Monthly Archives: birželio 2019

Nauji ryšiai su Londone gyvenančiais lietuviais

2019 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos ambasados Londone ministrė patarėja Natalija Bacevičienė susitiko su  Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos atstovėmis ir gimnazijos tarptautinio projekto „Dialogai“ globėja East & Nord LLP bei Lituanica UL LTD įmonių grupės generaline direktore Rasa Apostol. Noras kalbėti su skirtingose erdvėse gyvenančiais bendraamžiais lietuviais organizuojant parodas, dalyvaujant Lietuvių bendruomenės šventėje, vedant edukacijas ir renginius lietuviams Londone pradėtas 2013 metais, tęsiamas 2019-aisiais  – Pasaulio lietuvių metais. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokinių miniatiūrų paroda „Žalias paukštis“ 2019 m. kovo – balandžio mėnesiais Lietuvos Ambasadoje Londone sudarė sąlygas pratęsti kokybiškai naujus ryšius su lietuviais, gyvenančiais Jungtinėje Karalystėje ir  Lietuvoje. Dėkojame ir džiaugiamės už jaunimo iniciatyvų palaikymą, suteiktas galimybes nuo mažens auginti ir puoselėti lietuvybę už Lietuvos ribų, bendradarbiauti, organizuoti parodas, stiprinti tautiečių ryšius su Lietuva.

Mokytojos Erika Gylienė ir Aušra Lavickienė

 

 

 

Dailės plenerų kūrybinių darbų paroda

Birželio mėn. 5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniai sėkmingai dalyvavo dailės pleneruose. Jie tapė įvairiose erdvėse. Emocijas išsakė spalvomis, formomis. Pleneruose įgijo daug kūrybinės patirties. Po plenerų gimnazijos 2-ojo aukšto fojė surengta mokinių kūrybinių darbų paroda. Joje apsilankykite ir jūs.

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

Kūrybinė patirtis įgyjama dailės pleneruose

Daug kūrybinės patirties suteikia kasmetiniai dailės projektai. Gegužės 30 d. į kultūros paso edukacines veiklas Trakuose vyko 5c klasė su auklėtoja E. Paškauskiene bei dailės mokytojomis J. Gudžiuviene ir R. Klingaite. Po turiningos edukacijos Trakų pilyje organizavome pirmąjį penktokų plenerą Užutrakio dvare. Mokiniams labai patiko vaizdas į Galvės ežerą, Trakų pilį, laivai, jachtos, paukščiai, debesys… Visa tai puikiai pavyko perteikti spalvingais piešiniais. Birželio 6 d. I, II, III kl. mokinių grupė vyko į Vilniaus MO muziejuje eksponuojamą parodą „Gyvūnas – žmogus – robotas“. Mokinius lydėjo mokytojos J. Gudžiuvienė, R. Klingaitė, V. Sakalauskienė. Birželio 05, 12, 13 d. mokomasis pleneras vyko netoli nuo mūsų gimnazijos. Šilainių šlaite gamtos spalvų ir formų įvairovę tyrinėjo 7a,b,c kl.,  o panoraminį peizažą kūrė 8a,b,c kl. mokiniai. Suvokti spalvų įvairovę ir spalvinę bei toninę perspektyvą jiems padėjo mokytojai A. Augustis, R. Keturkienė, R. Klingaitė, A. Lavickienė, I. Raguckienė, R. Ratkevičienė, V. Sakalauskienė, S. Venskūnienė.

Projekto ,,Jaunimas gali“ baigiamasis renginys Kėdainių sporto arenoje

Birželio 15 dieną Kėdainių arenoje bei atsarginiame stadione vyko Kazickų šeimos fondo organizuojamo projekto  „Jaunimas gali“ baigiamasis renginys, į kurį susirinko vaikai iš visos Lietuvos. Šiame renginyje kūrybines užduotis kūrė ir įgyvendino dailės mokytoja Rima Keturkienė ir jos vadovaujami mokiniai.

Dailės mokytoja Rima Keturkienė

Olimpinė diena Klaipėdoje

2019 m. birželio 1 d. Vaikų gynimo dienos proga Klaipėdoje, aplink Danės upę, įvyko Olimpinė diena. Tokios Olimpinės dienos dar nebuvo! Pirmą kartą  Klaipėdoje vykstanti didžiausia Lietuvoje sporto šventė visus renginio dalyvius džiugino naujovėmis ir sportinėmis įvairovėmis. Tarp 100 tradicinių sporto rungčių buvo  vietos ir moderniajam menui. Šioje šventėje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai su dailės mokytoja Rima Keturkiene. Jie triūsė kūrybinėse dirbtuvėse „Kūno menas“. Mokytoja su mokiniais sėkmingai įgyvendino kūrybines svajas. ,,Džiaugiuosi gimnazistų pasitikejimu savo kūrybinėmis galiomis.  Tai buvo puiki patirtis“,- sako mokytoja R. Keturkienė.

