Monthly Archives: vasario 2020

TARPTAUTINIO VAIKŲ IR JAUNIMO DAILĖS MINIATIŪRŲ KONKURSO „DIALOGAI SU GAMTA. MANO AUGINTINIS“ NUOSTATAI

Projekto dalyvių darbuose – dailės miniatiūrose (nedidelio formato tapybos, grafikos, aplikacijos, tekstilės, šilko tapybos, stiklo, keramikos, kompiuterinės grafikos ar mišria technika atliktuose kūrinėliuose) turi atsispindėti dailės raiškos priemonėmis perteiktas žmogaus ir gamtos santykis. Apsidairę nesunkiai rasime žmogų, kuris turi augintinį. Kiekvienas augintinis, koks jis bebūtų – švelniakailis, plunksnuotas ar dygliuotas – suteikia savo šeimininkui įvairiausių emocijų, naujų potyrių, padeda pamatyti naujai kasdienybės spalvas: pralinksmina, nustebina, kelia gailestį, padeda išgyventi netektį ar greičiau pasveikti. Žmonių, kurie laisvalaikį leidžia su augintiniu, vis daugėja.Reikia manyti, kad tai nėra vienadienė užgaida, o sąmoningas bei atsakingas požiūris į gyvūną, jo poreikius ir galimybę bendrauti. Konkurso dalyviai – bendrojo bei neformaliojo meninio ugdymo įstaigų 6–19 metų mokiniai ir pageidaujantys mokytojai. Darbai pristatomi iki 2020 m. balandžio 1 d. į Kauno Juozo Grušo meno gimnaziją,

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

Mano augintinis 2020m. konkurso nuostatai

International children and youth art miniature contest dialogues with nature 2020m. My pet regulations

KINGS Lietuva-Gruzija!

Vasario 17 dieną jau antrąjį kartą KINGS olimpiadų istorijoje dėl gabiausiojo matematiko vardo varžėsi  Lietuvos ir Gruzijos moksleiviai!  3-12 klasių matematikos olimpiadų finalų laimėtojai iš Lietuvos ir Gruzijos turėjo galimybę susipažinti, pabendrauti, aptarti kultūrų skirtumus, pristatyti savo šalis  anglų kalba!  Tačiau svarbiausias dienos akcentas buvo dalyvavimas Tarptautinėje Lietuvos-Gruzijos matematikos olimpiadoje. Olimpiadoje dalyvavo mūsų mokyklos II gimnazijos klasės mokinys Taurimas  Valeika.  Džiaugiamės iškovotu sidabriniu diplomu bei  sumaniausiųjų mokinių medaliu.

Matematikos mokytoja ekspertė Odeta Stanevičienė

Gerosios darbo patirties sklaidos konferencija

2020-02-19 gimnazijoje vyko mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos konferencija „Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“.Konferencijos programoje – 11 pranešimų. Juos ruošė metodinių grupių pranešėjai. Moderatorius – gimnazijos direktorė U.D.Tumavičienė. Mokytojai dalinosi patirtimi apie mokinių ugdymą neformaliajame švietime, diferencijavimo galimybes anglų, lietuvių kalbos ir kitų dalykų pamokose, dailės, technologijų, chemijos, vokiečių kalbos tarpdalykinę integraciją. Apie  ugdymo suasmeninimą patirtį skleidė matematikos-informacinių technologijų, biologijos, dorinio ugdymo, kūno kultūros mokytojai. Ši konferencija tarsi seminaro ,,Ugdymo personalizavimas“ tęstinumas. Mokykloje labai svarbu, kad kiekvienam vaikui būtų suteikiama galimybė mokytis pagal savo atskirą kelią, todėl mokytojai ieško būdų, kaip pritaikyti ugdymo turinį kiekvienam mokiniui.

Džiaugiamės sportiniais laimėjimais

2020-01-07 mūsų gimnazijos mokinės varžėsi Kauno mokyklų žaidynių stalo teniso varžybose ir užėmė I vietą, kuri joms suteikė teisę atstovauti Kauno mietui Lietuvos mokyklų žaidynėse. 2020-02-14 sportininkės varžėsi Lietuvos mokyklų zoninėse varžybose ir taip pat laimėjo I vietą. Sveikiname  Miglę Laukytę (Ic),  Nikolę Masytę, Kamilę Stankevičiūtę su sportine sėkme, dėkojame už gimnazijai iškovotus laimėjimus. Kūno kultūros Mokytojui Arvydui Mackevičiui dėkojame už varžyboms paruoštus mokinius, linkime sėkmingų sportinių startų.

