Monthly Archives: sausio 2020

Kalėdų viešnios apdovanojimai

Baigėsi Kauno miesto ugdymo įstaigų aplinkos puošimo ir kalėdinių akcentų konkursas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ Šių metų mūsų  kalėdinio puošimo tema – „Tegu žydi ledo gėlės Kalėdų naktį stebuklingą“. Ji atsispindėjo gimnazijos interjero dekore, langų karpiniuose, kalėdinėse floristinėse kompozicijose. Sausio 8 d. apdovanojimų šventė vyko Kauno miesto savivaldybėje. Pastangos  tinkamai įvertintos – gimnazija tapo laureate, apdovanotos trijų puokščių kūrėjos. Tai mokytojos Aldonos Markvaldienės mokinės, sukūrę kompozicijas, Raminta Miniauskaitė („Viskas ratu“ – diplomas), Austėja Giedraitytė  („Sninga“ – diplomas), Gabrielė Kačiulytė ir Adrija Kiliokaitė ( „Sindesys“ – padėka).

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

 

Atmintis gyva, nes liudija

Sausio 13-osios rytas gimnazijos bendruomenę pasitiko simboliniais laužais, primenančiais kruvinosios nakties žmonių vienybę. Vykdydami pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“ kiekviename lange uždegėme žvakelę. Per pirmą pamoką prisiminėme istorines 1991-ųjų akimirkas, parodžiusias Lietuvos žmonių drąsą ir pasiaukojimą. Pilietine akcija pagerbėme Sausio 13-osios didvyrius. Mokytojų Eglės Grybienės ir Artūro Sinkevičiaus mokinių atliekamos dainos, eilėmis išsakyti jausmai sukūrė jautrią ir prasmingą nuotaiką, įprasminusią Laisvės Gynėjų dieną.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

 

Edukacinė išvyka „Laisvės ir gyvybės keliu“

Sausio 13-ąją 6 b, 6c, 6d klasių mokiniai su mokytojomis Albina Alinauskiene, Rasa Urbutiene, Eugenija Paškauskiene vykdėme edukacinę pamoką Vilniuje. Antakalnio kapinėse pagerbėme žuvusius Laisvės gynėjus, giedojome Tautišką giesmę ir vykome į Nepriklausomybės aikštę, kur 12 val. prasidėjo iškilminga vėliavos pakėlimo ceremonija, karinė eisena. Šalies vadovai sveikino su šia prasminga švente. Televizijos bokštas-paskutinis išvykos lankytas objektas, kuris pasitiko mus skendintis ūke. Prie įamžinimo vietų tiesėsi gėlių ir žvakelių liepsnų takas, kurį puošėme ir mes. Jautėmės svarbūs ir pakiliai nusiteikę, širdimi išgyvenę šios dienos esmę.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Pagarba Lietuvos Laisvės gynėjams

2020-01-13 Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai ir ateitininkai, tikybos mokytojos A. Pundinienė, V.Zulonaitė, etikos mokytojas T. Pažarauskas dalyvavo Įgulos bažnyčioje Šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos už Lietuvos laisvės gynėjus, žuvusius prie Televizijos bokšto Vilniuje. Susikaupę maldoje, išgirdę Dievo Žodį, išklausę kunigo įkvepiančio pamokslo, kiekvienas galėjome paklausti, ką aš padariau, kad Lietuva būtų laisva? Po Šv.Mišių išvykome į Petrašiūnų kapines, aplankėme Lietuvos Laisvės gynėjo Tito Masiulio amžino poilsio vietą. Maldoje susikaupę uždegėme atminimo žvakeles.

Tikybos mokytoja, ateitininkų vadovė  Vida Zulonaitė

Konkurso sėkmė

J.Grušo meno gimnazijos 2-12 klasių mokiniai dalyvavo Kauno arkivyskupijos kalėdinių sveikinimo atvirukų „Su šventomis Kalėdomis“ konkurse. Konkurso laureatais tapo Atėnė Adrija Aleškevičiūtė (3c), Andrėja Artemanovskytė – mokyt. A.Lavickienė, A.Pundinienė; Rusnė Pakalniškytė (Id) – mokyt. R.Keturkienė, V.Zulonaitė. Mokinių Gabrielės Giliūtės (8c), Gabrielės Rinkevičiūtės (Id) ir Viltės Bagdonavičiūtės (5c) kalėdiniai atvirukai  atrinkti į gražiausių atvirukų parodą. Sveikiname laureatus ir linkime kūrybinų ieškojimų kituose konkursuose.

Tikybos mokytojos A. Pundinienė ir V. Zulonaitė

Fotomenininko Romain Cavallin susitikimas su mokiniais

Prancūzų fotomenininkas Romain Cavallin 2020-01-09 Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos moksleiviams surengė edukacinį užsiėmimą, kurio metu papasakojo apie šiuo metu Kaune atliekamą meninę rezidenciją bei pristatė savo kūrybinę praktiką. Taip pat pasikalbėjome apie KAUNAS PHOTO veiklą ir pasidalinome festivalio leidiniais. Po užsiėmimų Romain nepraleido progos užfiksuoti kelių Šilainiuose styrančių antenų.

Accessibility