Monthly Archives: sausio 2020

Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi

Sausio 21 – 31 d. gimnazijos 1 – 4 klasių mokiniai dalyvavo  renginyje „Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi“, kurio tikslas – motyvuoti vaikus būti fiziškai aktyviais, skatinti rinktis sveiką gyvenseną. Mokinių komandos jėgas išbandė įvairiose estafetėse. Žaisdami bei aktyviai sportuodami tobulino bendradarbiavimo įgūdžius. Sporto salėje skambėjo palaikančiųjų šūksniai. Visus lydėjo gera nuotaika.

Pradinio ugdymo mokytojos Vaiva Juodienė, Loreta Drūlienė

Žurnalo „Reitingai“ informacija

Kiekvienais metais žurnalas ,,Reitingai“ aprašo akademiškai stiprias mokyklas. Daugelis Lietuvos mokyklų sukūrusios palankią  aplinką mokinių fizinei ir socialinei sveikatai, bet aplinką, palankią mokinių psichinei sveikatai, pavyksta sukurti tik kas 24 mokyklai. 2019 m. ,,Reitinguose“ fiksuojama, kad mūsų gimnazijoje  sukurta mokinių socialinei sveikatai aplinka vertinama 4 lygiu (labai gerai). Taip pat 4 lygiu vertinamas ugdymo(si) integralumo veiklos aspektas. Gimnazija  patenka ir į 2018-2019 m.m. labiausiai ,,sublizgėjusių“ ekonomikos ir verslo srityje mokyklų  sąrašą (mokytoja S. Paštuolytė). 2019 m. 5-8 klasių grupėje olimpiadų reitinge Juozo Grušo meno gimnazija užsitikrino 54 vietą (daugiausia trečių vietų pelnė Ic kl. mokinė M. Laukytė), I-IV gimnazijos klasių grupėje 29 vietą  (T.Valeika, A.Radavičiūtė, A. Jočytė, M.Katinas). Džiaugiamės gimnazijos mokinių pasiekimais. Mokytojams linkime negęstančio entuziazmo.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Dekerienė

 

Ką veikia „Gudragalvių klubas“?

            Minėdami žymias Lietuvai datas „Gudragalvių klubo“ mokiniai su mokytojomis Jolita Kaučikaite-Radviliene ir Gitana Kairiene susipažįsta su įžymiais Kauno miesto žmonėmis ir jų veikla. Dažnai nė nežinome, kad „Laisvės“ ir dar šešias skulptūras  Vienybės aikštėje sukūrė žymus skulptorius Juozas Zikaras. Apsilankę menininko studijoje, mokiniai išgirdo daug įdomių šios asmenybės gyvenimo ir kūrybos faktų. Mokiniai apsilankė ir operos solisto Kipro Petrausko memorialiniame bute, kuriame tvyro tarpukario dvasia. Vaikščiodami po butą ir klausydamiesi linksmų istorijų apie Cypruką, vaikai sužinojo, kad buto kambarių sienas puošia žymiausių Lietuvos dailininkų tapybos darbai: P. Kalpoko, A. Žmuidzinavičiaus, L. Kazoko, K. Šimonio, V. Didžioko, A. Gudaičio, Š. Zelmanavičiaus, V. Eidukevičiaus. Apžiūrėdami menininkų namus, susipažindami su jų kūryba, vaikai pažins Lietuvos istoriją, Lietuvą mylėjusius žmones.

„Gudragalvių klubo“ vadovės Jolita Kaučikaitė-Radvilienė ir Gitana Kairienė

Sėkmė meninio skaitymo rusų kalba konkursuose

Sausio mėnesį gimnazijos mokiniai sėkmngai dalyvavo miesto mokinių rusų kalbos meninio skaitymo  konkursuose. 2020-01-14 d. V. Klopotaitė (6a) ir G. Žinkaitė (8b) dalyvavo 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse „Viskas apie žiemą“.  2019-01-23 d.V. Verseckas (9a), Malesta Padgornatė (10c), Anna Zieniutė (10c) – mokinių raiškiojo skaitymo konkurse „Kelias į Parnasą“, skirtame A.Puškino 220-osioms gimimo metinėms. Moksleiviai deklamavo garsių rusų poetų A.Bloko, I.Nikitino ir A.Puškino eilėraščius. IIc  klasės  mokinė Anna Zieniutė konkurse „Kelias į Parnasą“ užėmė trečiąją vietą. 
Rusų kalbos mokytoja Svetlana Sapunova

Mes užaugom laisvi

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo nacionaliniame mokinių piešinių konkurse ,,Mes užaugome laisvi“. Konkurso organizatoriai-Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Dailės mokytojų asociacija. Atrinkti geriausi konkurso darbai eksponuojami LR Seime. Parodos iniciatorė LR Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Padėkos raštais su jų sukurtų piešinių atvaizdu apdovanotos mūsų gimnazijos mokinės Dovilė Tutlytė ( IIIa kl.) ir Emilija Žuravliovaitė (IIIb kl.). Konkurse taip pat dalyvavo Lauryna Petrulytė, Gabrielė Rudžianskaitė, Majus Povilaitis, Eva Zakarevičiūtė (5c kl.), Austra Makauskaitė, Eimantė Mickevičiūtė, Evaldas Miliūnas (6a kl.), Deimantė Baltrušaitytė, Miglė Laukytė, Kamilė Lynikaitė (Ic kl.), Karolina Averkaitė, Rūta Banytė (IIb kl.), Kamilė Rentauskaitė (IIIa kl.). Mokinius konkursui parengė dailės mokytojas Aidas Augustis.