Kūno kultūros mokytoja Rasa Kizikaitė

Akcija „Šypsausi Lietuvai, šypsausi Laisvei!“

Vasario 14-osios rytą gimnazijos mokinių taryba pradėjo sveikinimo akcija „Šypsausi Lietuvai, šypsausi laisvei!“, kurios metu kiekvienam mokytojui įsegė po trispalvį ąžuolo lapą. Per ilgąsias pertraukas prie šventinės balionų fiestos organizavo Valentino dienai skirtą žaidimą „Susirask savo širdelę“. Žaismingai gebėjome sujungti dvi šventes, kurios aktualios kiekvienam iš mūsų.

Mokinių tarybos kuratorė Eugenija Paškauskienė

Sporto šventė – Vasario 16-ajai

2020-02-11 d.  gimnazijoje vyko sporto šventė „Laisvi ir greiti“, skirta Vasario 16-ajai paminėti. Sporto šventėje  dalyvavo 5-ųjų klasių mokiniai. Estafetėse savo sportinius sugebėjimus  rodė po 10 dalyvių iš kiekvienos klasės. Šventė buvo spalvinga, emocinga tiek dalyviams, tiek auklėtojoms, tiek ir organizatoriams-kūno kultūros mokytojams.

Kūno kultūros mokytoja Rasa Kizikaitė

„Imkit mane ir skaitykit“

2020-02-16 Šilainių parapijos Šv. Dvasios bažnyčios salėje įvyko Vasario 16-osios minėjimas, kurį organizavo ir vedė  Juozo Grušo ir Šv. Kazimiero kuopų ateitininkai. Jie parodė sceninį vaizdelį „Imkit mane ir skaitykit“. Istorinę Vasario 16-osios reikšmę nušvietė Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio štabo pirmininko pavaduotojas Zigmas Tamakauskas.

Juozo Grušo ateitininkų kuopos vadovė Vida Zulonaitė

Kokia nuostabi, Lietuva esi…

2020-02-14 d. iškilmingai minėjome Vasario 16-ąją. 7 pamokos metu vyko koncertas, kuriame dalyvavo 2, 5, 6, 11, 12 klasių mokiniai, meninio skaitymo konkursų dalyviai ir laureatai, melodingas dainas atliko mokytojos Eglės Grybienės vadovaujamas merginų dainų ansamblis, saksofonu grojo Kristijonas, šoko tautinių šokių kolektyvas ,,Gintarėlis“. Gimnazijos direktorė Undinė Diana Tumavičienė ir direktorės pavaduotojas ugdymui Darius Talijūnas įteikė padėkas  už gerus mokymosi pasiekimus ir puikų mokyklos lankymą gimnazijos klasių mokiniams. Trispalvių balionų grandinė papildė šventinę nuotaiką.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Dekerienė

Ateitininkų meninio skaitymo konkursas

2020-02-12 vyko Kauno krašto ateitininkų meninio skaitymo konkursas „O mūs šventas lietuviškas žodi“. Jame dalyvavo Juozo Grušo meno gimnazijos ateitininkai. Trys ateitininkės – S.Kvietkauskaitė, A.Kiliokaitė ir I.Sadauskaitė – tapo konkurso laureatėmis ir apdovanotos diplomais.

Juozo Grušo ateitininkų kuopos vadovė Vida Zulonaitė

Debatai: „Ar garbinga būti Lietuvos patriotu?“

„Patriotizmas – tai įsitikinimas, kad ši šalis yra tobuliausia iš visų todėl, kad jūs joje gimėte“ (Džordžas Bernardas Šo).  2020 m. vasario 14 d. tarp aštuntų klasių vyko tradiciniai netradiciški debatai „Ar garbinga būti Lietuvos patriotu?“,  skirti valstybės atkūrimo dienai paminėti. Komandos teigė, neigė, bet griežtos komisijos sprendimu debatus laimėjo teigiantieji. Debatus organizavo debatų klubo „Totas“ vadovas Tomas Pažarauskas.

 

Accessibility