Yearly Archives: 2019

Juozo Grušo meno gimnazijos vadovų kaita

2019-12-18 įvyko Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos vadovų kaita. Ši diena – paskutinė darbo diena 22 metus gimnazijai vadovavusiai direktorei Nijolei Šimienei. Dėkodama už garbingai ir išmintingai atliktas pareigas bendruomenė surengė šventę, kurioje  dalyvavęs Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis  direktorei įteikė Jono Vileišio medalį už nuopelnus miestui ir Lietuvai. Nuo 2019-12-19 Kauno tarybos sprendimu gimnazijai vadovauja Undinė Diana Tumavičienė. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Dekerienė

Paroda „Kalėdinis atvirukas-sveikinimas“

Gimnazijos 2-4, 5-8, I-IV klasių mokiniai Advento metu kūrė kalėdinius atvirukus. Gražiausi klasių grupių atvirukai eksponuojami parodoje „Kalėdinis sveikinimas“. Gimnazijoje  taip pat parengta kalėdinių atvirukų paroda „Su Šventom Kalėdom“. Parodą rengė mokytojos Rima Keturkienė ir Vida Zulonaitė.

Tikybos mokytoja Vida Zulonaitė

 

Apsilankymas Kauno Šv.Klaros senelių globos namuose

Gruodžio 12 d. J.Grušo kuopos ateitininkai aplankė Kauno Šv.Klaros senelių globos namų gyventojus. Advento metu mokiniai rengė kalėdinę programą, gamino angelus – dovanėles globos namų gyventojams. Apsilankymo metu  parodė sceninį vaizdelį „Grigo ratai“, kuris prisiminimais senelius nukėlė  į Kūčių vakarą kaimo aplinkoje. Pabendravę su seneliais, nubraukę šeimos ilgesio ašarą sugrįžome namo. Tai buvo dar viena gyva pamoka ateitininkams, ką reiškia šeimos židinys, jo šiluma ir meilė žmogui.

J.Grušo kuopos ateitininkų vadovė Vida Zulonaitė

Advento dainų vakaronė

Gruodžio 19 d. įvyko tradicinė Advento vakaronė. Mokiniai ir tėvai ne tik dainavo adventines dainas, bet atliko  mokytojo A. Sinkevičiaus paruoštas užduotis:  gilinosi į Advento dainų prasmę, dalinosi patirtimi apie šio laiko papročius, tradicijas. Už šventės organizavimą atsakingos pradinių klasių mokytojos V.Juodienė, G.Kairienė, V.Gailiuvienė, J.Kaučikaitė-Radvilienė, R.Subatkevičienė. Mokytoja E.Gylienė su mokiniais vakaronei kūrė verpstes ir Advento dainas vizualizavo. Prieš vakaronę vyko dailės ir technologijų mokytojų organizuota mokinių pagamintų  darbų mugė. Lėšos, surinktos pardavus dirbinius, perduotos Šilainių parapijos Šv.Dvasios bažnyčios Caritui ir bus skirtos Šilainių mikrorajono socialinės pagalbos reikalingoms šeimoms.

Mokytoja Erika Gylienė

Sveika gyva, Kalėdų viešnia

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija kasmet dalyvauja KPKC, Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos, Kauno miesto dailės mokytojų metodinio būrelio organizuojamame projekte „Sveika gyva, Kalėdų viešnia“. Šių metų gimnazijos projekto tema „Tegul žydi ledo gėlės Kalėdų naktį stebuklingą“. Idėjos autoriai – dailės ir technologijų mokytojai. Daugiau informacijos apie projektą rasite praskleidę lankstinuką.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Dekerienė

Kalėdos 2019m. (atsisiųsti)

Kviečiame į Adventinį vakarą

Gruodžio 19 d. 18 val. kviečiame į Adventinį vakarą. Prieš renginį vyks Kalėdinė labdaros mugė, kurioje surinktos lėšos bus skirtos Šilainių parapijos Carito organizacijai, kuri parems stokojančias šeimas.

Šventės organizatoriai

Susitikimas su ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviu

Gruodžio 12 dieną gimnazijos aktų salėje 6-10-ųjų klasių mokiniai susitiko su ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviu Augustu  Kišonu. Kartu su šešiolika narių jis vyko į Kazachstaną, aplankė ir sutvarkė 18 lietuvių tremtinių  kapinių, lietuvių atminimui įprasminti pastatė du koplytstulpius ir kryžius. Svečias motyvavo gimnazistus, kad jie išdrįstų dalyvauti atrankoje, papasakojo, kokius jausmus ir patirtį įgijo šioje prasmingoje istorijos kelionėje.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Jaunoji karta panaikins korupciją

2019 m. gruodžio 13 d. minėjome Tarptautinę antikorupcijos dieną ir debatavome tema: „Jaunoji karta panaikins korupciją“. Debatų dalyviai – 8-ųjų klasių mokiniai. Teigiančiųjų pusei atstovavo Džiugas Kiškionis, Viltė Minkevičiūtė ir Elžbieta Paužaitė,  o neigiančiųjų  – Deivydas Gudaitis, Edita Miliūkaitė ir Evija Babiliūtė. Gimnazistai drąsiai reiškė mintis, argumentavo ir įrodinėjo. Teisėjų objektyviu sprendimu debatus laimėjo neigiantieji.

 Debatus organizavo debatų klubo „Totas“ vadovas Tomas Pažarauskas

 

Mokytojai – prieš korupciją!

2019 m. gruodžio 10 d. Kauno AVMI organizavo  protų mūšį, skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Renginys  vyko Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Juozo Grušo meno gimnazijai atstovavo mokytojai M. Morkevičiūtė. V. Piškinas, T. Pažarauskas ir socialinės pedagogės J. Trapulionienė,  K. Varanavičienė. Protų mūšyje gilinome žinias apie korupcijos reiškinius ir prevencines priemones, taip pat turėjome  puikią galimybę bendrauti ir diskutuoti apie mokesčių žinių plėtros galimybes moksleivių ugdymo procese.

Mokytojas Tomas Pažarauskas

Sėkmė konkurse ,,Sukurk kalėdinę puošmeną“

Gruodžio 5 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinierijos kolegijoje vyko respublikinė floristinių darbų paroda-konkursas ,,Sukurk kalėdinę puošmeną“. Konkursas tapo ir  socialine akcija: atvirukais, šventinėmis puošmenomis bus apdovanoti Petrašiūnų slaugos ligoninės pacientai, Rumšiškių senelių namų ,,Auksinis amžius“ gyventojai. Mūsų gimnazijai  konkurse atstovavo mokytojų Aldonos Markvaldienės, Rasos Ratkevičienės ir Ingridos Raguckienės parengti mokiniai Ignas  Pranckūnas (5b kl.), Deimantė Garunkštytė (5c kl.), Roberta Diržininkaitė (7a), Denira Jegorovaitė, Rusnė Pakalniškytė, Gabrielė Tamulevičiūtė (IId kl.) Sėkmė lydėjo floristinių kompozicijų autores. Deniros Jegorovaitės  kompozicija ,,Sukasi ratu“ laimėjo IIvietą, o Gabrielės Tamulevičiūtės ir Rusnės Pakalniškytės adventinis vainikas ,,Tylūs palinkėjimai“ apdovanotas komisijos prizu.

Mokytoja Ingrida Raguckienė

Accessibility