Monthly Archives: lapkričio 2019

Netradicinė pamoka KTU Cheminės technologijos fakultete

Lapkričio 20d.  8 klasių mokiniai su chemijos mokytoja J. Žukauskiene dalyvavo KTU  Cheminės technologijos fakulteto  paskaitoje  ,,Vaistų  kūrimo kelias‘‘. Paskaitą aštuntokams apie vaistų kūrimą  skaitė KTU Cheminės tehnologijos fakulteto doc. dr. Eglė Arbačiauskienė. Dėstytoja atsakė į moksleivius dominančius klausimus. Šios paskaitos metu mokiniai sužinojo,  koks ilgas ir sudėtingas  vaistų kūrimo kelias, kiek daug bandymo stadijų pereina nauji vaistai, kol jie išleidžiami į prekybą, kiek  medžiagų turi būti apdorota, kad būtų atrasta  tinkamiausia  vartojimui vaistų forma. Tokie susitikimai  su universiteto dėstytojais mokiniams labai naudingi, nes iš pirmų lūpų sužinome, kiek daug reikia mokytis, studijuoti, gilintis, kiek reikia įdėti darbo, kad pasisektų sukurti  naujas chemines medžiagas, kurios pagerintų žmonių gyvenimą. Dėkojame KTU Cheminės technologijos dėstytojams už  nuoširdų bendravimą su moksleiviais.

 8d klasės mokinė Austė Rimkutė, nuotrauka  8a klasės mokinės Paulos Kontrimaitės

 

Konferencija „Menų malūnas“

Lapkričio 27 d. gimnazijoje vyko tradicinė Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija „Menų malūnas“. Konferencijos  tikslas –  aktualizuoti kūrybiškumo ugdymą ir jo įtaką vaiko raidai, sudaryti sąlygas kūrybinėms galioms plėtoti. Pranešimus skaitė Rasa Klingaitė „Grafikos elementai dailės technologijų pamokose“, Kristina Gagienė „Grafikos meno technikų įvairovė dailės ir technologijų pamokose“, Rasma Raudonienė  „Grafikos technikų panaudojimas kūrybiškumo skatinimui. Eksperimentai – žaidimai“. Lektorės organizavo kūrybines dirbtuves, kuriose mokiniai išbandė įvairias grafikos technikas. Joms talkino  gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos. Mokiniai kūrė grafikos darbą tema „Linija pasakoja…“  4-ųjų  klasių  mokiniai parengė pranešimus apie  lietuvių grafikus. Visų dalyvių darbai buvo įvertinti nominacijomis. Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos mokinės Ugnės Belickaitės (mokytoja R. Stasiukonienė) darbas „Išeik į lauką“ laimėjo „Mokinių simpatijos“ nominaciją. Konferenciją organizavo Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytojos Gitana Kairienė, Vaida Gailiuvienė, Erika Gylienė , Jolita Kaučikaitė- Radvilienė, Vilma Rėkienė, Rita Subatkevičienė, Neringa Valeikienė, Rasa Klingaitė, Sima Venskūnienė, Aušra Lavickienė, Vaiva Juodienė, Loreta Drūlienė, Genė Jonikienė, Stasė Didžgalvienė, Lina Tvarkūnienė,  Aušra Zemlerienė, Aušrinė Varškevičienė, Loreta Marčiulionytė, Linita Sabienė.

Informaciją parengė V. Juodienė,  V. Gailiuvienė, G. Kairienė. Fotografavo Jolita Kaučikaitė-Radvilienė

