Monthly Archives: rugsėjo 2019

Gimnazijos bendradarbiavimas su Lietuvos ir Vokietijos universitetais

Rugsėjo 16 dieną gimnazijoje lankėsi Heidelbergo pedagoginio instituto profesorius Gerd Bodo von Carlsburg ir Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Ilona Tanzegolskienė. Svečiai susitiko su gimnazijos direktore Nijole Šimiene, dėkojo gimnazijai už suteiktą galimybę dviem studentėms iš Heidelbergo pedagoginio instituto atlikti gimnazijoje ilgalaikę stažuotę, aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes. Svečiai taip pat domėjosi gimnazijos veikla, įgyvendinamu meninio ugdymo modeliu, apžiūrėjo dirbtuves, mokinių darbus iš tekstilės, odos, keramikos ir kitų medžiagų, grožėjosi mokinių kūrybinių darbų  parodomis, lankėsi gimnazijos muziejuje. Svečiai taip pat stebėjo vokiečių kalbos ir tapybos pamokas, bendravo su dailės mokytojais. Profesorius Gerd Bodo von Carlsburg susitiko su praktikantėmis iš Vokietijos ir dalinosi įspūdžiais apie viešnagę Lietuvoje ir mūsų gimnazijoje. Vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė pristatė svečiams praktikančių dalyvavimą gimnazijos ugdymo procese.

Mokytoja Jurgita Valentukonienė

Sveikiname žinių viktorinos ,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ laimėtoją

Rugsėjo 20 d. LRT  vyko šeštokų žinių viktorinos Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ filmavimas. Jame dalyvavo  gimnazijos 6b kl. mokinys Elijus Benetis ir laimėjo 6-okų finalą. Laimėjęs šį finalą pateko į 6-okų superfinalą. Laidos įrašą per LRT kviečiame žiūrėti spalio paskutinį sekmadienį.

6b kl. auklėtoja Reda Šarienė

Gimnazijos mokytojai dalinasi pedagogine patirtimi su studentėmis iš Vokietijos

Bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu nuo rugsėjo 3 dienos mūsų gimnazijoje svečiuojasi dvi studentės iš Heidelbergo pedagoginio instituto. Vera ir Jana yra būsimos pedagogės. Vera ateityje planuoja dirbti matematikos ir geografijos mokytoja, o Jana bus tikybos ir vokiečių kalbos  mokytoja. Mūsų gimnazijoje jos atlieka praktiką: domisi Lietuvos švietimo sistema, stebi pamokas, pačios veda vokiečių ir anglų kalbos pamokas. Studentės svečiuosis mokykloje visą rugsėjo mėnesį. Gimnazija didžiuojasi savo mokytojais, kurie mielai dalinasi  darbo patirtimi su būsimais pedagogais iš Vokietijos, o gimnazijos mokiniai turi galimybę tobulinti vokiečių ir anglų kalbos komunikavimo įgūdžius, ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją. Praktiką organizuoja VDU Edukologijos instituto doc. dr.Ilona Tanzegolskienė ir Juozo Grušo meno gimnazijos vokiečių ir rusų kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė.

Vokiečių ir rusų kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė

Sveikiname Europos čempionę!

Mūsų gimnazijos IIIc klasės mokinė Brigita Svinkūnaitė vasarą dalyvavo Europos Kyokushin karate  U18 čempionate, kuris vyko Čekijoje, Prahoje. Brigita iškovojo pirmąją vietą ir tapo Europos čempione. Sveikiname!

Mokytoja Rasa Kizikaitė

Kviečiame į Tarptautinio konkurso dalyvių apdovanojimų šventę!

Kviečiame į tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso DIALOGAI SU GAMTA. MANO KRAŠTAS apdovanojimų šventę, kuri vyks š. m. rugsėjo 25 d., trečiadienį, 14,00 val. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje. Dialogai su gamta –   tai vaizdiniai, neverčiami į  kalbas. Visi konkurse dalyvavusių mokinių kūrybos darbai –  mažas didelių darbų atspindys, o kartu ir nuoširdi padėka visiems, kurie paskatino ir padėjo kurti. Konkursui buvo atsiųsti 747 darbai iš 85 Ispanijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos ugdymo įstaigų. Dalyvių amžius – nuo 6 iki 19 metų. Šiemet džiaugiamės ir gausia mokytojų kūryba –11 mokytojų pristatė 15 savo kūrinių. Jaunųjų kūrėjų darbai kiekvienoje amžiaus grupėje buvo įvertinti už meniškumą, temos atskleidimą, meninės raiškos priemonių įvaldymą. Šis konkursas parodė, kokia graži, turtinga, įvairiapusiška, verta jaunųjų dailininkų dėmesio yra gimtoji žemė ir jos išsaugojimas – mūsų visų pareiga. Dėkojame už dalyvavimą ir laukiame naujų susitikimų!

Mokytoja Rasa Klingaitė

Konkurso darbai (peržiūrėti)

Informacija apie projektą ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas  vyksta nuo 2016 m.   Gerų švietimo rezultatų pasiekiančiose šalyse gamtos mokslų mokoma taikant praktinę tiriamąją veiklą – ji vis populiaresnė ir Lietuvos mokyklose. Vis daugiau dėmesio skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. Gamtos mokslų pamokos persikelia ir į netradicines erdves: parką ar mokyklos kiemą. Gauta paramos suma: 16 696,79 eur