Dailės mokytoja Rima Keturkienė

Pirmūnų šventė

Birželio 18  d. įvyko Pirmūnų šventė ir apdovanojimas. Į aktų salę sugužėjo mokiniai pasveikinti 5-8, I-III gimnazijos klasių pirmūnų. Jų – gerokai per šimtą. Šventėje dalyvavo gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Darius Talijūnas, Vilija Demjanova, Undinė Diana Tumavičienė. Muzikinį sveikinimą parengė etnokultūros mokytojas Artūras Sinkevičius, muzikos mokytoja Eglė Grybienė ir jų vadovaujami mokiniai. „Ši diena tik susimąstymui – kur nueita, ko siekta, kas rasta ir laimėta?“- sveikindamas mokslo pirmūnus kalbėjo direktoriaus pavaduotojas ugdymui D. Talijūnas. Džiaugiamės ir didžiuojamės mokiniais, kurie mokosi labai gerai ir savo pasiekimais bei aktyvia veikla garsina gimnazijos vardą. Visi mokiniai apdovanoti simbolinėmis gimnazijos dovanomis – padėkomis už gerą mokymąsi ir aktyvią veiklą gimnazijoje, gimnazijos garsinimą mieste ir šalyje, aktyvią socialinę-pilietinę veiklą, dalyvavimą dalykų olimpiadose, puikius PUPP rezultatus, kūrybiškumą organizuojant renginius,  vertybių darną, aktyvią pilietinę poziciją. 

Pamoka-pleneras Škėvonių atodangoje

Netoli Birštono, Nemuno slėnio šlaituose esanti Škėvonių atodanga, yra viena žinomiausių kvartero amžiaus uolienų atodangų. Ji įtraukta ir į vertingiausių Šiaurės Vakarų Europos geologinių objektų sąrašą.Visa tai tyrinėjo ir nuostabių Nemuno vingių grožį akvarele liejo akvarele 6 a klasės mokiniai atviroje pamokoje-plenere. Darbui vadovavo klasės auklėtoja Aldona Markvaldienė, gamtos mokytoja Goda Sirutavičiūtė,  dailės mokytojos Sima Venskūnienė ir Jūratė Gudžiuvienė.  Karštas birželio oras netrukdė rastis geroms emocijoms.  Žingsniuodami pažintiniu taku nuo restorano „Seklytėlė“ , mokiniai ne tik dairėsi į tolumas, bet ir žvalgėsi sau po kojomis. Čia gausu įdomių augalų, nuo birželio iki rugsėjo žydi melsvieji gencijonai, įtraukti į raudonąją knygą. Ties „Seklytėle“ nusileido į saulėtą pievą ant Nemuno kranto. Joje atsivėrė gražus vaizdas, atskrido itin reti trijų rūšių stepiniai drugiai. Kiek kūrybos galių suteikia gamta…

Mokytoja Aldona Markvaldienė

 

Negrįžusiems iš Sibiro platybių

Birželio 14 d. gimnazijos ateitininkai,  įvairių klasių mokiniai, direktorė Nijolė Šimienė, ateitininkų vadovė mokytoja Vida Zulonaitė ir tikybos mokytoja Audronė Pundinienė Gedulo ir Vilties dieną pagerbė tremtinius Petrašiūnų tremties memoriale. Malda prisiminė negrįžusius iš Sibiro platybių. Prie grandinėmis surakintų pušų, primenančių tremties vietas, uždegė atminimo žvakutes. Vakare mokytoja V. Zulonaitė su mokiniais dalyvavo akcijoje ,,Ištark – išgirsk – išsaugok“ Karo istorijos sodelyje, kur skaitė ištremtųjų pavardes.

Mokytoja Vida Zulonaitė

Miesto kūrybos plenero laimėjimai

Mūsų gimnazijos mokinės sėkmingai dalyvavo kasmetiniame Kauno miesto kūrybos plenere ,,Sustabdyta pavasario akimirka aplink Pelėdų kalną“. Už savitas meninės fotografijos kompozicijas III vietos laureato diplomais ir prizais  apdovanotos Vaiva Jasaitė (IIIb kl.), Augustė Žinkaitė ir Karolina Svinkūnaitė  (8d).  Mokines plenerui parengė dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis.

Aštuntokai gynė gimnazijos garbę sporto žaidynėse

2019-06-05 dieną mūsų mokyklos komanda, kurią sudarė Bulanovas Vilandas (8b), Čiginskas Ignas (8b), Čereška Vakaris (8c), Motiejaitis Rokas (8c), Stasiukaitis Gustis (8d), Šlegeris Kristijonas (8d)  dalyvavo Kauno miesto mokyklų žaidynių lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybose ir laimėjo 2-ąją vietą. Sveikiname gimnazijos garbę gynusius aštuntokus.
Kūno kultūros mokytojas Giedrius Monkevičius
Accessibility