Dailės mokytojas Aidas Augustis

Kalėdų viešnios apdovanojimai

Baigėsi Kauno miesto ugdymo įstaigų aplinkos puošimo ir kalėdinių akcentų konkursas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ Šių metų mūsų  kalėdinio puošimo tema – „Tegu žydi ledo gėlės Kalėdų naktį stebuklingą“. Ji atsispindėjo gimnazijos interjero dekore, langų karpiniuose, kalėdinėse floristinėse kompozicijose. Sausio 8 d. apdovanojimų šventė vyko Kauno miesto savivaldybėje. Pastangos  tinkamai įvertintos – gimnazija tapo laureate, apdovanotos trijų puokščių kūrėjos. Tai mokytojos Aldonos Markvaldienės mokinės, sukūrę kompozicijas, Raminta Miniauskaitė („Viskas ratu“ – diplomas), Austėja Giedraitytė  („Sninga“ – diplomas), Gabrielė Kačiulytė ir Adrija Kiliokaitė ( „Sindesys“ – padėka).

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

 

Atmintis gyva, nes liudija

Sausio 13-osios rytas gimnazijos bendruomenę pasitiko simboliniais laužais, primenančiais kruvinosios nakties žmonių vienybę. Vykdydami pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“ kiekviename lange uždegėme žvakelę. Per pirmą pamoką prisiminėme istorines 1991-ųjų akimirkas, parodžiusias Lietuvos žmonių drąsą ir pasiaukojimą. Pilietine akcija pagerbėme Sausio 13-osios didvyrius. Mokytojų Eglės Grybienės ir Artūro Sinkevičiaus mokinių atliekamos dainos, eilėmis išsakyti jausmai sukūrė jautrią ir prasmingą nuotaiką, įprasminusią Laisvės Gynėjų dieną.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

 

Edukacinė išvyka „Laisvės ir gyvybės keliu“

Sausio 13-ąją 6 b, 6c, 6d klasių mokiniai su mokytojomis Albina Alinauskiene, Rasa Urbutiene, Eugenija Paškauskiene vykdėme edukacinę pamoką Vilniuje. Antakalnio kapinėse pagerbėme žuvusius Laisvės gynėjus, giedojome Tautišką giesmę ir vykome į Nepriklausomybės aikštę, kur 12 val. prasidėjo iškilminga vėliavos pakėlimo ceremonija, karinė eisena. Šalies vadovai sveikino su šia prasminga švente. Televizijos bokštas-paskutinis išvykos lankytas objektas, kuris pasitiko mus skendintis ūke. Prie įamžinimo vietų tiesėsi gėlių ir žvakelių liepsnų takas, kurį puošėme ir mes. Jautėmės svarbūs ir pakiliai nusiteikę, širdimi išgyvenę šios dienos esmę.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Pagarba Lietuvos Laisvės gynėjams

2020-01-13 Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai ir ateitininkai, tikybos mokytojos A. Pundinienė, V.Zulonaitė, etikos mokytojas T. Pažarauskas dalyvavo Įgulos bažnyčioje Šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos už Lietuvos laisvės gynėjus, žuvusius prie Televizijos bokšto Vilniuje. Susikaupę maldoje, išgirdę Dievo Žodį, išklausę kunigo įkvepiančio pamokslo, kiekvienas galėjome paklausti, ką aš padariau, kad Lietuva būtų laisva? Po Šv.Mišių išvykome į Petrašiūnų kapines, aplankėme Lietuvos Laisvės gynėjo Tito Masiulio amžino poilsio vietą. Maldoje susikaupę uždegėme atminimo žvakeles.

Tikybos mokytoja, ateitininkų vadovė  Vida Zulonaitė

Konkurso sėkmė

J.Grušo meno gimnazijos 2-12 klasių mokiniai dalyvavo Kauno arkivyskupijos kalėdinių sveikinimo atvirukų „Su šventomis Kalėdomis“ konkurse. Konkurso laureatais tapo Atėnė Adrija Aleškevičiūtė (3c), Andrėja Artemanovskytė – mokyt. A.Lavickienė, A.Pundinienė; Rusnė Pakalniškytė (Id) – mokyt. R.Keturkienė, V.Zulonaitė. Mokinių Gabrielės Giliūtės (8c), Gabrielės Rinkevičiūtės (Id) ir Viltės Bagdonavičiūtės (5c) kalėdiniai atvirukai  atrinkti į gražiausių atvirukų parodą. Sveikiname laureatus ir linkime kūrybinų ieškojimų kituose konkursuose.

Tikybos mokytojos A. Pundinienė ir V. Zulonaitė

Accessibility