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/

Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė

Neišdildomas Rugsėjo akimirkų džiaugsmas

Rugsėjį galima atpažinti iš kvapo: drėgnos žemės, vėsių vakarų, nukritusių obuolių. Jis nenuspėjamas, svaiginantis, stiprus, atsivedęs su savimi į Juozo Grušo meno gimnaziją ypatingą Rugsėjo 2-ąją – Mokslo ir žinių šventę. Ši diena netradicinė, minėta naujoviškai, pradėta Šventomis Mišiomis Šilainių Šventosios Dvasios bažnyčioje. Mišios aukojamos už gimnazijos bendruomenę. Mišiose dalyvavo jaunimo choro vadovas  Vytautas ir jaunimo muzikos ansamblis. Gimnazijoje visų klasių mokytojai ir auklėtojai susitiko su savo  mokiniais – vyko auklėtojos pamoka. Pas pirmokėlius svečiavosi abiturientai. Po klasės mokytojų ir auklėtojų valandos sugrįžome į Šilainių parapijos bažnyčios erdves, kur vyko iškilminga šventė. Joje dalyvavo Šv.Dvasios bažnyčios kunigas Mindaugas, bendruomenę sveikino gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, LR Seimo narys R.J.Dagys,  solistė Judita Leitaitė, smuikininkė Dovilė, mokiniai, mokytojai, tėveliai. Šventės metu kunigas Mindaugas pašventino duoną. ,,Duona savy turi viską, kas gyvastį laiko: ji turi Meilę – Tos Žemės, kuri išaugino, tos Saulės, kuri sušildė, to Vandens, kuris palaistė, to Vėjo, kuris išsupo, to Angelo, kuris globojo, to Žmogaus, kurs nuo grūdo lig kąsnio ją vedė. Mokykla – taip pat ta vieta, kurioje užauga ir subręsta žmogus,-“ kalbėjo šventės vedėjai. Kunigas Mindaugas taip pat palaimino gimnazijos bendruomenę. Šventas ir neišdildomas akimirkų džiaugsmas.

Mokytoja Eugenija Paškauskienė

Brandos šventė

Liepos 13 d. popietę Juozo Grušo gimnazijos abiturientai, mokytojai, svečiai susirinko į Brandos šventę. Brandos atestatai įteikti 68 dvidešimt devintosios  laidos  abiturientams. Abiturientų branda džiaugėsi gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, tėveliai, mokytojai. Kartu su atestatais įteiktos padėkos už gerus ir puikius valstybinių brandos egzaminų rezultatus, aktyvų dalyvavimą gimnazijos kultūriniame gyvenime. Gimnazijos direktorė įteikė abiturientams dailės ir technologijų brandos egzaminų darbų ir gražiausių abiturientų kalbos tekstų knygeles ,,Laiko jungtys“. Šventės vedėjai Erika ir Matas kalbėjo apie svajonę, kuri pakilus nuo žemės įgyja sparnus. Abiturientų vardu kalbėję Gabija, Tomas ir Aušrinė dėkojo už mokytojų ir vadovų investicijas – žinias,- įdėtas į mokinių protus ir širdis. Kaip atminimo dovaną abiturientai gimnazijos direktorei N.Šimienei įteikė atminimo dovaną – stiklinį ąžuolą, kurio gilėse slypi kūrybos galia.

Lietuvių kalbos mokytoja Lina Dekerienė

 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo svarba

Rugpjūčio 26-27 dienomis dailės mokytojos Rima Keturkienė, Rasa Klingaitė, chemijos ir technologijų mokytoja Rasa Ratkevičienė ir vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė dalyvavo Goethe’s instituto vykdomo projekto „CLILiG@Litauen – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“ įvadiniame seminare, kuris vyko Goethe‘s institute Vilniuje. Seminare Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Druskininkų, Marijampolės mokytojų komandos analizavo CLIL ekspertų iš užsienio literatūrą, diskutavo apie integruoto mokymo(-si) privalumus ir trūkumus, susipažino su integruoto vokiečių kalbos ir dalyko mokymo Lietuvos mokyklose modeliais, išbandė aktyviuosius mokymo(-si) metodus, tinkamus tiek atskirų dalykų, tiek integruotose pamokose, susipažino su vokiška literatūra, darbo lapų pavyzdžiais, naudojamais per integruotas pamokas, modeliavo savo pirmąją integruotą pamoką. Vyko intensyvus ir geranoriškas darbas, orientuotas į praktiką. Mokytojos dėkoja Goethe‘s institutui už suteiktą galimybę tobulėti! Dviejų dienų seminarą vedė mūsų mokyklos vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė su Kauno Jono Jablonskio gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Lina Šapkauskiene. Mokykla linki mūsų mokytojų komandai sėkmės įgyvendinant kūrybiškas idėjas mokykloje.

Vokiečių ir rusų kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė

Gimnazija prisijungė prie Goethe’s instituto projekto

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija prisijungė prie Goethe’s instituto vykdomo projekto „CLILiG@Litauen – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“. Projekto partneriai – Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.  Projekte dalyvauja net 4 mūsų mokyklos mokytojos: dailės mokytojos Rima Keturkienė, Rasa Klingaitė, chemijos ir technologijų mokytoja Rasa Ratkevičienė ir vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė. Mokytojos organizuos integruotus vokiečių kalbos ir dailės, technologijų bei chemijos užsiėmimus, per kuriuos mokiniai  gilins vokiečių kalbos ir dalykų žinias, ugdys bendradarbiavimo, tolerancijos ir kritinio bei kūrybinio mąstymo, tarpkultūrinę kompetencijas. Integruotas ugdymas papildys mokykloje įgyvendinamą meninio ugdymo modelį prijungiant gamtos mokslus ir vokiečių kalbą. Šiuolaikiniame pasaulyje reikia matyti visumą, o trijų dalykų integracija mokiniui parodys šių dalykų kaip visumos pritaikomumą. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti: https://www.goethe.de/ins/lt/lt/spr/unt/kum/cll.html

Vokiečių ir rusų kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė 

 

Accessibility