Monthly Archives: vasario 2019

Technologijų olimpiados rezultatai (miesto turas)

Miglė Laukytė, 8c,  I vieta (mokytoja Aldona Markvaldienė)

Aurelija Radavičiūtė, IIIa,  I vieta (mokytoja Aldona Markvaldienė)

Ieva Gasiūnaitė Ia, II vieta (mokytoja Aldona Markvaldienė)

Malesta Podgornaitė,  II vieta (mokytoja Jūratė Gudžiuvienė)

Deimantė Butkutė, Ic, III vieta (mokytoja Ingrida Raguckienė)

Į respublikinę technologijų olimpiadą, kuri vyks Zarasuose balandžio 5-6 d., vyksta Miglė Laukytė ir Aurelija Radavičiūtė. Sveikiname olimpiados laureates, linkime puikiai pasiruošti ir atstovauti gimnazijai respubliniame olimpiados etape.

 

Technologijų mokytoja Aldona Markvaldienė

Gimnazijoje lankėsi svečiai iš Kupiškio

Vasario 19d. gimnazijoje svečiavosi dailės ir technologijų mokytojų delegacija iš Kupiškio. Gimnazijos savitą meninio ugdymo modelį pristatė direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vilija Demjanova, Darius Talijūnas ir Undinė Diana Tumavičienė. Trumpai papasakota mokyklos istorija, pristatyta sėkminga formalaus ir neformalaus ugdymo integracija, diegiamos programos, įvairios patirties sklaidos formos. Ekskursijos po mokyklą metu kolegoms iš Kupiškio buvo sudarytos sąlygos pamatyti mokinių kūrybinių darbų ekspozicijas, specializuotus dailės ir technologijų kabinetus, galerijas, muziejų. Gimnazijos mokytojos A.Miliauskienė, M.Kalinienė, R.Keturkienė, A.Markvaldienė, J.Gudžiuvienė, R.Klingaitė, V.Sakalauskienė ir S.Venskūnienė dalinosi patirtimi. Susitikimo apibendrinimo metu svečiai padėkojo už naudingą patirties sklaidą ir išreiškė norą užsimezgusią pažintį pratęsti ateityje organizuojant įvairius kūrybinius projektus.

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Demjanova

Mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos konferencija

2019-02-18 gimnazijoje vyko mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos konferencija ,,Mokinio pasiekimų ir pažangos stebėsenos realizavimas pamokoje. Ši konferencija – tai gimnazijos veiklos plano tobulinimo priemonė po išorės vertinimo.  Konferencijos moderatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova. Pprogramoje – 9 mokytojų patirties sklaidos pranešimai, kuriuos parengė visų metodinių grupių  pranešėjai. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Darius Talijūnas   akcentavo mokinių pasiekimų ir pažangos stebėsenos fiksavimo  pamokoje būtinybę. Pranešimus skaitė mokytojai V. Rėkienė, R. Urbutienė, K. Žakšauskienė, J. Trapulionienė, S. Paštuolytė, R. Šarienė, R. Klingaitė, V. Sakalauskienė, A. Kizalienė.

Kauno miesto mokyklų mokinių technologijų olimpiada

 Vasario 13 d.  į Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje organizuojamą technologijų olimpiadą susirinko 56 mokiniai iš 27 Kauno miesto mokyklų. Mokiniai namų darbus eksponavo II aukšto foje. Olimpiadą pradėjome dalyvių sveikinimu  aktų salėje. Žodį tarė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas Alvydas Bakutis. Su nuoširdžiausiais sveikinimais į mokinius kreipėsi gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė linkėdama meilės ir laisvės atliekant užduotis. Meninę sveikinimo programą atliko  mūsų gimnazijos 5-9 kl. merginų ansamblis „YZZY“ ir IIa klasės mokinių instrumentinis ansamblis „Gaudium“ (vadovė Eglė Grybienė). Kauno Juozo Grušo meno gimnazijai atstovavo  Eimantas Rutkauskas (8c), Viltė Miliūnaitė (8a) –  mokyt. Rasa Ratkevičienė;  Malesta Padgornaitė  (Ic ) –  mokyt. Jūratė Gudžiuvienė; Miglė Laukytė (8c), Ieva Gasiūnaitė (Ia), Aurelija Radavičiūtė (IIIa) – mokyt. Aldona Markvaldienė;  Deimantė Butkutė (Id) – mokyt. Ingrida Raguckienė. Laukiame vertinimo komisijos rezultatų paskelbimo šventės, kuri numatyta kovo 6d. 15 val. mūsų gimnazijoje.

