Monthly Archives: kovo 2020

Tarptautinis konkursas   „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŽDAVINYS“

Džiaugiamės, kad Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo šių metų tarptautiniame konkurse „Piešinys – matematikos uždavinys“. Iš viso konkurse dalyvavo 493 mokiniai iš 114 mokyklų (223 mokytojai). Sveikiname 7 kl. mokinį Hubertą Akelaitį, kuris šiame konkurse laimėjo III vietą II grupėje: 7-8 klasių moksleivių kategorijoje (IT mokytoja  Odeta Stanevičienė).Skaityti plačiau: http://www.superit.lt/konkursas/?p=3673

 

KURIU, DAINUOJU LIETUVAI

Kovo 09 d. gimnazijoje vyko pradinių klasių projekto ,,Kuriu, dainuoju Lietuvai“ finalinė šventė. Ryto rato  metu apdovanoti dailaus rašto konkurso nugalėtojai. „Dainuoju Lietuvai“ koncerte, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti, pradinių klasių mokiniai šoko tautinius, išraiškos šokius, dainavo dainas apie Lietuvą. Mokiniai sukūrė linksmą, plazdančią, spalvingą nuotaiką, kokia buvo pavasario dieną mūsų Lietuva.
Parengė Loreta Drūlienė ir Rita Subatkevičienė

Šventėme jubiliejinę  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventę

Kovo 11-oji yra viena svarbiausių naujausios Lietuvos istorijos datų. Šiais metais sukako 30 metų, kai Lietuva, pirmoji iš SSRS okupuotų kraštų, paskelbė atkurianti Lietuvos Nepriklausomybę. Dalyvavimas šioje švntėje kalba apie Valstybės kūrimo kelią ir šiandien.  Kovo 11-oji mus  suartina, paskatindama nepamiršti šalies kultūros, istorijos ir rodyti pavyzdį jauniems žmonėms. Gimnazijos mokytojai ir mokiniai prisijungė prie šiemet linksmai ir įdomiai švenčiamos jubiliejinės  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventės. Kovo 11-osios rytą skubėjo į šv. Mišias  Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, po to   kartu su eisenos dalyviais persikėlė į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. Šventės lietus nesugadino, o vėjyje plevenančios  vėliavos ir Tautiška giesmė pakylėjo naujoms viltims.

Dailės akcija Lietuvos valstybės atkūrimo trisdešimtmečiui

2020-03-10 d. gimnazijos IIa fojė 2b ir 4b klasių mokiniai vykdė dailės akcija. Mokiniai piešinyje pavaizdavo Lietuvą, upes, jos žmones, o svarbiausia – save. Dailės akcijai vadovavo mokytojos R.Subatkevičienė, E.Gylienė, V.Sakalauskienė, R.Keturkienė, S.Venskūnienė.

Privalomos mokinių atostogos-keičiamos atostogų datos

ŠMSM patvirtino, kad dėl viruso grėsmės, atsižvelgus į kitų šalių patirtį, bus nustatytos privalomos vaikų atostogos ir taip stabdomas ugdymo procesas.
Kadangi ugdymo procesas stabdomas, dėl privalomų vaikų atostogų (nustačius infekcijų plitimą ribojantis režimas), tėvai galės gauti ligos socialinio draudimo išmokas, kaip numato įstatymas. Plačiau komentuoja SADM.

Įsakymas (peržiūrėti)

Sveikiname 26-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados ,,LIETUVOS RAUDONOJI KNYGA“II (miesto) etapo nugalėtojas!

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos mokinių komandai savo kūriniuose ir vėl pavyko kūrybingai perteikti  požiūrį į gimtojo krašto gamtą ir jos išsaugojimą. Šiemet II (miesto) etape dalyvavo šeši 8, I, II ir IV klasių mokiniai. Dvi dalyvės tapo olimpiados II – jo (miesto) etapo laureatėmis. Vaiva Jasaitė (IVb)užėmė I-ąją, o Andrėja Artemovskytė  (8c ) – III-iąją vietas. Mokinės atstovaus Kauno miestui respublikiniame olimpiados etape Kybartuose. Mokines ugdė dailės mokytojos Rasa Klingaitė ir Rima Keturkienė.