Integruotas ugdymas gimnazijoje

Nuo 2019 metų rudens gimnazijos mokytojų komanda prisijungė prie vokiečių kalbos instituto vykdomo projekto „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“. Dvi projektinės mokinių grupės vieną kartą per savaitę integruotai nagrinėja pasirinktą temą. I gimnazijos klasės mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbą, integruotose vokiečių kalbos, chemijos, technologijų ir dailės užsiėmimuose kalbėjo apie temperatūros įtaką medžiagų savybėms. Teorines žinias mokiniai pritaikė praktikoje: suformulavę hipotezę atliko eksperimentą „3D formos iš mikrobangų krosnelės“ dirbdami grupėse pagal aprašą vokiečių kalba, o atlikdami eksperimentą mokiniai išbandė reljefinės formos kūrimo būdą. Skatinant ekologišką požiūrį į supančią aplinką spalvos ir kvapo išgavimui buvo naudojami ne dažai, bet natūralios medžiagos: cinamonas, kakava, vanilė. Mokiniai ne tik sužinojo pagrindinę informaciją apie temperatūros įtaką medžiagų savybėms, praplėtė vokiečių kalbos žodyną, bet ir pritaikė žinias kūrybinėje veikloje ir įgijo tiriamojo darbo įgūdžių. 5 kl. mokiniai dar nesimoko vokiečių kalbos, tačiau per integruotus vokiečių kalbos ir dailės užsiėmimus susipažino su vokiečių kalbos abėcėle, išmoko prisistatyti, pristatyti savo piešimo priemones ir žmogaus kūno dalis. Mokiniai kūrė  kūrybinius darbus temomis „Linijos ir taško dermė“,  „Taško vizualizacija“ ir juos trumpai pristatė vokiečių kalba. Mokiniai ne tik įgyvendino savo kūrybines idėjas linijos ir taško pagalba ant popieriaus lapo, išmoko savo pirmuosius vokiškus žodžius, bet ir ugdė viešojo kalbėjimo įgūdžius. Integruotas veiklas rengė ir vedė vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė, chemijos ir technologijų mokytoja Rasa Ratkevičienė ir dailės mokytojos Rasa Klingaitė ir Rima Keturkienė.

Mokytoja Jurgita Valentukonienė

Patirtinis ugdymas netradicinėse veiklose

5e klasės mokiniai dalyvavo užsiėmime pagal vizualinio mąstymo metodą „Kas vyksta šiame paveiksle?“ Mo muziejuje Vilniuje. Edukatorė Inga Stankaitytė padėjo mokiniams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, jautriai įpindama į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Mokiniai mokėsi diskutuoti, įsiklausyti į šalia esančio nuomonę ir ją priimti, ugdė gebėjimą susikoncentruoti, dirbti komandoje. Toks apmąstymo procesas ir edukacinės veiklos suteikė mokiniams naujos patirties. Kadangi dalis mokinių dalyvauja Goethe‘s instituto inicijuoto projekto „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“ integruotose dailės ir vokiečių kalbos užsiėmimuose, kuriuose didelis dėmesys skiriamas darbų pristatymams, mokiniai naują patirtį pritaikys šiuose užsiėmimuose.  Mokiniai taip pat aplankė iliuzijų kambarius. Dažnai žmogų sudomina tai, kas yra sunkiai suprantama arba atrodo kitaip nei yra iš tikrųjų. Vaikams buvo labai įdomu painiajame Veidrodžių labirinte, tikrovės suvokimą išbalansuojančiame Anti-Gravitacijos kambaryje, galvą ir kojas susukančiame Velnio tunelyje ir kitose atrakcijose. Mokiniai „Jaunojo mago mokykloje“ ne tik stebėjo mago triukus, bet ir turėjo galimybę sužinoti jų paslaptį bei patys išmoko vieną triuką. Kelionę organizavo ir mokinius lydėjo 5e klasės auklėtoja Jurgita Valentukonienė ir dailės mokytoja Rima Keturkienė, kurios taip pat veda gimnazijoje 5 klasių mokiniams integruotus vokiečių kalbos ir dailės užsiėmimus.

Mokytoja Jurgita Valentukonienė

Džiugus konkurso laimėjimas

2019-11-19 d. Kauno rotušėje įvyko Respublikinio 5-6 klasių mokinių tapybos darbų  konkurso ,,Spalvos ir vaizduotės galia“ laureatų apdovanojimo šventė. Į šią šventę laureatus pakvietė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Mūsų gimnazijos mokinę Eglę Ožekauskaitę lydėjo sėkmė – mokinė tapo laureate laimėjusi II-ąją vietą. Džiaugiamės Eglės sėkme ir linkime jai gražių kūrybinių patirčių.

Nuoroda į patalpintas nuotraukas:  https://bit.ly/2pCoxly

Dailės mokytoja Rima Keturkienė

Tolerancijos švyturiai

Tūkstančiai Lietuvos mokinių lapkričio 16-ąją minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Prie šiemetinės pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos švyturys“ prisijungė ir mūsų gimnazijos 1-12 kl. mokiniai, sukūrę tolerancijos švyturių. Renginio tikslas – patraukliomis priemonėmis paskatinti moksleivius pagalvoti apie toleranciją ir netoleranciją mūsų gyvenime ir istoriniame kontekste, prisiminti nesenus XX a. Lietuvos istorijos faktus. Mokinių darbų parodos mokyklose primins apie tolerancijos poreikį mūsų visuomenėje.