Technologijų mokytoja Aldona Markvaldienė

 

Istorijos popietė „Žmonės ir jų likimai“

Vasario 12 dieną susitikti su garbingais svečiais Vitaliu Staugaičiu ir Zigmu Tamakausku buvo pakviesti I-IV klasių gimnazistai. Tremtinys V.Staugaitis 1941 metų birželio mėn. su šeima – mama ir dviem broliukais – buvo ištremtas į Altajaus ir Jakutijos sritis. Į Lietuvą sovietų valdžia jiems leido grįžti tik 1959 metais. 1989 metais į tolimąją Jakutijos šiaurę pagerbti mirusiųjų ir įamžinti jų atminimo išsiruošė 15 žmonių grupė iš Kauno ir Vilniaus. Tai pirmoji ekspedicija, aplankant tremties vietas. Tarp jų buvo ir V. Staugaitis. Nuspręsta pastatyti keturis paminklus. 1989 metais liepą ekspedicijoje Tit-Arų saloje iškilo pagrindinis paminklas, kiti trys –  Bykovsko, Muostacho ir Trofimovsko vietovėse. Ekspedicijos „Lena 89“ dalyviai tikėjo, kad tvirtai pastatyti paminklai išsilaikys šimtmečiais, liudydami tragiškus įvykius ir žiaurią istoriją. Mes žinome, kad Rusija šiais metais „Misija Sibiras“ dalyviams nedavė vizų vykti į Rusijoje buvusias tremties vietas, todėl gerbiamas V.Staugaitis pasirūpino, kad Lietuvos žmonės žinotų – tolimiausiuose Rusijos vietovėse liko ne tik skaudūs prisiminimai, mūsų dalies tautos palaikai, bet ir pagerbimo, įamžinimo simboliai. Pagal buvusio tremtinio sukurtą eskizą Kauno staklių gamykla pagamino keturis paminklų maketus ir vieną iš jų padovanojo mūsų gimnazijai.

Z.Tamakauskas – disidentas, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas, Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 212 kuopos šaulys, publicistas, istorikas, politikas. Šio svečio apsilankymas mūsų gimnazijoje – didelė garbė. Pasveikindamas mūsų bendruomenę su artėjančia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, papasakojo apie A.Smetonos ir A.Stulginskio veiklą, jų nuopelnus Lietuvai. Žiūrėjome filmą „Lietuvos prezidentai“. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė įteikė svečiams padėkos raštus, mokiniai – tautinius šalikus už prasmingą, švietėjišką bendradarbiavimą.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Pokalbis diskusija „Ne pulti, o gintis!“

Marijus Žėkas, IV a klasės gimnazistas, jau turi Lietuvos kariuomenėje tarnaujančio kario statusą. Kaip būsimasis karininkas, paprašė istorijos mokytojų, kad sukviestų diskutuoti motyvuotus mokinius. Jiems norėjo kalbėti apie Lietuvos kariuomenę, dalintis savo patirtimi. Vasario 12 dieną Marijus I-II klasių gimnazistams vedė pokalbį-diskusiją „Ne pulti, o gintis!“, argumentavo, kodėl valstybei reikalinga kariuomenė, kokia jos misija, kas lemė jo profesijos pasirinkimą. Teigė, kad karininko, kaip ir mokytojo, gydytojo, profesija yra pašaukimas. Istorijos mokytojai, mokiniai dėkingi abiturientui už nuoširdų ir įtaigų bendravimą. Marijui šis susitikimas – tai dar vienas iššūkis, kurį įgyvendino prasmingai.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Sveikinimas ,,Šokių pynė“

Vasario 12 dieną pertraukų metu išsirikiavo jaunųjų šokėjų poros. Tautinių šokių kolektyvas „Gintarėlis“, vadovaujamas choreografijos mokytojos Inos Skirmantienės, linksmino gimnazijos bendruomenę. Gimnazijos koridoriai prisipildė liaudies muzikos garsų ir dažnam stebėtojui, žiūrinčiam  ir palaikančiam šokančiuosius, kilnojosi kojos. Kurkime Lietuvą saugodami ir puoselėdami tradicijas, švęskime Vasario 16-ąją!

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Akcija „Dainuoju Lietuvai ir sau“

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtus renginius pradėjome įgyvendinti nuo pirmadienio. Vasario 11 dieną, pertraukų metu, gimnazijos erdvėse suskambo dainos apie Lietuvą. Mokytojas Artūras Sinkevičius subūrė entuziastingą būrį dainorėlių, muzikantų. Modernią muziką derino su folkloru, liaudies dainomis. Ekrane „bėgo“ dainų žodžiai, todėl visi neskubantys, prijaučiantys ir puikiai nusiteikę galėjo pritarti ir pajusti bendrystę, bičiulystę, tapatumą.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Mokinių tarybos fotosesija

Mokinių tarybos prezidentas Nerijus Trilikauskas su taryba organizavo akciją „Mylėkime Tėvynę ir save!“ ir pakvietė visus fotografuotis.

Mokinių tarybos kuratorė mokytoja Eugenija Paškauskienė

Laisvės alėja

Prie gimnazijos medelių alėja pasodinta sutinkant trisdešimties metų mokyklos jubiliejų. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga dailės mokytoja Rima Keturkienė kartu su gimnazistais nutarė ją išpuošti trispalviais paukščiais, kurie supdamiesi tarp medžių šakelių, plaikstomi vėjo, sužadintų  mums laisvės pojūtį. Smagu į mokyklą žygiuoti taip iškilmingai išpuoštu takeliu.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Accessibility