizuotai  pristatyta vertinimo komisijos išrinktų mokinių darbų ištraukos. Mūsų gimnazistus lydėjo sėkmė: laureate tapo  Id kl. gimnazistė Austė Rimkutė, III-iąją paskatinamąją vietą laimėjo Ic kl. gimnazistė Andrėja Artemanovskytė. Mokinių kūrybiškumą puoselėja ir ugdo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Daiva Vaičaitienė ir Jolanta Sereikienė. Sveikiname konkurso laimėtojus mokinius ir talentų ugdytojus mokytojus!

Informaciją paskelbė mokytoja Lina Dekerienė

Sveikiname Kauno m. mokinių poezijos šventės ,,Saulės grūdai“ laureatą!

Covid 19 pandemija ir karantinas  koreguoja gyvenimą, tačiau nepajėgia pastatyti sienų kūrybai.  Ji prasiveržia per visas užtvaras, nesugniuždo dvasios. 2020 m. lapkričio 19 d. Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje įvyko  Kauno miesto mokinių poezijos šventė ,,Saulės grūdai“. Renginys vyko nuotoliu per ZOOM programą. Šventę pradėjo menininkė Aldona Ruseckaitė, kuri pasveikino jaunuosius kūrėjus.  Renginio pabaigoje vedėjas Artūras Sinkevičius padėkojo visiems už prasmingas eiles ir pasveikino laureatus. Vienas iš jų – mūsų gimnazijos IIa klasės mokinys Gytis Kutka (mokytoja Regina Vilkelienė). Sveikiname laureatą Gytį Kutką ir jo talentą ugdančią mokytoją Reginą Vilkelienę!

Informaciją paskelbė mokytoja Lina Dekerienė

Virtuali mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Juozo Grušo 119 – osioms gimimo metinėms

2020-11-29 minėsime 119-ąsias dramaturgo Juozo Grušo gimimo metines. Juozo Grušo namuose-muziejuje (Kalniečių g. 93) nuo 2020 m. lapkričio 20 d. iki 2021 m. sausio 6 d. vyks mūsų gimnazijos 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta šiai datai paminėti.  Juozo Grušo muziejaus direktorė Nijolė Majerienė kreipiasi į gimnazijos bendruomenę ir apgailestauja, kad dėl šalyje paskelbto visuotinio karantino negali pakviesti į muziejų, bet kviečia prisijungti prie Juozo Grušo namų-muziejaus feisbuko paskyros ir aplankyti virtualią parodą „Atspindžiai“, kuri atidaroma lapkričio 20 dieną https://www.facebook.com/juozogruso.namaimuziejus Paroda veiks iki 2021 m. sausio 6 d. Viliamės, kad dar turėsime galimybių ją aplankyti ir akivaizdžiai – gimnazistų kūriniai, eksponuoti muziejaus erdvėse, suteikia progą naujai pažvelgti į garsiausias Juozo Grušo dramas ir jo daugialypę asmenybę. Muziejaus vedėja Nijolė Majerienė nuoširdžiai dėkoja parodos dalyviams ir jų pedagogams.

Informaciją paskelbė mokytoja Lina Dekerienė

Debatai nuotoliu

Šiandien Lietuvos visuomenė dar nėra tolerantiška šalis, dar yra daug diskriminacijos, užgauliojimų, net neapykantos kitokiems – neįgaliems, kitataučiams, kitokios lytinės orientacijos žmonėms. Tačiau galima ir ginčytis, šiandien, ypač jaunimas, daug tolerantiškesnis negu prieš 20 metų. Skirtingą nuomonę apie šiandienos visuomenės požiūrį į kitokį lapkričio 12 d. išsakė mūsų gimnazijos debatų klubo nariai netradiciniuose debatuose, kurie vyko nuotoliu. Teigiančiųjų pusei atstovavo Evelina Kondrotaitė, Evija Babiliūtė ir Viltė Elžbieta Minkevičiūtė,  o neigiančiųjų pusei – Deivydas Gudaitis, Edita Miliukaitė ir Altėja Valkavickaitė. Buvo debatuojama tema: ,,Šiandien Lietuva – tolerantiška šalis“. Teigiančiųjų komanda siekė įrodyti, jog Lietuva jau tolerantiška kitokiems,  pateikė tinkamų pavyzdžių iš Lietuvos visuomenės gyvenimo. Neigiantieji atkakliai gynė poziciją ir pateikė pavyzdžių iš kultūrinio, socialinio ir politinio visuomenės gyvenimo. Lietuvoje dar labai paisoma stereotipų, neigiamai vertinami kitokios orientacijos žmonės, skeptiškai žiūrima į odos spalvą. Teisėjų Džiugo Kiškionio, Gretos Šiaurytės ir Deivido Dvilinsko objektyviu sprendimu šiek tiek daugiau taškų surinko neigiančiųjų komanda. 