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

Sveikiname konkurso laimėtojus

2020-03-07 Vilniaus Arkikatedroje vyko konkurso ,,Jei Šv.Kazimieras gyventų mūsų laikais“ nugalėtojų apdovanojimas. Mūsų gimnazijos mokiniai į konkursą įsijungė aktyviai, kūrė maldas, eilėraščius, skulptūrėles, laiškus. Laiško Šventajam Kazimierui konkurse  Rokas Motiejaitis (Ic) laimėjo I,  Saidas Zajančkauskas (Ic) klasė II vietas, Karolis Baranovas (Ic)  apdovanotas Padėka. Nugalėtojai dalyvavo Vilniaus Arkikatedroje šv. Mišiose, kurios vyko Šv.Kazimiero koplyčioje. Vladislovo koplyčioje nugalėtojams įteikti diplomai, padėkos, dovanėlės ir  Šv. Kazimiero lelijų žiedai. Ateitininkams dar teko keliauti katedros požemių labirintais. Visi lankėmės Kaziuko mugėje. Mokiniams laimėjimų siekti padėjo mokytojai L. Dekerienė, D.Pupiuvienė, M.Petravičienė, J.Sereikienė, R.Keturkienė, A.Pundinienė, V.Zulonaitė.

Tikybos mokytoja Vida Zulonaitė

Sveikiname Lietuvos mokinių technologijų olimpiados nugalėtojus!

Baigėsi Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „2020 miniatiūra 20×20“ II etapas. Mūsų gimnazijos mokiniams olimpiadoje sekėsi puikiai. Sveikiname pasiekus puikių rezultatų: Miglę Laukytę, Ic kl., I vieta (Tekstilė, „Baltos svajonės“,  nominacija už subtilumą ir profesionalumą kūryboje, mokyt. A.Markvaldienė); Eimantą Rutkauską, Ic kl., II vieta (Konstrukcinės medžiagos, elektronika, „Knygos atgimimas“, nominacija už knygos prikėlimą naujam gyvenimui, mokyt. R. Ratkevičienė); Lukreciją Maslauskaitę, 7 kl., II vieta, (Tekstilė, „Samanėlė samana“, nominacija už gamtos spalvų ir formų perteikimą siuvinėjime, mokyt. Aldona Markvaldienė); Kamilę Rentauskaitę, II kl., II vieta (Taikomasis menas, amatai ir dizainas, „Peliuko svajonė“, mokyt. A. Lavickienė); Deimantę Butkutę, II kl., II vieta (Mityba, „Saldu gardu“, nominacija  už subtilų gaminio ir aplinkos vientisumą, mokyt. I. Raguckienė); Gabrielę Žinkaitę, 8b kl. (Konstrukcinės medžiagos,  Fotoaparatas, mokyt.  M. Kalinienė); Emiliją Žuravliovaitę, IIIb kl. (Taikomasis menas, amatai ir dizainas, „Gyvenimo pusės“, nominacija už skulptūrą ir estetiką keramikoje, mokyt. J.Gudžiuvienė).

Į Lietuvos mokinių technologijų olimpiados III etapą deleguojama Miglė Laukytė (mokyt. A.Markvaldienė).

 

 

 

Skaitovų konkursas „Esu čionai mylėti“

2020-03-05 įvyko 5-8 klasių mokinių skaitovų konkursas „Esu čionai mylėti“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 30-mečiui paminėti. Konkurse dalyvavo 16 mokinių. Mokiniai deklamavo Just. Marcinkevičiaus, B.Brazdžionio, Maironio, A.Baltakio, J.Erlicko ir kitų poetų eiles. Laureatais tapo E.Ožekauskaitė (5d kl., mokyt. R.Vilkelienė), A.Paschalskytė (8a kl., mokyt. M.Petravičienė), D.Gudaitis (8d kl., mokyt. R.Urbutienė). Dėkojame visiems lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, padėjusiems mokiniams raiškiai perteikti kūrėjų tekstus. 

Patyriminis ugdymas integruotuose vokiečių kalbos, chemijos ir dailės užsiėmimuose

Ia gimnazijos klasės mokiniai tyrinėja savo artimą aplinką ir tai kelia motyvaciją sužinoti, atrasti, pažinti. Jie drąsiai teigia – gimnazijos vandenį tikrai galima gerti! Mokiniai su nešiojama laboratorija EcoLabBox ištyrė gimnazijos vandens kokybę, norėdami patvirtinti hipotezę, kad vanduo yra tinkamas gerti. Naudodamiesi vokišku eksperimento aprašu, mokiniai tyrė vandens pH, nitratų, nitritų, amonio, fosfatų kiekį. Tyrimo rezultatai patvirtino mokinių hipotezę: gimnazijos vanduo atitinka geriamo vandens normas. Taip pat mokiniai nustatė, kad gimnazijos vanduo yra kietas, vos peržengia labai kieto vandens parametrus. Ruošdamiesi pristatyti atliktų tyrimų rezultatus, mokiniai analizavo taikomąją ir informacinę meno funkciją, vizualinės reklamos rūšis, sklaidos būdus, idėjos ir formos ryšį. Tyrimo rezultatus mokiniai pristatė informaciniame plakate ir lankstinukuose. Integruotus užsiėmimus rengė ir vedė chemijos mokytoja Rasa Ratkevičienė, dailės mokytoja Rasa Klingaitė ir vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė.

Mokytoja Jurgita Valentukonienė

Accessibility