Debatai „Diplomas – kelias į gerą gyvenimą“

„Išsilavinęs žmogus yra tas, kuris žino, kaip sužinoti tai, ko jis dar nežino (G. Simmel).“ 2019 m. lapkričio 15 d. debatuose debiutavo 8 klasių mokiniai ir  ir  debatavo tema „Diplomas – kelias į gerą gyvenimą.“ Teigiančiųjų pusei atstovavo Austė Rimkutė, Viltė Minkevičiūtė ir Evelina Kondrotaitė,  o neigiančiųjų pusei – Rusnė Rupšytė, Edita Miliūkaitė ir Evija Babiliūtė. Gimnazistai drąsiai reiškė mintis, argumentavo ir įrodinėjo. Teisėjų, IIIb  Kamilės Miliūnaitės ir IIb  Augustės Šapokaitės ir Augustės Baltrukėnaitės gimnazisčių, teigimu,  objektyviu sprendimu debatus laimėjo neigiantieji.

 Debatus organizavo debatų klubo „Totas“ vadovas Tomas Pažarauskas

Bendrauti su menu ir menas bendrauti – kasdienybė…

Vytauto Didžiojo universiteto  Socialinių mokslų fakultete nuo lapkričio mėn. vyksta mūsų gimnazijos II ir IV klasių mokinių grafikos kūrybinių darbų paroda „Mąstom, kuriam“. Darbų vadovė dailės mokytoja Rasa Klingaitė. Kviečiame pageidaujančius gimnazijos bendruomenės narius apsilankyti parodoje.

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

            

  

Debatai „Tolerancijai reikalingos ribos?“

  „Žmonijoje slypi įvairūs scenarijai, tiek šėtoniški, tiek dieviški“ (Leonidas Donskis). 2019 m. lapkričio 11 d. tarp II-ųjų gimnazijos klasių įvyko  debatai „Tolerancijai reikalingos ribos?“ Teigiančiųjų pusei atstovavo Kasparas Deltuva, Ieva Gasiūnaitė ir Emilija Narbutaitė,  o neigiančiųjų pusei – Augustė Baltrukėnaitė, Augustė Vengalytė ir Skaistė Paulavičiūtė. Gimnazistai reiškė mintis, argumentavo ir įrodinėjo. Teisėjų psichologių Ringailės Stravinskienės, Monikos Matonytės, praktikantės Rūtos Stanevičiūtės, IIIb kl.  gimnazistės Kamilės Miliūnaitės ir II klasės gimnazistės Augustės Šapokaitės objektyviu sprendimu debatus laimėjo neigiantieji.

 Debatus organizavo debatų klubo „Totas“ vadovas Tomas Pažarauskas

Tarptautinio projekto rezultatai

2019 metų lapkričio 15 d. KTU Santakos slėnyje vyko kvalifikacijos kėlimo renginys, tarptautinio Erasmus+ KA2 projekto Nr. 2017-1-BG01-KA201-036209 GoScience „Supratimo gilinimas ir kūrybiškumo ugdymas mokantis matematikos ir gamtamokslinių mokomųjų dalykų“ baigiamoji konferencija. Jos metu projekto turinio koordinatorė Undinė Diana Tumavičienė pristatė metodinę medžiagą “Kūrybinių pedagoginių metodų tyrimas, skirtas gamtamokslinių ir matematikos mokomųjų dalykų supratimo gerinimui mokykloje“. Projekto vadovė Vida Drąsutė, aptarė netradicinių metodų taikymo matematikos ir gamtos mokslų mokyme įgyvendinimo pavyzdžius ir juos pristatė konferencijos dalyviams. Konferencijos viešnia Rasa Kučinskienė, Prienų “Žiburio“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, pasidalino projekto metodo taikymas biologijos pamokose ir neformaliojo ugdymo veiklose patirtimi. Projekto metu buvo sukurti netradicinio mokymo pavyzdžiai. Projekto rezultatus ir metodinę medžiagą galite rasti tinklapyje:  http://goscience.eu

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

Accessibility