Debatus organizavo debatų klubo „Totas“ vadovas Tomas Pažarauskas

Gimnazijos bendradarbiavimas su Šilainių rajono bendruomene

Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje ir Šilainių padalinyje eksponuojama Juozo Grušo meno gimnazijos mokinių integruoto vokiečių kalbos ir dailės konkurso „7 patarimai tvariam gyvenimui“ piešiniai. Šis konkursas yra vienas iš Vokiečių kalbos dienų, kurios švenčiamos nuo 2016 metų kiekvieną spalio mėnesį, renginių. Pagrindinė 2020 metų Vokiečių kalbos dienų tema yra tvarumas. Kaip gyventi tvariai ir ekologiškai? Kaip tvarumą padaryti savo gyvenimo būdu? Ką daryti ar ko nedaryti, kad prisidėtume prie „žalesnės“ kasdienybės? Mokiniai savo mintis išdėstė ne tik ant popieriaus lapo piešdami, bet ir komentavo savo piešinėlius vokiečių kalba. Idėjas įgyvendinti mokiniams padėjo dailės mokytoja R. Keturkiene ir vokiečių kalbos mokytoja J. Valentukonienė. Mokytojos džiaugiasi iniciatyviais  ir kūrybiškais mokiniais, kurie savo darbais ir mintimis dalinasi su bibliotekos lankytojais. Konkurse dalyvavo 7c kl. mok. B. Žibortaitė, 7d kl. mok. S.Aranauskaitė, M. Beniušytė, E. Triukaitė, D.Zulonaitė, 8a kl. mok. R. Miniauskaitė, 8b kl. moki. S. Rimdeikaitė, R. Pareikaitė ir 10d kl. mok. G. Elsbergaitė.

Daugiau rasite: https://www.facebook.com/skaitantys.silainiai.7/posts/221937779275081

Mokytojos J.Valentukonienė ir R.Keturkienė

Maisto banko akcija

Spalio 23-24 dienomis vyko rudens ,,Maisto banko“ akcija, kurioje dalyvavo Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai. Mokiniai geranoriškai sutiko savanoriauti bei savo laiką skirti prasmingam ir oriam darbui. Suorganizuoti šių metų akciją buvo ypatingai sudėtinga dėl susidariusios neeilinės situacijos šalyje. Iki pat paskutinės akcijos minutės keitėsi dalyvaujančių   savanorių skaičius. Tačiau esu labai dėkingi mūsų savanoriams, jog skyrė labai didelį dėmesį saugumui ir dalyvavo akcijoje. „Maisto banko“ akcija vyksta  dukart per metus. Akcijos savanoriai šalies prekybos centruose ir parduotuvėse kviečia geros valios žmones paaukoti ilgo galiojimo maisto produktų nepasiturinčiųjų maitinimui. Akcijos metu surinktas maistas atitenka socialinių organizacijų globojamiems žmonėms – daugiavaikėms šeimoms, mažas pajamas gaunantiems neįgaliesiems, senoliams, bedarbiams, vienišoms vaikus auginančioms motinoms, socialinėje krizėje atsidūrusiems asmenims ir kt. Mokinių dalyvavimas akcijoje skatina jų jautrumą, atsakingumą, žmogišką supratingumą. Gera daryti – gera.

Socialinė  pedagogė J. Trapulionienė

Accessibility