Monthly Archives: spalio 2020

Gimnazijos mokinių prezidento rinkimų rezultatai

2020-10-22 gimnazijoje įvyko Mokinių prezidento rinkimai. Rinkimuose savo valią išreiškė visi norintys 5-12 klasių mokiniai. Prezidente tapo IIb klasės gimnazistė Karolina Vagnoriūtė. Sveikiname Karoliną,  linkime kūrybiškumo, įdomių veiklų, prasmingo dialogo su gimnazijos bendruomene.

Vengrijos revoliucijos metinių minėjimas

„Žmogus yra laisvas tada, kai gyvena laisvoje visuomenėje, gali išsakyti savo nuomonę, išlikti orus. Esame maža tauta. Bet galime reikšti savo mintis, turime galimybę būti pastebėti. Turime galimybę palaikyti tautas, kurios turėjo panašią laisvės istoriją. Būti kartu su jais. Tai ir yra LAISVĖ…“

2020-10-21 Ramybės parke vyko 1956 metų Vėlinių įvykių ir Vengrijoje vykusios antisovietinės revoliucijos minėjimas. Renginyje dalyvavo Vengrijos ambasadorius Lietuvoje, įvykių dalyviai, Kauno savivaldybės atstovai, taip pat kitų mokyklų ir mūsų gimnazijos mokiniai. Gimnazijos IIc kl. mok. A. Račkauskaitė skaitė eiles apie laisvę, abiturientės E. Nemanytė, Gabija ir Gabrielė Obolenytės atliko dainą. 8a kl. mokiniai su vėliavėlėmis rankose priminė, kokia brangi laisvė kiekvienai tautai. Mokinius tradicinei tarptautinei akcijai parengė mokytojos L. Dekerienė, E.Grybienė, V. Zulonaitė. Apie asmeninę žmogaus laisvę nepažeidžiant aplinkinių orumo bei atsakomybę už ją kalbėjo Vengrijos ambasadorius bei Kauno savivaldybės atstovas S. Sirtautas. Pasibaigus Vengrijos revoliucijos 64-iųjų metinių minėjimui Vengrijos ambasadorius mūsų gimnazijos mokinius apdovanojo saldžia dovana – tortu, papuoštu Vengrijos vėliava bei pažymėtu įvykių data.

J.Grušo kuopos vadovė V.Zulonaitė. Nuotraukos A.Račkauskaitės

Ateitininkų Vėlinių susikaupimo valanda

2020-10-20 Juozo Grušo meno gimnazijos ateitininkai dalyvavo Kauno miesto ateitininkų susikaupimo valandoje Panemunės kapinėse. Lankėme įžymių kultūros veikėjų, politikų, savanorių, gynusių Lietuvos laisvę, kapus. Susikaupėme maldai, uždegėme atminimo žvakutes prie jų Amžino poilsio vietų, klausėmės pasakojimų apie ateitininką, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą, prezidentą A.Stulginskį, ateitininką, filosofijos mokslo pradininką Lietuvoje Praną Kuraitį, Prisiminimais dalinosi A.Stulginskio kuopos ateitininkai ir Ateitininkų federacijos narys Vidas Abraitis. Popiežiaus Jono Pauliaus  II-ojo kuopos ateitininkai dalinosi prisiminimais apie nepriklausomos Lietuvos ministrą pirmininką Juozą Tūbelį. Kun. J.Bosko kuopos ateitininkai pasakojo apie lakūną konstruktorių J.Dobkevičių bei jo bendražygius ir savanorius, kritusius už Lietuvos laisvę. Mokiniai pagerbė  jų gyvenimą ir veiklą Tėvynei Lietuvai.

J.Grušo ateitininkų kuopos vadovė V.Zulonaitė

Netradicinė rusų kalbos pamoka

Spalio 19 d. 10a, c ir d kl. mokiniai vyko į netradicinę rusų kalbos pamoką Vilniuje, A. Puškino literatūriniame muziejuje. Kodėl būtent šią dieną? Todėl, kad 1811-10-19 Buvo atidarytas licėjus, kuriame mokėsi A. Puškinas. Moksleiviai susipažino su dvaro, kuris priklausė poeto sūnui Grigorijui, istorija, išgirdo pasakoijmą apie A. Puškino gyvenimą ir kūrybą, dalyvavo edukaciniame žaidime, pasigrožėjo XIX a. dvaru, koplyčia, parku, pasivaišino arbata. Mokinius lydėjo rusų kalbos mokytojos Lijana Sirutavičienė, Svetlana Sapunova, Tatjana Rūškienė.

Rusų kalbos mokytojos T. Rūškienė, S.Sapunova

Nuotraukos S.Sapunovos

Dėl Tarptautinio dailės miniatiūrų konkurso

Dėl Covid-19 situacijos Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų  konkursas  „Dialogai su gamta. Mano augintinis“ tampa virtualus. Pristatome atnaujintus nuostatus. Nufotografuotus ar nuskenuotus darbus siųskite iki spalio 31 dienos konkurso nuostatuose nurodytu el. paštu.  Atsiųstas miniatiūras pritaikysime virtualiam formatui. Sukurtas virtualus katalogas bus pristatytas KPKC ir Kauno Juozo Grušo meno  gimnazijos internetiniuose puslapiuose. Laukiame Jūsų kūrinių!

Konkurso nuostatai (atsisiųsti)

Dailės mokytoja ekspertė R. Klingaitė

Accessibility