Monthly Archives: vasario 2019

Laisvės skrydis

2019-02-14 d. baigiantis Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir artėjant Vasario 16-ajai mūsų gimnazijoje vyko meninė akcija Lietuvos valstybės 100-mečiui. Akcijos tema – „Lietuvos laisvės skrydis“. Visas gimnazijos kolektyvas – įvairių klasių mokiniai, mokytojai, administracijos atstovai su  direktore Nijole  Šimiene – įprasmino Tautos šventę kurdami ilgiausią mūsų gimnazijos istorijoje paveikslą –  15 metrų ilgio ir 1,3 metrų pločio vėliavą.   Tapėme daug paukščių, drugelių ir kitų virš miesto skraidančių būtybių, o kompozicijos viduryje puikavosi Lietuvos Trispalvė. Pakilią nuotaiką akcijos dalyviams kūrė mūsų muzikos mokytojas Artūras Sinkevičius su jaunaisiais muzikantais. Baigtas didysis kūrinys išeksponuotas gimnazijos erdvėje – nusitiesė nuo trečio iki pirmo aukšto. Akciją organizavo dailės mokytoja Rima Keturkienė. Aktyviai dalyvavo dailės ir technologijų mokytojai su mokiniais. Piešinį kūrė visi neabejingi šiai šventei.


MO muziejus – nauja meno pažinimo forma

2019-02-07   Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos I-III gimnazijos klasių mokiniai, dailės mokytojos Rima Keturkienė, Aušra Lavickienė,  psichologė Ringailė Stravinskienė aplankė MO muziejų Vilniuje. Ekskursiją  vedė muziejaus menotyrininkės Dalia ir Gabrielė. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti suLietuvos menininkų darbais.  Ši ekskursija buvo puiki ir aktuali pažinimo forma, kviečianti mokinius mąstyti, diskutuoti, kelti klausimus. 

Dailės mokytoja Aušra Lavickienė

Dalyvavome projekte ,,Olimpinė karta“

2019 sausio 31-vasario 2 d. J. Grušo meno  gimnazijos  mokytojos Anna Kizalienė ir Rima Keturkienė  su mokinių komanda Rusne Pakalniškyte, Ūla Andrejevaite, Ūla Račkauskaite, Meida Kairiūkštyte dalyvavo Olimpinės kartos mokymuose ir LTEAM olimpiniame žiemos festivalyje. Projektas ,,Olimpinė karta“ (daugiau nei 70 dalyvių – moksleivių ir pedagogų) sukvietė į tradicinius mokymus. Patyrę lektoriai moksleivius supažindino su sporto renginių organizavimo pagrindais, mokytojams pasakojo apie ugdymą  sportu. Atsinaujinusių komunikacijos kursų dalyviai iš pirmų lūpų sužinojo apie fotografų, vaizdo turinio kūrėjų patirtį ir žinias. Visi moksleiviai susitiko su baidarininku Artūru Seja. Per trijų dienų kursus įgytas žinias moksleiviai ir pedagogai galės pritaikyti pratybose bei savo būsimose veiklose. Mergaitės gavo namų darbų. Iki kovo 1 d. jos parengs projektą ir turės galimybę laimėti finansavimą savo projektui įgyvendinti. Rusnė Pakalniškytė ir Ūla Andrejevaitė ne tik dirbo savanorėmis LTeam olimpinio žiemos festivalio metu, bet ir sportavo. Jos išbandė savo jėgas naktiniame bėgime ,,X  trasa“.
Kūno kultūros mokytoja Anna Kizalienė
Accessibility